אשרת השקעה- ויזת E

אשרות עבודה בארה"ב - אשרות השקעה

למחלקה האמריקאית ב- Kan-Tor & Acco ניסיון של למעלה מ 20 שנה  בקבלת אשרות עבודה בארה"ב לעובדים ומנהלים הנדרשים לבצע את עבודתם מארה"ב. צוות המחלקה הכולל 5 עורכי דין עם רישיון אמריקאי, מעודכן במדיניות וחוקי ההגירה לארה"ב באופן שוטף, על אף שינויים תכופים בנהלים ובתקנות ומעניק שירות איכותי ברמת בוטיק ללקוחות המשרד.


ב- Kan-Tor & Acco אנו מציעים את השירות הטוב ביותר כדי לעזור לך ולצוות שלך לפרוץ גבולות חדשים ולהתקדם בעולם העסקים וההיי – טק בארה"ב.


E-1 אשרת אמנת סחר

ויזת  E-1 מותנית בקיומו של הסכם סחר בין ארצות הברית למדינה נתונה (כמו ישראל). האמנה נועדה בכדי לקדם סחר דו צדדי, ומאפשרת לאזרחים ישראלים ( וכן אזרחים במדינות כשירות אחרות) להגיש בקשה לויזה E-1 המאפשרת להם לעבוד בארצות הברית.

 

שאלות נפוצות

 

ש: כיצד חברה יכולה לקבל מעמד E-1?

ת: ויזת ה- E-1 מונפקת לארגונים העומדים בדרישות הרגולטוריות הנוגעות בלאום וסחר. אחת הדרישות של E-1, היא שרוב (מעל 50%) המניות המונפקות בידי חברת האם יהיו מוחזקות בידי אזרחים ישראלים.

 

אזרחים ישראלים שהם גם אזרחי ארה"ב או תושבי קבע חוקיים אינם נחשבים "אזרחים ישראלים".

 

"סחר בינלאומי": על פי דרישת הסחר הבינלאומי, לפחות 50% מהסחר הבינלאומי של החברה חייבים להתבצע בין ישראל לארה"ב. "סחר בינלאומי" מתייחס לסך כל היצוא והיבוא, המוצרים ו / או השירותים.

 

המסחר צריך להיות "מהותי" על סמך היקף הסחר, מספר העסקאות וקיום המשך מסלול הסחר. אין דרישה מינימלית לגבי הערך הכספי או הנפח של כל עסקה. בעוד שהערך הכספי של עסקאות הוא גורם חשוב בשיקול מהותיות העסקות, משקל רב יותר ניתן לעיתים לחילופי סחורות בעלי ערך רב יותר.

 

 

ש: מה הן הדרישות לקבלת ויזה עבודה E-1?

ת: אזרח ישראלי יכול לקבל מעמד E-1 אם יש לו את הניסיון הדרוש כדי למלא תפקיד של מנהל או פיקוח או לבצע שירותים שהם "חיוניים לתפעול היעיל של העסק". אין כל דרישה שמבקש הוויזה הועסק בעבר בחברה המבקשת.

 

 

ש: מהם היתרונות בקטגוריית הוויזה E-1?

 • אין צורך בניסיון קודם בחברה.
 • תהליך גמיש: ויזות ה E-1 מונפקות על ידי שגרירות ארה"ב בישראל.
 • זמן עיבוד הוויזה לעובד יהיה קצר משמעותית מהזמן הנדרש לוויזה אחרת שיש להגיש באמצעות USCIS.
 • בני זוג רשאים לקבל אישור עבודה להעסקה בארה"ב.
 • בדרך כלל ניתן להאריך את ויזת ה E-1 הן עבור החברה והן עבור העובד ללא מגבלת זמן, כל עוד הקריטריונים הבסיסיים ממשיכים לעמוד.
 • בדרך כלל עובדי E-1 מקבלים ויזה למשך 5 שנים, ומעמד ה- E-1 של החברה תקף למשך 3 שנים.

 

ש: מהו התהליך לקבלת E-1?

ת: תהליך היישום של E-1 משתנה ממקום למקום. לשגרירות ארה"ב – סניף תל אביב ישנן דרישות מסמכים  מאוד ספציפיות לתהליך ה E-1. מכתב בקשה לחברה, לעובד ומסמכים תומכים יוגשו לשגרירות. לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים, יוזמן העובד לראיון. עורכי הדין רשאים להגיע לראיון עם העובד.

 

עם אישור החברה, יכולים מבקשי וויזה  E-1נוספים משורות החברה לתאם ראיון וויזה באמצעות המערכת המקוונת. על המבקש למסור מכתב בקשה ומסמכים נדרשים נוספים בעת ראיון הוויזה.

 

 

ש: האם אוכל להגיש בקשה לוויזה E-1 כשאני בארצות הברית?

ת: אם USCIS אישר שינוי סטטוס ל- E-1 בזמן שמבקש הוויזה היה בארצות הברית, מעמד זה תקף כל עוד המבקש נשאר בארצות הברית. על מנת לחזור לארה"ב לאחר היציאה, עליך לקבל ויזת E-1 חדשה בשגרירות ארה"ב. הליך זה מחייב הגשת בקשה מלאה מטעם החברה והעובד המוצע בקונסוליה. התהליך זהה לתהליך בקשה חדשה

E-2 אשרת משקיע

E-2 הינה וויזת משקיעים, המעניקה הזדמנות ליזמים מתאימים להיכנס ולעבוד בארצות הברית על מנת לפתח ולקיים את עסקיהם בארה"ב. ניתן להשתמש בוויזת E-2 בכדי להקים עסק או לרכוש עסק קיים. עובדי מפתח בחברה, שהינם אזרחים ישראלים או אזרחי מדינת הסכם רלוונטית, יכולים גם הם להיות זכאים למעמד E-2.

הזכאות להשתתף בתוכנית הוויזה למשקיעים אושרה לאזרחים ישראלים בשנת 2019, ומאפשרת לנייד משקיעים לארה"ב. 

בשל יתרונות האשרה, ניתן להשתמש בה כחלופה למקרים בהם לא ניתן להציב עובדים בארה"ב באופן אחר במסגרת האשרות האחרות. לקן-תור & עכו נסיון ייחודי בתחום וויזה זו, המצריך אסטרטגייה עסקית המשולבת ביע משפטי רחב בתחום דיני ההגירה האמריקאים. 

 

 
שאלות נפוצות

 

ש: כיצד יכולה חברה לקבל מעמד E-2?

ת: סיווג ה- E-2 מונפק לחברה העומדת בדרישות הרגולטוריות הבאות:

"לאום" – למטרות E-2, על רוב (50%) המניות המונפקות להיות מוחזקות על ידי אזרחי מדינת האמנה. אזרחים זרים שהם גם אזרחי ארה"ב או תושבי קבע אינם נכללים בספירה של 50% אזרחי מדינת האמנה.

"ההשקעה" – יש צורך בהשקעה קודמת או פעילה או שהיית פעיל בתהליך ההשקעה המחייב אותך:

הוכחה של "החזקה ושליטה בהשקעה" – על המשקיע להחזיק ולשלוט על ההון שהושקע בעסק, ולהיות מסוגל לזהות את המקור החוקי של הכספים. הכספים עשויים להגיע בין היתר מעסק, משפחה, נכס בבעלות המשקיע, ירושה, חסכון ומתנות. ישנם קריטריונים ספציפיים לשימוש בהלוואות כחלק מההשקעה הראשונית.

הכספים שהושקעו חייבים להיות "בסיכון" ומושקעים באופן בלתי הפיך – על המשקיע E-2 להוכיח כי הכספים כבר הושקעו, או שהוא / היא פעילים בתהליך ההשקעה בחברה האמריקאית. על המשקיע להוכיח שההון אליו התחייב הינו מושקע באופן בלתי הפיך, עד כדי אי תשואה. אסור שההשקעה תהיה "ספקולטיבית" או לא רציונלית.

ההשקעה שלך צריכה להיות "מהותית" – אין מינימום כספי מוגדר לגבי כמה הון צריך להיות מושקע. עם זאת, ההשקעה צריכה להספיק בכדי להבטיח, במידה סבירה, שהעסק שהושקע בו אינו ספקולטיבי, אלא הוא כעת או בקרוב יהיה עסק מצליח כתוצאה משיקול דעת עסקי וכלכלי נכון.

 

ההשקעה צריכה להיות:

 

 • מהותית ביחס לעלות הכוללת של רכישת עסק מבוסס או הקמת עסק חדש.
 • די בכדי להבטיח את המחויבות הכספית של המשקיע לפעילות מוצלחת של העסק.
 • בסדר גודל שיש בו כדי לתמוך בסבירות שהמשקיע יפתח ויקיים את העסק בהצלחה. ככל שעלות העסק נמוכה יותר, כך גבוהה יותר, באופן יחסי, ההשקעה הצפויה להיעשות תהיה גבוהה יותר.
 • ההשקעה אינה שולית – עסק שולי הוא כזה שאין לו את היכולת הנוכחית או העתידית לייצר הכנסה המספיקה על מנת לספק פרנסה מינימלית עבור המשקיע ומשפחתו.
 • עסק חדש עשוי להספיק לקבלת מעמד E-2 גם אם הוא חסר יכולת נוכחית לייצר הכנסה במועד הבקשה, אם ניתן יהיה להראות שלעסק תהיה יכולת לייצר הכנסה תוך חמש שנים מהמועד בו מתחילה סיווג הE-2  של המשקיע.
 • העסק חייב להיות מבצעי – פעיל: על מנת שהחברה תקבל מעמד של E-2, יש להראות כי העסק כבר נמצא ב"שלב התפעולי" שלו, לדוגמא שייצור סחורות או אספקת שירותים בפועל החלה. ככלל, אינך יכול להגיש בקשה לוויזה אם העסק אינו מוכן להתחיל בפעילות עסקית מיד עם קבלת הויזה.
 • על המבקש להיות בעמדה "לפתח ולכוון" את העסק
 • המשקיע רשאי להגיש בקשה למעמד E-2 כבעלי החברה או מאפשר לבעלים לשלוח עובדי מפתח בעלי לאום מתאים המחזיקים בכישורים הנדרשים ל"פיתוח והכוונת הארגון". על עובד לעמוד בדרישות הזכאות הבאות:
 • להיות מעורבים בתפקידים בעלי אופי ניהולי או פיקוח; אוֹ אם מועסקים בתפקיד פחות, יש לעובד כישורים מיוחדים שהופכים את שירותיו ל"חיוניים" לתפעול היעיל של העסק.

ש: מהם היתרונות בקטגוריית הוויזה E-2?

ת: יתרונות רבים ובין היתר?

 • אין סכום השקעה נדרש.
 • ההשקעה עשויה להיות מורכבת בחלקה מכספים שהושאלו.
 • וויזה E-2 ניתן לקבל על ידי רכישת עסק קיים או על ידי בניית עסק חדש בארצות הברית.
 • משקיעים / עובדים תחת E-2 יכולים להיכנס ולעבוד בארה"ב למשך שנתיים.
 • אין מגבלה ביחס למספר הארכות האשרה, כל עוד החברה ממשיכה לעמוד בדרישות הוויזה.
 • אין צורך בעבודה קודמת בחברה
 • בני זוג רשאים לקבל אישור עבודה בארה"ב.
 

ש: מהו תהליך הגשת הבקשת לוויזה E-2?

ת: חשוב לציין שתהליך ההגשה משתנה מקונסוליה לקונסוליה.

לשגרירות ארה"ב בתל אביב יש דרישות מסמכים מאוד ספציפיות לתהליך ה E-2. בין היתר: מכתב בקשה לחברה, לעובד ומסמכים תומכים. לאחר בדיקת התיק יוזמן המבקש לראיון. עורכי דין ממשרד קן-תור & עכו רשאים להגיע עם המועמד.

עם אישור החברה העקרוני, יכולים מבקשי וויזה E-2 מהחברה לתאם ראיון ויזה. על המבקש למסור מכתב בקשה ומסמכים נדרשים נוספים בעת הראיון.

 

ש: האם אוכל להגיש בקשה לויזה E-2 כשאני בארצות הברית?

ת: אם USCIS אישר שינוי סטטוס ל E-2 בזמן שמבקש הוויזה שוהה בארצות הברית, מעמד זה תקף כל עוד המבקש נשאר בארצות הברית. כדי לחזור לארה"ב לאחר היציאה, על המועמד לקבל ויזת E-2 בשגרירות ארה"ב. הליך זה מחייב הגשת בקשה מלאה מטעם החברה העותרת והעובד המוצע. התהליך הוא כאמור לעיל.

E-3 אמנת סחר לאזרחי אוסטרליה

ויזת ה- E-3 זמין רק לאזרחים באוסטרליה. השירותים שיש לבצע בארצות הברית חייבים להיות בעיסוק מיוחד. העיסוק במומחיות מחייב יישום תיאורטי ומעשי של גוף בעל ידע מיוחד מאוד ובעל תואר ראשון או גבוה יותר במומחיות הספציפית, או המקבילה שלו, כמינימום לכניסה לעיסוק בארצות הברית.

אל עף כי מדובר בוויזה לאזרחי אוסטרליה בלבד, לקן-תור & עכו נסיון מצטבר של שנים בטיפול בקבלת אשרה זו עבור אזרחים ישראלים המחזיקים גם באזרחות אוסטרלית. 

 

שאלות נפוצות

 

ש: מהן הדרישות לקבלת ויזה מסוג E-3 בנושא עיסוק?

ת: כדי להיות זכאי לויזה E-3, על המבקש להוכיח, בין היתר:

 • אזרחות אוסטרלית
 • הצעה להעסקה בארצות הברית
 • החזקה בתעודות אקדמיות או אחרות
 • ימלא תפקיד המסווג כעיסוק מיוחד.
 

 

ש: כיצד ניתן להגיש בקשה לוויזה E-3?

ת: ניתן להגיש בקשה לשגרירות או קונסוליה ארה"ב, אך לא ניתן להגישה מתוך ארה"ב. אם הבקשה מוגשת מחוץ לאוסטרליה, מומלץ לבדוק תחילה אם הקונסוליה מקבלת בקשות ל E-3.

 

 

ש: מה נדרש להגשת בקשת E-3 בשגרירות?

ת: בנוסף למילוי טופס DS-160, עליך לספק את התיעוד הבא בזמן הריאיון:

 • טופס I-129.
 • בקשה מוסמכת לתנאי עבודה (LCA) המעידה כי הוגשה לתמיכה בסיווג E-3.
 • תעודות אקדמיות או אחרות המוכיחות כישורים לתפקיד.
 • מכתב הצעת עבודה או מסמך אחר מהמעסיק הקובע כי תעסוק בעיסוק מיוחד וכי ישולם לך שכר הגבוה מהשכר  המקובל.
 • במידת הצורך, לפני שתוכל להתחיל לעבוד בעיסוק המומחיות, עליך להיות בעל הרישיון הדרוש או אישור רשמי אחר לעסוק בעיסוק המומחיות.

 

ש: מהי תקופת השהייה בארה"ב עם וויזת E-3?

 

ת: למבקש אשרת E-3 מוענקת תקופת שהות ראשונית למשך שנתיים. המבקש יכול לבקש האריך למשך שנתיים נוספות כל פעם, ללא מספר מקסימלי של מגבלות הארכה, עם כמה חריגים.

 

 

ש: האם בני משפחה יכולים גם כן להגיש בקשה עם בעל וויזת E-3? למה הם זכאים?

ת: בן זוגו של עובד E-3 וילדים לא נשואים מתחת לגיל 21 זכאים לסיווג E-3 Dependent. על בן המשפחה להגיש בקשת ויזה נפרדת, הכוללת מילוי טופס DS-160, תשלום אגרת בקשה, וראיון ויזה עם קצין קונסולרי של ארה"ב.  בן / בת הזוג זכאים לבקש אישור עבודה, אך לא ילדיך. כדי לבקש אישור עבודה כבן זוג של E-3, על בן / בת הזוג להגיש טופס I-765, בקשה לאישור תעסוקה.

צרו איתנו קשר