גרין קארד - אזרחות לארה"ב

עורכי הדין להגירה שלנו מספקים ייעוץ משפטי מומחה בכל תחומי דיני ההגירה בחסות משפחתית. עבור אנשים רבים, הדרך הקלה ביותר להשיג ויזת הגירה של ארה"ב או גרין קארד היא באמצעות חסות משפחתית.

ישנם מספר סוגים של חסות משפחתית לרבות

אשרות לאירוסין K-1

אשרת K-1 מונפקת לארוס/ה של אזרח אמריקני, עם כוונה להתחתן תוך 90 יום מיום כניסתם לארה"ב באשרה זו.

 

תהליך זה כולל בקשה המוגשת ל- USCIS על ידי האזרח האמריקני יחד עם ראיות שונות ביחס למערכת היחסים. לאחר האישור, הארוס/ה שאינם אמריקאיים יצטרך להשתתף בראיון בשגרירות ארה"ב המקומית שם תונפק אשרת ה- K-1, לאחר אישורה. אשרה זו מאפשרת כניסה חד פעמית לארה"ב ותפוג בתום 6 חודשים מהמועד בו ניתנה.

 

שאלות נפוצות
 

ש: האם ארוסתי יכולה לנסוע שוב ושוב לארה"ב באשרת K-1 שלו / שלה?

ת: לא, אזרח הזר אינו יכול לנסוע נספר פעמים עם אשרת ה K-1. זאשרה זו תקפה לכניסה חד פעמית לארה"ב לצורך נישואין. לאחר הנישואין, בן הזוג רשאי להגיש בקשה למעמד תושב קבוע חוקי (גרין קארד) ושינוי מעמד בארצות הברית.

 

ש: מה אם לא נתחתן תוך 90 יום?

ת: ויזת K-1 תפוג אוטומטית 90 יום לאחר הכניסה לארה"ב ולא ניתן להאריכה. באופן כללי, ארוסתו (ה) חייבת לעזוב את ארה"ב בתום 90 הימים אם החתונה אינה מתקיימת. אי קיום החתונה עלולה לעמוד למבקש לרועץ בעתיד בבואו לבקש אשרות לארה"ב. 

 

ש: לארוסתי ילדים שאינם ילדי? האם גם הם יכולים לסוע איתי לארה"ב?

ת: אם לארוסתך יש ילד / ילדים מתחת לגיל 21 אשר אינם נשואים, הם עשויים להיות זכאים לאשרתK-2 .

 
גרין קארד על בסיס בני משפחה I-130

תהליך זה מיועד לאזרח אמריקני או לתושב קבע חוקי (LPR) המעוניין לתת חסות לבקשת גרין קארד עבור קרוב משפחה.

 

שאלות נפוצות

 

ש: מי ייחשב לבנן משפחה קרוב?

ת: אזרח אמריקני יכול לבקש עבור לבני זוג, הורים, ילד של אזרח אמריקאי שאינו נשוי עד גיל 21, או הורה של אזרח אמריקאי שינו בן 21 לפחות.

זמן הטיפול בבקשה תלוי בשאלה אם בן המשפחה מסווג כקרוב משפחה מידי (בן / בת זוג, ילד קטין, הורים) או נכלל בקטגוריית מועדפות אחרות.

 

ש: כיצד אוכל להגיש בקשה לגרין קארד עבור קרובי הקרוב מחוץ לארה"ב?

ת: עיבוד קונסולרי:

תהליך זה מורכב משלושה שלבים עקרים:

 

שלב א'

 

בקשה I-130 ל- USCIS – בקשה זו הנתמכת בטפסים ומסמכים צריכה להישלח ל- USCIS. זמני הטיפול בבקשה משתנים וניתן להתעדכן בהם באתר USCIS https://egov.uscis.gov/processing-times/. 

 

לאחר אישור USCIS לבקשה, הבקשה מועברת NVC National Visa Center

 

שלב ב'

 

מרכז ויזה לאומי (NVC) – בשלב זה יש להגיש מסמכים הממחישים את יכולתו הכספית של נותן החסות או הספונסר המשותף לתמוך באזרח הזר. ש צורך בהגשת טופס DS-260  המספק מידע ביוגרפי אודות האזרח זר. לאחר הגשת כל המסמכים, NVC תבחן את המקרה. את זמני העיבוד ניתן למצוא באתר של מחלקת המדינה – https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/nvc-timeframes.html

 

הטיפול בבקשת הוויזה ייקבע על ידי זמינות מספר הויזה והקטגוריה הרלוונטית. לקרובי משפחה קרובים לא תהיה תקופת המתנה, וה- NVC תבקש להקצות מועד ראיון עם קבלת המסמכים הנדרשים. יתכן כי בני משפחה הנמצאים בקטגוריית מועדפות אחרות יצטרכו להמתין מספר שנים להמשך התהליך. לפרטים נוספים ראה https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html.

 

שלב ג'

 

ראיון בשגרירות ארה"ב – בשלב סופי זה, אזרח הזרים משתתף בראיון עם הקצין הקונסולרי בו נשאלות שאלות לגיטימיות ביחס למערכת היחסים, יכולתו הכספית של הספונסר או נותנת החסות המשותפת, כמו גם הכוונה להתגורר בארה"ב.

 

שגרירות ארה"ב מנפיקה אשרת הגירה כדי לאפשר לאזרח זר להיכנס לארה"ב תוך שישה חודשים מיום הנפקת הויזה. הגרין קארד מונפק לאחר הכניסה לארה"ב.

 

 

ש: כיצד אוכל להגיש בקשה לגרין קארד מתוך ארה"ב?

 

ת:שינוי מעמד: נותן חסות יכול להגיש בקשת I-130 גרין קארד לקרוב משפחה  זכאי, כאשר האזרח הזר והספונסר נמצאים בארה"ב. בקשה לשינוי מעמד (AOS) (טופס I-485) הינה לשינוי מעמד עבור אזרח זר לתושב קבע חוקי (מחזיק גרין קארד) ומוגש בצמוד להגשת ה- I-130 או לאחר הגשתו.

 
I-130 הליך מזורז

במקרים מסוימים ניתן לזרז את תהליך I-130 על ידי הגשת הבקשה בשגרירות ארה"ב המקומית. משרדנו יכול לסייע בבקשות אלה.

 
שאלות נפוצות
 

ש: מהו תהליך  גרין קארד I-130 מזורז?

ת. אזרח ארה"ב רשאי להגיש בקשה לעיבוד מזורז בשגרירות ירושלים בנסיבות מסוימות על מנת להביא בני משפחה לארה"ב כתושבי קבע חוקיים. תהליך זה מחליף את הגשת הבקשה ב UCIS

 

ש: מי יכול להגיש בקשה לעיבוד I-130 מזורז?

ת: המבקש יכול להגיש בקשה רק לטיפול מזורז עבור בן / בת זוג או ילד שאינו נשוי מתחת לגיל 21. כל בקשה תטופל ותישקל באופן פרטני. אם בקשת הזירוז נדחתה, העותר יכול עדיין להגיש את בקשת I-130 ל UCIS

 

ש: מה הסיבות המאפשרות לעיבוד מזורז?

ת. נסיבות חריגות נשקלות ע"י הקונסוליה וכוללות:

 • מצב חירום צבאי לחברי שירות אמריקני.
 • מצב חירום רפואי של העותר או המוטב.
 • המבקש מתגורר מחוץ לארה"ב וקיבל הצעת עבודה בארצות הברית או הצבה מחדש בארה"ב בהודעה קצרה.  עם מעט הודעה מוקדמת למועד ההתחלה הנדרש. באופן כללי, זהו אחד מהדוגמאות הנפוצות ביותר. 
 
I-751 - "הסרת תנאי"

לאנשים שנישאו פחות משנתיים במועד בו הגישו בקשה קארד, יינתן גרין קארד "מותנה", אותו יש להאריך לגרין קארד קבוע תוך שנתיים. משרדנו יכול לסייע בהסרת ההתניה ושינוי הגרין קארד לקבוע.

 

שאלות נפוצות

 

ש: כיצד אוכל להאריך את הגרין קארד המותנה שלי?

ת: שלושה חודשים לפני פקיעת הגרין קארד, יש להגיש בקשה להסרת התנאי (טופס I-751).

 

ש: מה אני צריך להוכיח כדי לקבל גרין קארד קבוע?

ת: תהליך I-751 מתמקד בהוכחת כינות הנישואין וכי לא נעשו לשם קבלת המעמד בלבד. יהיה עליכם להגיש ראיות המוכיחות את כנות הקשר החל ממועד הנישואין ועד למועד הגשת בגשתכם. דוגמאות לראיות רלוונטיות כוללות:

 

 • הסכמי שכירות המראים מגורים משותפים
 • בעלות משותפת על רכוש
 • דו"חות בנק משותפים
 • החזרי מס משותפים
 • פוליסות ביטוח המראות את בן הזוג השני כמוטב
 • תצהירים מחברים או מבני משפחה אשר הכירו אתכם כזוג ויכולים להעיד על כנות הקשר.
N- 400 התאזרחות

משרדנו יכול לסייע בהתאזרחות ארה"ב.

שאלות נפוצות

ש: מהן הדרישות להפוך לאזרח ארה"ב?

ת: המועמד חייב להיות בן 18 ומעלה בעת הגשת טופס N-400 בקשה להתאזרחות וכן להחזיק בגרין קארד תקף. על המעומד להוכיח שהיה פיזית בארצות הברית במשך 30 חודשים או 18 חודשים במקרה בו המועמד נשוי לאזרח ארה"ב. על המעומד להוכיח שהתגורר בכתובת הנוכחית במשך שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה.

ש: כמה זמן עלי לגור בארה"ב לפני שאוכל להיות אזרח?

ת: התשובה לשאלה זו נקבעת על ידי האופן בו השגת את הכרטיס הירוק שלך. אם אתה נשוי לארה"ב, אזרחית ופונה באמצעות טופס I-130, עליך להיות תושב קבע ברצף במשך שלוש (3) שנים. גרין קארד מבוסס תעסוקה דורש חמש (5) שנות מגורים בארה"ב.

ש: כמה זמן לוקח לעבד את בקשת ההתאזרחות?

ת: זמן העיבוד של טופס N-400 נע בין 10 ל -18 חודשים. זמן העיבוד ישתנה בהתאם למשרד ה USCIS העוסק בבקשתך.

N-600K אזרחות על בסיס הורים וסבים
שאלות נפוצות

ש. כיצד אוכל לדעת אם אוכל להגיש בקשה לאזרחות על סמך סבא וסבתא שלי בארה"ב?

ת: סעיף 322 INA קובע זכאות לאזרחות באמצעות הורות לילדים שגרים מחוץ לארצות הברית. על מנת שהילד  זכאי לאזרחות לפי סעיף זה, המבקש צריך לעמוד בדרישות הבאות:

       

 • למבקש יש לפחות הורה אחד שהוא אזרח ארה"ב, שקיבל את אזרחותו כתוצאה מלידה בארה"ב או על ידי התאזרחות.
 • ההורה של המבקש, שהה פיזית בארה"ב לפחות שנתיים לאחר גיל 14.
 • אם ההורה אינו עומד בדרישה לעיל, אז הסבא או סבתא של הילד חייב לעמוד באותה דרישות נוכחות.
 • לילד טרם מלאו לו 18.
 • הילד שוהה מחוץ לארצות הברית במשמורת החוקית של ההורה האמריקני
 • הילד שוהה בארצות הברית באופן זמני וחוקי (עם ויזה או גרין קארד).

 

ש: מהו התהליך עבור N-600K?

ת: ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון או ישירות ל- USCIS Lockbox. בנוסף לטופס N-600K והמסמכים הנדרשים, חשוב מאוד שהמועמד יציג תיעוד המוכיח כי הסבים והסבתות גרו בארה"ב לפחות 5 שנים בארה"ב.

 

N-600 אזרחות לפי חוק הגנת הילד

 

שאלות נפוצות

 

ש: מי עשוי להיות זכאי לתעודת אזרחות?

ת: אתה יכול להגיש טופס N-600  אם:

 

 • ילד ביולוגי או מאומץ של אזרח אמריקאי,
 • נכנס לארה"ב כדין וקיבל מעמד כתושב קבע; ו
 • שוהה משפטית ופיזית עם הורה שהינו אזרח אמריקאי

 

ש: מדוע אאני זקוק לתעודת אזרחות אם יש לי דרכון אמריקאי?

ת: תעודת האזרחות משמשת כהוכחה ראשונית לאזרחות אמריקאית ולעולם לא תפוג. לעיתים הדבר נדרש

לעסקאות בנקאיות מסוימות, בקשה למספר ביטוח לאומי בארה"ב וחידוש הדרכון במידה

והדרכון המקורי יאבד.

דו"ח על לידה בחו"ל

משרדנו יכול לסייע בתהליך קבלת דו"ח קונסולרי בדבר לידה בחו"ל.

 

שאלות נפוצות
 

ש: מי רשאי להגיש בקשה לדו"ח קונסולרי בדבר לידה בחו"ל (CRBA)?

ת: ילד שנולד מחוץ לארצות הברית להורה אמריקאי או להורים שהינם זכאים

לאזרחות אמריקאית, אם ההורה / ים עומדים בדרישות להעברת אזרחות אמריקאית לפי חוק

ההגירה והלאום. אזרחים אמריקאים הזכאים להעביר אזרחות נדרשים לד קונסולרי על לידה

בחו"ל (CRBA).

 

 • ילד שנולד מחוץ לארצות הברית לשני הורים נשואים אזרחי ארה"ב, זכאי לאזרחות, בתנאי שאחד ההורים טרם הלידה, התגורר בארה"ב. (לא נדרש פרק זמן ספציפי)
 • ילד שנולד מחוץ לארצות הברית להורה אמריקאי אחד והורה שני שאינו אזרח אמריקני, עשוי להיות זכאי לאזרחות אמריקאי ובלבד שההורה האמריקאי היה נוכח פיזית בארצות הברית במשך חמש שנים, לפחות שנתיים היו לאחר גיל ארבע עשרה.

לילדים שנולדו לפני 12 ביוני 2017:

 

ילד שנולד מחוץ לארצות הברית לאם אזרחית שאינה נשואה, עשוי להיות זכאי לאזרחות

אמריקאית בתנאי שהאם הייתה נוכחת פיזית בארצות הברית במשך תקופה רציפה של שנה

לפחות (365 יום) טרם לידתו של הילד.

 

לילדים שנולדו ביום 12 ביוני 2017 או אחריו:

 

 • ילד שנולד מחוץ לארצות הברית לאם אמריקאית לא נשואה עשוי להיות זכאי לאזרחות אמריקאית

בתנאי שהאם הייתה נוכחת פיזית בארצות הברית חמש שנים, לפחות שנתיים מהם לאחר גיל 14,

 טרם הולדת הילד.

 • ילד שנולד מחוץ לארצות הברית והינו להורים לא נשואים, והאב אזרח אמריקאי, עשוי להיות

זכאי לאזרחות אמריקאית, בתנאי שאב האזרח האמריקני התגורר בארצות הברית במשך חמש

שנים, לפחות שנתיים מהם לאחר שהגיע לגיל 14 טרם לידתו של הילד. בנוסף, על האב האמריקאי

להכיר באבהות ולהסכים בשבועה ובכתב בזמן הראיון, לספק תמיכה כלכלית לילד עד שהוא

יגיע לגיל 18.

 

 יש להגיש את בקשת ה- CRBA לפני יום הולדתו ה -18 של הילד. 

 

CRBA אינו מסמך נסיעה אלא תעודה. בעת הגשת הבקשה ניתן להגיש בקשות לדרכון אמריקאי ומספר

ביטוח לאומי. ניתן להגיש את שתי הבקשות יחדיו במועד שנקבע.

ויתור על אזרחות אמריקאית

משרדנו יכול לסייע בתהליך וויתור על אזרחות ארה"ב.

 

שאלות נפוצות:

 

ש: כיצד ניתן לוותר על אזרחות ארה"ב?

ת:  המבקש לוותר על אזרחותו האמריקאית, עליו לוותר מרצון ובמכוון על אזרחותו. הוויתור מחייב את המבקש:

● להופיע באופן אישי בפני קצין קונסולרי או דיפלומטי בארה"ב,

● להגיש את הבקשה בשגרירות או קונסוליה בארה"ב; ו

● לחתום על שבועת הוויתור.

 

ש: האם אוכל עדיין להיכנס לארה"ב לעסקים או לתיירות לאחר שאוותר על אזרחות ארה"ב?

ת: אזרחים אמריקאים לשעבר נדרשים לקבל ויזה לנסיעות לארצות הברית או להוכיח כי הם זכאים לויזה על פי תנאי תוכנית ויתור. אם Homeland Security תקבע כי הוויתור מונע ממטרות הימנעות ממס, הבקשה לויזה לא תאושר. 

 

מה עם ילדי הקטינים?

ת: הורים אינם רשאים לוותר על אזרחות ילדיהם הקטינים. קטינים המבקשים לוותר על אזרחותם בארה"ב חייבים להפגין בפני קצין קונסולרי שהם פועלים על דעתם, ללא השפעה מופרזת של הוריהם, וכי הם מבינים היטב את ההשלכות הנלוות לוויתור על אזרחות אמריקאית.

 

ש: אם אני מוותר על אזרחות אמריקאית, האם אני עדיין צריך לשלם מיסים ו/או להיות כפוף לשירות צבאי?

ת: ויתור על אזרחות אמריקאית יכול שלא להשפיע על חובות המס או השירות הצבאי האמריקני של המוותר. בנוסף, הוויתור על האזרחות האמריקאית אינו מאפשר לאנשים להימנע מאישום בגין פשעים שביצעו או עשויים לבצע בעתיד, המפרים את החוק בארצות הברית, או לחמוק מתשלום חובות, כולל תשלומי מזונות ילדים.

 

ש: האם אוכל לשנות את דעתי ולהפוך שוב לאזרח בעתיד?

ת: בקיצור, לא. אנא שקול את ההשפעות של הויתור על האזרחות אמריקאית היטב, לפני שתנקוט בפעולה אשר אינה ניתנת לביטול לאחר מכן. 

 

צרו איתנו קשר