גרין קארד ואזרחות אמריקאית​

גרין קארד ואזרחות אמריקאית

על פי חוקי ההגירה האמריקאיים, ישנם מספר ערוצים לתושבות קבע – המכונה בדרך כלל "גרין קארד", שבסופו של דבר מוביל לקבלת אזרחות אמריקאית. 

טרם קבלת אזרחות אמריקאית, על המועמד לקבל מעמד של תושבות קבע חוקית.  – גרין קארד. ישנם שני מסלולים עיקריים להשגת הגרין קארד בארה"ב: האחד הוא באמצעות בן משפחה (בן זוג, ילד, הורה), והשני הוא באמצעות מקום העבודה .

גרין קארד במסלול משפחה

תהליך הגשת בקשת גרין קארד לקרוב משפחה מתחיל כאשר אזרח ארה"ב או תושב הקבע החוקי בארה"ב מגיש בקשת ויזה ל-  USCIS. עם אישור הבקשה, תיקבע עדיפות (מקום בתור) לקרוב המשפחה ולבני משפחתו להגר לארצות הברית.

רק לאחר קבלת הגרין קארד ושהייה של לפחות 5 שנים בארה"ב כתושב קבע כדין, יכול בעל הגרין קארד להגיש בקשה לקבלת אזרחות אמריקאית.

גרין קארד במסלול עבודה

תהליך הגשת הבקשה לגרין קארד מתחיל כאשר המעסיק האמריקני (נותן החסות) מגיש בקשה ל USCIS.  עם אישור הבקשה ע"י ה USCIS, תיקבע עדיפות (מקום בתור), עבור העובד ומשפחתו להגר לארה"ב. רק לאחר קבלת הגרין קארד ושהייה של 5 שנים בארה"ב כתושב קבע כדין, יוכל העובד להגיש בקשה לקבלת אזרחות אמריקאית.

מגרין קארד משפחה ועד לאזרחות אמריקאית

אופן הזכאותזמן עד גרין קארדמסמך עיקרישהות בארה"ב לאזרחות
בן זוג של אזרח אמריקאיאיןתעודת נישואין3 שנים
בן זוג של תושב קבעאיןתעודת נישואין5 שנים
ילד לא נשוי (מתחת לגיל 21) של אזרח אמריקאי איןתעודת לידה5 שנים
בן או בת לא נשואים (בני 21 ומעלה) של אזרח ארה"ב5 שניםתעודת לידה5 שנים
בן או בת לא נשואים (בני 21 ומעלה) של תושב קבע כדין5 שנים5 שנים5 שנים
בן נשוי או בת לאזרח אמריקאי10-12 שניםתעודת לידה5 שנים
הורה לאזרח אמריקאי שגילו 21 לפחותאיןתעודת לידה של הילד של אזרח ארה"ב 5 שנים
אלמנה או אלמן של אזרח אמריקאי הנשוי לבן / בת זוגו אזרח ארה"ב בזמן המוותאיןתעודת פטירה ותעודת נישואין5 שנים
אח או אחות של אזרח אמריקאי שגילו לפחות 21 שנים15 שניםתעודת לידה5 שנים

מגרין קארד עבודה ועד לאזרחות אמריקאית

אופן הזכאותדרישות מהמעסיקשהות בארה"ב לאזרחות
EB-1 יכולת יוצאת דופן יכולת יוצאת דופן במדעים, באומנויות, בחינוך, בעסקים או באתלטיקה באמצעות שבחים לאומיים או בינלאומיים מתמשכים אין5 שנים
EB-1 הכרה בינלאומית על הישגים בולטים בתחום האקדמישל המועמד. ניסיון של לפחות 3 שנים בהוראה או במחקר בתחום האקדמי.EB-1 הכרה בינלאומית על הישגים בולטים בתחום האקדמישל המועמד. ניסיון של לפחות 3 שנים בהוראה או במחקר בתחום האקדמי. אוניברסיטה, מוסד להשכלה גבוהה או ארגון פרטי. הצעה לתעסוקה לתפקיד הוראה או מחקר. 5 שנים
EB-1 מנהלים ומנהלים רב לאומיים. העובד חייב להיות מועסק מחוץ לארה"ב כמנהל לפחות שנה אחת מתוך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה או הכניסה לארה"ב. "מערכת יחסים מזכה" כחברת אם, חברת בת, שלוחה, או סניף בין המעסיק מחוץ לארה"ב לחברה המבקשת בארה"ב. עושה עסקים לפחות שנה אחת. הצעת העסקה בתפקיד ניהולי או תפקיד בכיר. 5 שנים
EB-2 אנשי מקצוע בעלי תואר מתקדם או שווה ערך לתואר שני Master או תואר ראשון בתוספת 5 שנות ניסיון בעבודה מתקדמת לאחר התואר הראשון בתחום; עמידה בדרישות לתפקיד המפורט בתעודת העבודה. הצעת עבודה אמיתית וכנה לגייס עובד אמריקאי לתפקיד (בהתאם לדרישות הסמכת העבודה).5 שנים
EB-2 יכולת יוצאת דופן במדעים, באמנויות או בעסקים יכולת יוצאת דופן (מידה של מומחיות ברמה גבוה יותר מהמקובל) במדעים, באמנויות או בעסקים אשר יועילו לכלכלת ארה"ב. אין דרישה לתעודת העבודה הואיל ומדובר ב"אינטרס לאומי"הצעת עבודה; מאמץ בתום לב לגייס עובד אמריקאי לתפקיד (בהתאם לדרישות הסמכת העבודה) אלא אם כן הוכח שהוא "האינטרס הלאומי" 5 שנים
EB-3 עובדים מיומנים בעלי ניסיון של לפחות שנתיים השכלה או הכשרה העומדים בדרישות התפקיד המפורטות בתעודת העבודה. יש להמחיש כי אין עובדים מוסמכים במקצוע זה בארה"ב. הצעת עבודה אמיתית וכנה לגייס עובד אמריקאי לתפקיד (בהתאם לדרישות הסמכת העבודה).​5 שנים
EB-3 אנשי מקצוע בעלי תואר BA הקשור לתפקיד; על המועמד לעמוד בכל הדרישות האחרות המפורטות בתעודת העבודה; ולהמחיש כי אין הנמצא עובדים מוסמכים בארה"ב. הצעת עבודה אמיתית וכנה לגייס עובד אמריקאי לתפקיד (בהתאם לדרישות הסמכת העבודה).​ 5 שנים
EB-4 עובדי דת: חבר בארגון דתי בארה"ב במשך שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה. ארגון דתי ללא מטרות רווח בארה"ב. ההצעה להעסקת מנהיג דת קהילתי או תפקיד דתי אחר. 5 שנים
EB-5 משקיע מהגר. השקיע 1.8 מיליון דולר או 900 אלף דולר באזורי תעסוקה ממוקדים, בעסק מסחרי חדש אשר יועיל לכלכלת ארה"ב ויצור לפחות 10 משרות מלאות לעובדים מתאימים.לא רלוונטי5 שנים

צרו איתנו קשר