חובות המעביד

חובות המעסיק כלפי מומחה זר

ככלל, עובד זר בישראל זכאי לאותם תנאי עבודה כמו עובד ישראלי. בנוסף לזכויות בסיסיות אלה, על המעסיקים לתת לעובדים זרים חוזה עבודה כתוב, ביטוח בריאות פרטי ודיור נאות. להלן סיכום החובות הבסיסיות הייחודיות של מעסיקים של עובד זר בישראל.

 

להלן התחייבויות המעסיק העיקריות כלפי אזרח זר בתחום המומחים:

אשרת עבודה חוקית

אשרת עבודה חוקית מסוג ב-1

רק מעסיקים המחזיקים באישור העסקה תקף ממשרד הפנים רשאים להעסיק עובדים זרים בתפקיד, בשכר ובמקום שאושר על ידי המשרד.

יש לדווח מייד למשרד על כל שינוי מהותי בתעסוקה. במקרים מסוימים יש להגיש בקשה חדשה.

 

ביטוח רפואי

מעסיקים של עובדים זרים מחויבים לספק לעובדים זרים ביטוח רפואי פרטי לאורך כל תקופת ההעסקה. על המעביד ליתן למומחה סיכום של פוליסת הביטוח בשפה שהוא מבין. על הביטוח לכלול:

 • שירותי רפואה – רופאי משפחה ורופאים מומחים
 • מכוני בדיקה, מעבדות הדמיה, CT וצילומי רנטגן
 • תשלום עבור חדר מיון ואשפוז
 • תרופות
 • טיפול שיניים – טיפולי עזרה ראשונה
 • שירותים נוספים – בריאות הנשים, פוריות, חיסונים
 • פינוי חירום על ידי אמבולנס
 • מרכז רפואי 24 שעות ביממה
 • ביטוח נכות
 • ביטוח מוות
 • במקרה של מוות, הובלת גוף לארץ המוצא
 • במקרה של אובדן כושר עבודה, מימון כרטיס טיסה למדינת המוצא.
דיור הולם

על מעסיק לספק לעובד זר דיור מתאים העומד בתנאים הקבועים בתקנות הרלוונטיות, לאורך כל תקופת עבודתו של העובד ולפחות 7 ימים לאחר סיום העבודה.

על הדיור לכלול:
 • שטח שינה לפחות 4 מ"ר לעובד,
 • לא יותר משישה עובדים בחדר אחד,
 • ארונות אישיים,
 • מצעים לכל עובד,
 • חימום ואוורור,
 • תאורה ושקעים חשמליים במספר סביר בכל חדר,
 • מים חמים וקרים בחדר האמבטיה, המטבח והמקלחות;
 • דלפקים וארונות מטבח, מבערים לבישול, מקרר, שולחן וכיסאות,
 • מכונת כביסה לשישה עובדים,
 • מטף כיבוי.
 • חייבת להיות גישה סבירה למגורים כמו גם לחדרי רחצה.
חוזה עבודה בכתב בשפה המובנת למומחה

מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בהסכם העסקה כתוב, המפרט את תנאי העסקתו של העובד, בשפה שהעובד יכול להבין.

אי חתימה על חוזה עבודה עם עובד זר מהווה עבירה פלילית.

יש לספק לעובד עותק אחד של חוזה ההעסקה ויש לשמור עותק אחר במקום העבודה יחד עם שאר מסמכי העובד הזר.

על חוזהו לכלול את הסעיפים הבאים:

 • תיאור משרה.
 • זיהוי המעביד והעובד הזר,
 • שכר העובד הזר, כל מרכיביו, התאריך בו ישולם, כיצד יעודכן השכר, כולל כל הרכיבים ומתי הם ישולמו.
 • רשימת הניכויים ממשכורת העבודה.
 • תשלומים שיש לשלם על ידי המעביד והעובד הזר בגין התנאים הסוציאליים של העובד.
 • תאריכי תקופת ההעסקה מתחילה ומסתיימת.
 • אורך יום עבודה ושבוע עבודה, כולל זמן המנוחה השבועי.
 • הוראות תשלום שכר כאשר העובד נעדר, כולל חופשות, חגים וימי מחלה.
 • חובת המעביד לספק ביטוח בריאות לעובדים זרים.
 • חובת המעביד להעמיד תנאי דיור מתאימים לעובד הזר.
 • חובתו של המעביד (כאשר הדבר רלוונטי עבורו) להפקיד כסף לטובת העובד הזר ולהבטיח את יכולתו לעזוב את ישראל. לא רלוונטי למומחים זרים. 
 • פרטי נציב תלונות הציבור על זכויות עובדים זרים וכיצד ליצור איתו קשר וכן את הזכות להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור.
כפל שכר ממוצע

שכר העובד הזר הישראלי לעובדים מומחים חייב להיות כפול מהשכר הממוצע בישראל.

הסיבה לכך היא להרתיע את החברות מלבקש להכניס עובדים זרים למשרות אשר יכולות להעסיק ישראלים. עם זאת, אם החברה חושבת שהם זקוקים לעובד זר זה, עליה להתחייב לשלם להם שכר חודשי מינימלי של כפול מהשכר הממוצע.

החל מיום 1 בינואר 2020 עלה השכר החודשי המינימלי למומחים זרים בישראל ל -20,856  ש"ח ברוטו.

צרו איתנו קשר