שאלות נפוצות לגבי אשרת עבודה ב-2

מהן הקטגוריות לאשרת מבקר הזמינות לזרים בישראל?

החוק הישראלי מספק קטגוריה אחת של אשרות מבקר, ב-2, אשרה זו מתאימה גם לצורכי עסקים.

איזה סוג של פעילות עסקית מתאפשרת תחת אשרת ב-2?

המונח ביקור עסקי אינו מוגדר באופן ברור בחוק הישראלי, עם זאת, במידה והביקור כולל בתוכו פעילות עסקית, יש להשיג אישור עבודה, זאת ללא קשר לתקופת השהות של המבקר בישראל.

איך ניתן לדעת אם הביקור נחשב לביקור עסקי?

כיוון שביקור עסקי אינו מוגדר בחוק הישראלי, הפעולות הבאות, אם ינקטו ע"י זרים, יפלו תחת התחום האפור: 1. אנשים פרטיים המבקשים להשתלב בקבוצות של מחקר ופיתוח 2. התקנת תוכנה 3. הספקת שירותי תמיכה, ופעולות נוספות. במקרים הנ"ל אנו מציעים כי החברה תתייעץ עם קן-תור עכו בנוגע לאשרה המתאימה.

האם עלי להשיג אשרת ב-2 טרם הגעתי לישראל?

ככלל, בני לאום האיחוד האירופי, ארה"ב, קנדה, יפן, ומדינות נוספת יכולים להיכנס לישראל ללא אשרה. עובד המבקש להיכנס לישראל למטרות עסקים, אשר לאומו אינו משתייך לרשימת המדינות אשר אינן חייבות באשרת מבקר, חייב להשיג אשרת מבקר תחת הסמכות השיפוטית של אזור מגוריו.

מהו התהליך הנדרש על מנת להשיג אשרת כניסה זמנית?

עבור מבקרים עסקיים, תהליך השגת ב -2 כולל שלושה שלבים בירוקרטים נפרדים: 1. הגשת הבקשה במשרד הפנים; 2. הנפקת האשרה בקונסוליה הישראלית הרלוונטית בחו"ל, לפני ההגעה לישראל; 3. הארכת האשרה במשרד הפנים לאחר הגעה לישראל, במידת הצורך.

מהם התנאים וההגבלות החלים על מבקרים עסקיים?

תעסוקה מכל סוג אינה מותרת במהלך תקופה.

מהי התקפות של אשרת מבקר?

ככלל, בני לאום האיחוד האירופי, ארה"ב, קנדה, יפן, ומדינות נוספת יכולים להיכנס לישראל ללא אשרה לתקופה של עד 90 יום. ניתן לבצע הארכה לתקופה ראשונית זו באמצעות משרד הפנים התקופה, התקופה המקסימאלית הניתנת הינה 6 חודשים בסה"כ.
מבקש אשר אינו בן לאום של אחת מן המדינות המוזכרות לעיל, אשרת כניסה תינתן לתקופה של עד 30 יום. הארכות לתקופה ראשונית זו ניתנות על ידי משרד הפנים לתקופה של 6 חודשים בסה"כ לכל היותר.

כמה זמן אורך תהליך להנפקת אשרת ב-2?

תהליך העיבוד של אשרת ב-1 לרוב אורך כ 2-4 שבועות.

האם ישנו שיקול מיוחד עבור אנשים מלאומים מסוימים בהענקת אשרה?

באופן כללי לא. עם זאת, בני לאום של מדינות הנחשבות עוינות לישראל לפי מדיניות הממשלה, יצטרכו לעבור בדיקה ביטחונית מיוחדת אשר תאריך את התהליך.

אני מבצע בימים אלה תהליך להשגת אשרת מבקר לשלושה חודשים בקונסוליה, נותרו שישה חודשים עד לפקיעת תוקפו של דרכוני, האם עלי להאריך את תוקף הדרכון?

על מנת לאפשר אשרה לשלושה חודשים, על דרכונך להיות בתוקף לתשעה חודשים לפחות מתאריך הנפקת האשרה. מסיבה זו, אם הדרכון אינו תקף במידה מספקת, יש להאריך את תקפותו או להנפיק חדש.

הונפקה לי אשרת ב-2 בקונסוליה, תוקפה הוא חודש אחד, מה משמעות הדבר?

משמעות הדבר שמרגע הנפקת האשרה תוכל להגיע לישראל תוך חודש, בכניסתך לישראל תונפק לך אשרה חדשה שתוקפה יקבע על ידי קצין הגבול (לרוב תקופה של עד 30 יום). במהלך תקופה זו תוגש בקשה להארכת האשרה על ידי קן-תור עכו עו"ד, עבודה מכל סוג אינה מותרת במהלך השהייה.

מבקר פוטנציאלי הינו בעל שני לאומים – אמריקאי והודי. כאמריקאי הוא לא מחויב באשרה, אך כהודי הוא כן. האם עליו להגיש בקשה לאשרת כניסה?

במידה והמבקר יכנס לישראל עם דרכונו האמריקאי (כאמריקאי הוא משתייך לקבוצת המדינות שאינן חייבות באשרה), הוא לא יזדקק לאשרה. רשימת המדינות הנכללות תחת ההגדרה לעיל מצוינת באתר.

איזו אשרה מתאימה לנלווים של זרים המבקשים להיכנס לישראל?

כל אדם מלאום זר חייב לקבל אשרת על מנת להיכנס לישראל. בני לאומים הנמצאים ברשימת המדינות שאינן חייבות באשרת כניסה לישראל (ארה"ב, רוב מדינות אירופה, קוריאה, יפן…) אינם זקוקים לאשרה על מנת להיכנס לישראל. לבני לאומים אלה לרוב תונפק אשרת ב-2 למשך שלושה חודשים בנמל התעופה.
עם זאת מומלץ כי הנלווים ישיגו אשרת ב-2 לתקופת ביקורם המלאה, כמו גם אשרת כניסה חוזרת. עבור בני הלאומים הנ"ל התהליך כולל את משרד הפנים, ומבוצע במשרדנו יחד עם הבקשה לכניסה חוזרת של המומחה עצמו.

יציאה מהמדינה כל שלושה חודשים (עקב פקיעת תוקף האשרה) עלולה לעורר חשד במשטרת הגבולות ולגרור תוצאות בלתי נעימות (חקירה ומניעת כניסה), זאת בנוסף לחוסר הנוחיות ולעלויות הגבוהות.

במקרה שבו אדם נסע לחלקים מסוימים של המזרח התיכון ובדרכונו חותמת המעידה על כך, האם ייתכן וזה יגביל את נסיעתו לישראל?

כל עוד שבהתאם לאזרחותו מותר לאדם לנסוע לישראל, היות חותמת של מדינה ערבית/ מוסלמית בדרכון שלו לא תימנע כניסה לארץ. למרות זאת, למשמר הגבול יש סמכות מלאה לשאול הודות סיבת הביקור במדינות מסוימות ויתר על כך, לתשאל ובהתאם לממצאים להחליט אם להגביל את הכניסה לארץ.

צרו איתנו קשר