מעמד צבאי

מעמד בני מהגרים ופטור משירות צבאי

על פי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, על כל אזרח ישראלי, לרבות מי שנולד בחו"ל, להירשם ולקבל אישור מעמד צבאי בגיל 16.5. אימות זה קובע את התחייבותו של האזרח לשירות בצה"ל או זכאות אפשרית לשחרור או דחיית השירות.

זכאות לדחיית שירות צבאי

אזרחים ישראלים שחיים בחו"ל זכאים לדחיית שירות צבאי, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

  • האזרח עזב את ישראל עם הוריו לפני גיל 16, או נולד בחו"ל להורים ישראלים (אשר משפחתו לא חזרה להתגורר בישראל).
  • האזרח נמצא במגורים קבועים בחו"ל עם הוריו.
  • האזרח לא נרשם ללימודים אקדמיים בישראל.

המסמכים שצריך לכלול בהגשת בקשה להליך דחיית שירות :

  • תעודת זהות ישראלית.
  • תעודת לידה.
  • אישור לימודים (אם האזרח נרשם ללימודים אקדמיים בחו"ל).

אם הבקשה מתקבלת, האזרח יקבל הודעה כתובה שחובתו לשירות נדחית כל עוד הוא חי בחו"ל עם הוריו.

ביקור בישראל

אזרחים ישראלים שחיים בחו"ל זכאים לבקר בישראל כל שנה, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

  • הביקור לא יעלה על 120 יום  למעט ביקור אחד שעולה על 120 יום ועד שנה אחת (שנת שהייה)
  • הביקור יהיה בתקופה שאיננה עונה על ימי הגיוס לשירות בצה"ל.
  • בנסיבות מסוימות ניתן ללמוד לתואר אקדמי בישראל ללא איבוד המעמד של "בן מהגרים"

אם האזרח מעוניין להאריך את הביקור בישראל, נוכל לעזור לו להגיש בקשה לקבלת היתר מיוחד.

ל Kan-Tor & Acco ניסיון רב במתן סיוע בנוגע לשירות בצה"ל, כולל אימות מידע על שירות צבאי, קביעה האם אדם מחויב לשירות, וכן הגשת בקשות לדחיית שירות ואשרות כניסה לישראל.

צרו איתנו קשר