חובות המעביד

חובות המעסיק כלפי מומחה זר

ככלל, עובד זר בישראל זכאי לאותם תנאי עבודה כמו כל עובד ישראלי. בנוסף לזכויות בסיסיות אלה, על המעסיקים לספק לעובדים הזרים חוזה עבודה כתוב, ביטוח בריאות פרטי ודיור הולם. להלן סיכום החובות הבסיסיות הייחודיות של מעסיקים של עובד זר בישראל, בדגש על ענף המומחים:

אשרת עבודה חוקית

רק מעסיקים המחזיקים בהיתר העסקה תקף  שהונפק על ידי רשות האוכלוסין וההגירה רשאים להעסיק עובדים זרים בתפקיד, בשכר ובמקום שאושר על ידי הרשות כאמור.

יש לדווח מייד לרשות האוכלוסין על כל שינוי מהותי בתעסוקה ולפעול על פי הנחיותיה.

ביטוח רפואי

מעסיקים של עובדים זרים מחויבים לספק לעובדים זרים ביטוח רפואי פרטי לאורך כל תקופת ההעסקה. על המעביד ליתן למומחה סיכום של פוליסת הביטוח בשפה שהוא מבין. על הביטוח לכלול:

 • ניתוחים
 • רפואה ראשונית (רופא משפחה)
 • קבלת מרשמי תרופות
 • ביקור אצל רופאים מומחים
 • ביקור בבתי חולים וחדרי מיון
 • בדיקות אבחוניות
 • שירותי מוקד רפואי טלפוני
 • בדיקות מעבדה
 • חיסונים שונים
 • אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים
 • הליכון
 • צילום ריאות
 • כיסא גלגלים
 • בדיקות הדמיה
 • בדיקות מנטו (לאבחון שחפת)
 • ניתוחים
 • הוצאות רפואיות שלא בגין אשפוז
 • בדיקות סי.טי
 • רפואת שיניים (עזרה ראשונה)
 • פינוי באמבולנס
 • בריאות האישה
 • ביטוח נכות
 • העברת גופה במקרי מוות
 • ביטוח מוות
דיור הולם

על מעסיק לספק לעובד זר דיור מתאים העומד בתנאים הקבועים בתקנות הרלוונטיות, לאורך כל תקופת עבודתו של העובד ולפחות 7 ימים לאחר סיום העבודה.

על הדיור לכלול:

 • שטח לינה לפחות 4 מ"ר לעובד;
 • לא יותר משישה עובדים בחדר אחד;
 • ארונות אישיים;
 • מיטה וכלי מיטה לכל עובד;
 • הסקה חשמלית ואוורור (בהתאם לעונה);,
 • תאורה ושקעים חשמליים במספר סביר בכל חדר;
 • מים חמים וקרים בחדר האמבטיה, המטבח והמקלחות;
 • דלפקים וארונות מטבח, מבערים לבישול, מקרר, שולחן וכיסאות;
 • מכונת כביסה לשישה עובדים (במידה ורלוונטי);
 • אמצעים וסידורים נאותים למניעה וכיבוי שריפות;
 • גישה סבירה למגורים כמו גם לחדרי רחצה;
חוזה עבודה בכתב בשפה המובנת למומחה

מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בהסכם העסקה כתוב, המפרט את תנאי העסקתו של העובד, בשפה המובנת לעובד ולמעסיק.

אי חתימה על חוזה עבודה עם עובד זר מהווה עבירה פלילית.

יש לספק לעובד עותק אחד של חוזה ההעסקה. העתק נוסף יש לשמור במקום העבודה יחד עם שאר מסמכי העובד הזר.

על חוזה העבודה  לכלול, בין היתר, את הסעיפים הבאים:

 • תיאור משרה;
 • זיהוי המעביד והעובד הזר;
 • שכר העובד הזר, כל מרכיביו, התאריך בו ישולם, כיצד יעודכן השכר, כולל כל הרכיבים ומתי הם ישולמו;
 • רשימת הניכויים ממשכורת העבודה;
 • תשלומים שיש לשלם על ידי המעביד והעובד הזר בגין התנאים הסוציאליים של העובד;
 • תאריכי תקופת ההעסקה – תחילה וסיום;
 • אורך יום עבודה ושבוע עבודה, כולל זמן המנוחה השבועי;
 • הוראות תשלום שכר בהיעדרות העובד – ובכלל זה חופשות, חגים וימי מחלה;
 • חובת המעביד לספק ביטוח בריאות לעובד הזר;
 • חובת המעביד להעמיד תנאי דיור מתאימים לעובד הזר;
 • פרטי נציב תלונות הציבור על זכויות עובדים זרים וכיצד ליצור איתו קשר וכן את הזכות להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור.
כפל שכר ממוצע

שכר הבסיס ברוטו של עובד זר בענף המומחים לתקופה של מעל ל 90 יום (למעט תת קטגוריות ספציפיות) נדרש להיות לפחות כפול מהשכר הממוצע בישראל, כפי שמתפרסם על ידי המוסד לבטוח לאומי מידי חודש ינואר וזאת בשל הצורך להרתיע את החברות מלבקש העסקת עובדים זרים במשרות אשר יכולות להעסיק עובדים ישראלים.

נכון לשנת 2023עומד שכר החודשי המינימלי למומחים זרים בישראל על סך של 23,460   ש"ח ברוטו.

 

צרו איתנו קשר