ציות ואכיפה

ציות - היערכות לביקורת באתר העבודה

בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות האכיפה המתבטאת בביקורות מטעם מטעם יחידת האכיפה של רשות האוכלוסין וההגירה במגוון אתרי עבודה של מעסיקים וחברות. ביקורות אלה לא פוסחות על חברות ותאגידים מהידועים בתחומם בארץ ובעולם.

 

במהלך ביקורות אלה ובין יתר הנושאים לבדיקה נבחנות – בין היתר – הסוגיות המשפטיות הבאות ביחס להעסקתם של עובדים זרים:

 

  • העתקי אשרות בדרכוני העובדים
  • העתקי תלושי משכורת משלושת החודשים האחרונים
  • העתק חוזה העסקה
  • העתק מסמכי ביטוח רפואי תקפים
  • מסמכים המוכיחים את שיכון המומחה הזר בדיור הולם

 

אנו ממליצים לכל ארגון ומעסיק להכין "תיק ביקורת" מסודר בו יתוייקו המסמכים והמידע המתואר מעלה.

יש לקחת בחשבון שהביקורות מבוצעות ומפוקחות בהתאם לחוק עובדים זרים ושאר חוקי המגן.

ענישה

העסקה בלתי חוקית של עובד זר בישראל, כמו גם אי כיבוד זכויות העובדים הזרים, עלולה להביא לקנסות כספיים כמו גם ענישה פלילית הן כלפי העובד והן כלפי המעביד.

 

להלן סיכום הענישה בישראל ביחס לאי-ציות לחוקי ההגירה

 

צרו איתנו קשר