בית הדין לעררים

בית הדין לעררים על החלטות משרד הפנים

בית הדין לעררים הוא בית דין מינהלי העורך ביקורת שיפוטית על כל החלטות רשות האוכלוסין וההגירה שניתנו על פי "חוק הכניסה לישראל" וענייני מעמד.

ניתן להגיש ערר לבתי הדין לעררים על החלטות, בין היתר, בנושאים הבאים:

כניסה לישראל

הרחקה מישראל

אשרת תייר

איחוד משפחות

רישום ילדים

מקלט

עבודה (לרבות ענף הסיעוד) ולימודים

זיקה לחוק השבות

התאזרחות

תושבות

מחוסרי אזרחות/העדר מסמכי נסיעה

הומניטרי

 מבקש הבקשה, בין אם הוא אזרח ישראלי או מבקש המעמד, שלדעתו רשות האוכלוסין וההגירה שגתה בהחלטתה, רשאי להגיש ערר פנימי אחד כנגד החלטת הרשות. כל עוד לא התקבלה החלטה היכן להגיש את הערר הפנימי, הוא יוגש בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה בה נתקבלה ההחלטה, תוך 21 ימים מרגע קבלת ההחלטה.

קיימת אפשרות שהחלטת רשות האוכלוסין וההגירה תורה על הגשת ערר ישירות לבית הדין לעררים מכוח חוק הכניסה לישראל או באמצעות עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים.

במידה ורשות האוכלוסין וההגירה דחתה את הערר הפנימי, יש להגיש ערר לבית הדין לעררים תוך 30 ימים ממועד החלטת רשות האוכלוסין וההגירה, או מהיום בו נמסר למערער הודעה על ההחלטה.

על החלטת בית הדין לערערים ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים.

משרד עו"ד קן-תור עכו הינו משרד בוטיק המתמחה בכל בקשות ההגירה לישראל בכלל ובפרט בהגשות עררים על כל סוגיהם הן ברשות האוכלוסין וההגירה והן בבתי המשפט. משרדנו בעל ניסיון עשיר, ואנו יכולים לסייע לכם בתהליך המסובך, המורכב והמאתגר של הכנות לקראת התהליך, הכנת כתב הערר ולוייו שוטף עד למתן ההחלטה/פסק הדין.

בית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה פועל מתוקף חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969.

לבית הדין לעבודה סמכות בלעדית לדון בנושאים של משפט העבודה הקיבוצי והאישי, ומשפט הביטחון הסוציאלי. לבית הדין לעבודה הסמכות לדון גם בזכויות חוק ביטוח בריאות ממלכתי , וחוק הביטוח הלאומי אשר כוללים גם סמכות ייחודית לדון בתביעות של עובדים זרים נגד מעסיקים שהלינו את שכרם, ופגעו בזכויות היסוד שלהם כעובדים, סמכות ייחודית לדון בהליכים פלילים הקשורים לחוק עובדים זרים לרבות העסקת עובד זר ללא היתר עבודה, או אי־קיום החובות החלות על המעסיק, לרבות תשלום ביטוח רפואי, לדון בתביעות בודדות, סכסוכים קולקטיביים ופעולות לאימות חוקיות השביתות.

בתי הדין לעבודה מתייחסים בחומרה רבה לביצוע עבירות של העסקת עובד זר ללא היתר, בהיותן עבירות חברתיות ומוסריות. לצד הרשעה פלילית למנהלים בכירים מטילים בתי הדין לעבודה, הן על החברה המעסיקה והן על מנהליה, קנסות גבוהים ועונשים פליליים, כולל מאסר.

הרכב השופטים בבית הדין לעבודה ייחודי לבית משפט זה. הערכאה השיפוטית בבית הדין לעבודה מורכבת משופט מקצועי שאליו מצטרפים נציגי המעסיק והעובד כאחד. יש להם סמכות לאכוף דיני עבודה כמו גם הסכמים קיבוציים, הסדרים, חוזים אישיים וצווי הרחבה. בנוסף, בתי הדין לעבודה אוכפים את חוקי הבריאות והבטיחות.

ניתן להגיש ערעור בזכות לבית הדין הארצי לעבודה הממוקם בירושלים. החלטתו של בית הדין הארצי לעבודה הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. עם זאת, ניתן להגיש עתירה לבית המשפט העליון הפועל כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ), בתנאים מסוימים.

משרד עו"ד קן-תור עכו הינו משרד בוטיק המתמחה בכל בקשות ההגירה לישראל בכלל ובפרט בתיקי ליטיגציה בבתי הדין לעבודה. משרדנו בעל ניסיון עשיר, ואנו יכולים לסייע לכם בתהליך המסובך, המורכב והמאתגר של כתב האישום.

צרו איתנו קשר