ציות ואכיפה

ציות - היערכות לביקורת באתר העבודה

בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות האכיפה המתבטאת בביקורות תקופות מטעם משרד התמ"ת כמו גם בביקורות מטעם משרד הפנים במגוון אתרי עבודה של מעסיקים וחברות. ביקורות אלה לא פוסחות על חברות ותאגידים מהידועים בתחומם בארץ ובעולם.

במהלך ביקורות אלה ובין יתר הנושאים לבדיקה ייבחנו הסוגיות המשפטיות הבאות מול מנהל משאבי האנוש:

  • רשימה המכילה את כלל המומחים הזרים המועסקים בישראל
  • העתקי הויזות בדרכוני העובדים
  • העתקי תלושי משכורת משלושת החודשים האחרונים
  • העתק חוזה העסקה תקף
  • העתק מסמכי ביטוח רפואי תקפים
  • מסמכים המוכיחים את שיכון המומחה הזר בדיור הולם

כתוצאה מהתגברות האכיפה אנו ממליצים לכל ארגון ומעסיק לשמור ולאכסן בצורה מאורגנת את מסמכים והמידע המתואר מעלה.

כחלק משירות לקוחותיו משרד קן-תור עכו מספק ייעוץ בהכנת החברה הכולל בין השאר מתן מדריך כתוב המכיל את המידע הנדרש. אנו ממליצים לשמור את המדריך יחד עם המסמכים המתוארים מעלה.

יש לקחת בחשבון שהביקורות מבוצעות ומפוקחות בהתאם לחוק העובדים הזרים בישראל עקב כך אנו מציעים כי בנוסף למסמכים יש לשמור עותק מהחוק ביחד עם תיקיית המסמכים.אכיפה

בשנים האחרונות נערכו ביקורות מקצועיות רבות של משרד המסחר, התעשייה והעבודה, כמו גם על ידי פקחי משרד הפנים, בחצרים ובאתרים שונים של מעסיקים זרים. זה כולל חברות היי-טק ידועות, חברות רב-לאומיות ואחרות.

 

במהלך בדיקות אלה בודקים הפקחים את הנושאים המשפטיים הבאים, בין היתר, עם מנהל משאבי אנוש:

 

• רשימת כל העובדים הזרים המועסקים בישראל,

• העתק הויזה בדרכוני העובדים,

• עותקים של תלושי שכר של שלושה חודשים אחרונים,

• העתק חוזה עבודה תקף,

• העתק תעודת ביטוח בריאות תקפה,

• הוכחת דיור הולם לעובדים הזרים.

 

כתוצאה מבדיקות אלה אנו ממליצים לכל חברה לשמור עותקים של הנתונים והתיעוד שצוינו לעיל בתיקיה מסודרת.

 

כיתרון ללקוחות Kan-Tor & Acco, אנו מסייעים בהכנת חוברת ספר הגירה מפורטת של החברה. אנו ממליצים להחזיק ספר זה יחד עם התיקיה המאורגנת במשרדי החברה. יחדיו עם עותק של החוק בתיקיה שצוינה לעיל.

ענישה

העסקה בלתי חוקית של עובד זר בישראל, כמו גם אי כיבוד זכויות העובדים הזרים, עלולה לגרום לקנסות כספיים כמו גם ענישה פלילית הן לעובד והן למעביד.

להלן סיכום הענישה בישראל ביחס לאי-ציות לחוקי ההגירה
 

צרו איתנו קשר