מחלקה אמריקאית

מחלקת דיני ניוד מומחים לארה"ב

באופן מסורתי משמשת ארצות הברית כיעד עסקי מועדף למומחים וחברות מכל התחומים העסקיים.
במקביל לכך גרמו אירועי הביטחון והטרור שאירעו בשנים האחרונות להקשחת הקריטריונים להענקת אשרות עבודה, להקפדה עליהם ולענישה משמעותית לחברות ומומחים המפרים את החוק. הניסיון העשיר שלנו בתחום מאפשרות לנו להוביל אותך בין דיני ניוד המומחים והתקנות השונות הנוגעות לקבלת אשרות שהייה, עבודה ותהליכי ניוד מומחים לארה"ב.


תחומי התמחות המחלקה

  • אשרות עבודה לארה"ב
  • אשרות שהייה למנהלים בכירים בארגונים בינלאומיים
  • אשרות אמנות המסחר וההשקעה E-1 ו E-2,
  • החוק הקונסולארי ותהליכי הוצאת אשרות שהיית קבע
  • החוק הקונסולארי ותהליכי הוצאת אשרות לשהייה זמנית
  • קיום בדיקות נאותות ביחס לדיני ניוד מומחים במיזוגים ורכישות
  • חוות דעת ביחס לקיום דרישות החוק האמריקאי על פי דרישות סרוונס אוקסלי

צרו איתנו קשר