גרין קארד על בסיס תעסוקה

גרין קארד על בסיס תעסוקה

חוקי ההגירה בארה"ב מאפשרים לאדם לקבל גרין קארד באמצעות עבודה, אם המעביד אינו מסוגל למצוא עובד אמריקאי המוכשר למלא את המשרה.  

חוק ההגירה האמריקאי מאפשר ל -140,000 אנשים מדי שנה לקבל גרין קארד המבוסס על תעסוקה. מספר זה כולל גם את העובד וגם את בני המשפחה הקרובה (בן או בת הזוג וילדים שאינם נשואים).

 

אנשים אשר נולדו במדינות מסוימות  אינם יכולים להשתמש ביותר מ- 7% מהמכסה  באחת מחמשת הקטגוריות מבוססות התעסוקה (EB). הוראה זו  הובילה לתהליך ארוך מהרגיל בקטגוריות ה- EB לאנשים אשר נולדו בהודו, סין והפיליפינים.

 

טרם הגשת של בקשה בקטגוריות "מועדפות" EB-2  או EB-3  מטעם  מועמד ל USCIS, על המעסיק לקבל את אישור בקשת PERM
ממשרד העבודה האמריקני
.

 אישור PERM זה מייצג את קביעתו של משרד העבודה לפיה עובדים אמריקנים בעלי הכשרה מתאימה, או המוכנים ומסוגלים למלא את התפקיד, וכי העסקת המועמד לא תשפיע לרעה על שכרם ותנאי העבודה של עובדים אמריקאים.

משרד קן-תור & עכו מייצג מזה למעלה מ 20 שנה מאות מעסיקים הפועלים ברחבי ארה"ב, ומסייעים להם משפטית להגיש בקשות לאשרות עבודה זמניות וגרין קארד.

 

מבוסס תעסוקה עדיפות ראשונה EB-1: כולות יוצאות דופן, פרופסורים וחוקרים מצטיינים, מנהלים מנהלים רב לאומיים.

 

עובדי "עדיפות" הינם זרים בעלי יכולות יוצאות דופן, פרופסורים וחוקרים מצטיינים ומנהלים מנהלים רב לאומיים.

 

 שאלות נפוצות

 

ש: מי יכול לקבל  גרין קארד מסוג 1-EB?

ת: ישנם שלושה סוגי גרין קארדים. הם כוללי גרין קארדים מסוג העדפה ראשונה  EB-1 (a):

יכולת יוצאת דופן;  EB-1 (b) פרופסור / חוקר מצטיין; ו  EB-1 (c)- למנהל רב-לאומי או מנהל.

 

 

ש: מה נדרש על מנת הוכיח יכולת יוצאת דופן?

ת: על המועמד להיות מסוגל להפגין יכולת יוצאת דופן במדעים, אמנויות, חינוך, עסקים או אתלטיקה באמצעות הישגים לאומיים או בינלאומיים מתמשכים. כדי להגיש מועמדות לקטגוריה זו, על המועמד מסוגל להציג 3 מתוך 10 הקריטריונים המפורטים להלן:

 

 • עדות לקבלת פרסים מוכרים ברמה הלאומית או הבינלאומית על הצטיינות.
 • עדות לחברותך באגודות בתחום הדורשות הישג יוצא מן הכלל של חבריהם.
 • עדויות בדבר חומר שפורסם אודותיך בפרסומי סחר מקצועיים או גדולים או בתקשורת מרכזית אחרת.
 • עדות לכך שהתבקשת לשפוט את עבודתם של אחרים, באופן פרטני או בפאנל.
 • עדויות לתרומותייך המדעיות, המדעיות, האמנותיות, האתלטיות המקוריות, המשמעותיות ביותר לתחום.
 • עדות לחיבור מאמרים מדעיים בפרסומי סחר מקצועיים או גדולים או בתקשורת רלוונטית אחרת.
 • עדות לכך שהעבודות שלך הוצגו בכנסים או בתערוכות אמנותיות.
 • עדות לביצועך בתפקיד מוביל או שיפוטי בארגונים מכובדים.
 • עדות לכך שאתה משתכר משכורת גבוהה או תגמול גבוה משמעותי אחר ביחס לאחרים בתחום.
 • עדות להצלחותיך המסחריות באומנויות הבמה.

 

ש: מי יכול להצטיין כפרופסור או כחוקר מצטיין?

ת: עליכם להפגין הכרה בינלאומית בהישגיכם הבולטים בתחום אקדמי מסוים ובעל ניסיון של לפחות 3 שנים בהוראה או במחקר בתחום האקדמי. בנוסף, יש להמחיש כי אתם נכנסים לארצות הברית על מנת להמשיך ללמד או לעסוק במחקר  דומה באוניברסיטה, מוסד להשכלה גבוהה או מעסיק פרטי. לבסוף המועמד צריך לקבל הצעה לעבודה ממוסד מוסמך ועליו להציג 2 מתוך 6 הקריטריונים הבאים:

 

 • עדות לקבלת פרסים משמעותיים או פרסים על הישג יוצא מן הכלל.
 • עדות לחברות באגודות הדורשות מחבריהם להפגין הישג יוצא מן הכלל.
 • עדויות לחומרים שפורסמו בפרסומים מקצועיים שנכתבו על ידי אחרים ביחס לעבודתו של הזר בתחום האקדמי.
 • עדות להשתתפות, בפאנל או כשופט יחיד, ביחס לעבודתם של אחרים באותו תחום אקדמיה.
 • עדות לתרומה של המועמד ביחס למחקר מדעי או חינוכי בתחום.
 • עדויות ביחס לכתיבת ספרים או מאמרים מדעיים (בכתבי-עת למחקר עם תפוצה בינלאומית) בתחום.

 

ש: מהן הדרישות למנהל או למנהל רב לאומי?

ת: המנהל חייב להיות מועסק מחוץ לארצות הברית לפחות שנה מתוך שלוש השנים שקדמו לעתירה או להראות הגשה שהוגשה למעמד שאינו הגירה אם המועמד כבר עובד אצל מעסיק בארה"ב, כמנהל או כמנהל בינל"א. המעסיק בארה"ב חייב להיות בעסקים לפחות שנה אחת, היה לו יחסים עסקיים עם גוף בו עבד המועמד מחוץ לארה"ב, ומתכוון להעסיק את המועמד בתפקיד ניהולי או ניהול בינלאומי.

מבוסס תעסוקה עדיפות שנייה EB-2: ארים אקדמאים מתקדמים או ידע שווה ערך להשכלה זו, או זרים בעלי תואר מתקדם ויכולת יוצאת דופן במדעים, אומנויות או עסקים.  

בעלי מקצוע עם תארים אקדמאים מתקדמים או ידע שווה ערך להשכלה זו, או זרים בעלי תואר מתקדם ויכולת יוצאת דופן במדעים, אומנויות או עסקים.  

 

 

'תואר מתקדם' פירושו כל תואר אקדמי או מקצועי בארה"ב או תואר שווה ערך מעבר לתואר ראשון. תואר מוסמך בארה"ב או תואר שווה ערך שלאחריו לפחות חמש שנות ניסיון במומחיות, ייחשבו כשווים לתואר שני.

 

 

שאלות נפוצות

 

 

ש: מהם תנאי הדרישות תחת קטגורית התואר המתקדם?

ת: התפקיד אליו אתם מתקבלים חייב לדרוש כתנאי קבלה תואר מתקדם ועליכם להיות בעלי תואר כזה או מקביל לו במדינה אחרת (תואר שני או שווה ערך זר בתוספת 5 שנות ניסיון). עליכם לעמוד בכל הדרישות האחרות המפורטות באישור העבודה לפי העניין.

 

 

ש? איך מוכיחים יכולת יוצאת דופן?

ת: באמצעות:

 • רישום אקדמי רשמי המוכיח תואר, תעודה, פרס מטעם מכללה, אוניברסיטה, בית ספר או מוסד לימוד אחר הנוגע לתחום היכולת של המועמד
 • מכתבים המתעדים לפחות 10 שנות ניסיון במשרה מלאה בעיקו של המועמד
 • רישיון לעסוק במקצוע של המועמד או הסמכה למקצוע או עיסוק של המועמד
 • עדות לכך המועמד משתכר שכר גבוה התואם את יכולתיו יוצאת הדופן
 • חברות באיגוד / ים מקצועיים
 • הכרה בהשיגי המועמד ובתרומות משמעותיות לתעשייה או לתחום בו הוא עוסק על ידי עמיתיו, גורמי ממשלה, ארגונים מקצועיים או עסקיים.
 • ראיות דומות אחרות לזכאות מתקבלות גם הן.

 

 

ש: האם יש צורך באישור עבודה עבור גרין קארד EB-2?

ת: לבקשות מבוססות תעסוקה, העדפה שנייה, בדרך כלל צריך להיות מלווה בבקשה מאושרת לקבלת אישור העסקה קבוע ממחלקת העבודה בטופס ETA 9089. ניתן לבקש ויתור על ויתור מדרישה זו במקרים של נחיצות במשרה הספציפית בארה"ב

 

 

ש: כיצד ניתן לקבל ויתור על דרישה לאישור העסקה ?

ת: על המועמד להוכיח כי:

 

 • למשרה ולתפקיד המוצע יש חשיבות משמעותית לאומית לארה"ב
 • אתה מקצועי ביותר על מנת לקדם את התפקיד המוצע.
 • זה יהיה לטובת ארה"ב לוותר על הצעת העבודה ואישור העסקה
מבוסס תעסוקה עדיפות שלישית EB-3: עובדים מיומנים
 • אשרות מהגרים מבוססות EB-3 זמינות לעובדים מיומנים, אנשים מקצוענים או עובדים אחרים. על המועמד לקבל הצעת עבודה קבועה במשרה מלאה ממעסיק בארה"ב.

"עובדים מיומנים" הם אנשים שתפקידם דורש הכשרה או ניסיון של לפחות שנתיים, לא בעלי אופי זמני או עונתי. על העובד המיומן לעמוד בדרישות החינוך, ההכשרה או הניסיון של הצעת העבודה. חינוך על-תיכוני רלוונטי עשוי להיחשב כהכשרה.

 

"מקצוענים" הם אנשים שתפקידם דורש לפחות תואר מוסמך בארה"ב או שווה ערך זר והם חברים באיגוד מקצועי.

 

"עובדים אחרים" מיועד לאנשים העוסקים בעבודה בלתי מיומנת הזקוקים להכשרה, השכלה או ניסיון של פחות משנתיים, שאינם בעלי אופי זמני או עונתי.

 

 
שאלות נפוצות
 

 

ש: האם אני צריך אישור עבודה לוויזה EB-3 ?

ת: לבקשות העדפה שלישית יש צורך בדרך כלל לצרף אישור עבודה פרטני מאושר, מטעם מחלקת העבודה בטופס ETA-9089

 

ש: כיצד אוכל להגיש בקשה לויזה EB-3?

ת: על המעסיק שלך להגיש טופס I-140, להעסקת עובדים זרים. כחלק מתהליך הבקשה, על המעסיק שלך להיות מסוגל להפגין יכולת מתמשכת לשלם את השכר המוצע. המעסיק שלך רשאי להשתמש בדו"ח שנתי, בהחזר מס הכנסה פדרלי או בדו"ח כספי מבוקר כדי להפגין יכולת מתמשכת לשלם את שכרך.

 

ש: מהו תהליך הבקשה?

 

ת: כל קטגוריות הגרין קארד מבוססי תעסוקה מחייבים להגיש טופס I-140, בקשה לעובד זר. לגבי (EB-1 (a אתה רשאי לעתור לעצמך באופן אישי. (EB-1(b מוגשות בחסות מעסיק.

 

תהליך הגרין קארד הוא באמצעות התאמת סטטוס (AOS) לתושבות קבע או עיבוד קונסולרי לוויזת מהגר:

 

 • תהליך ה- AOS כולל הגשת טופס I-485 ל USCIS. לאחר אישור הבקשה, המבקש (וכל בני משפחה זכאים) מתאימים את הסטטוס למצב של תושב קבע בתוך ארצות הברית.
 • עיבוד קונסולרי עבור ויזת מהגרים כרוך בבקשה לוויזה בשגרירות / קונסוליה ארה"ב עבור מועמדים מחוץ לארצות הברית. תהליך זה דורש אישור USCIS מראש, שעובד דרך ה National Visa Center, ואחריו ראיון ויזה בקונסוליה המתאימה. אשרת העולה מתירה כניסה לארה"ב ותושבות קבע.

 

ש: האם בני משפחתי יכולים להגיש בקשה?

ת: הנהנה ומשפחתו (בן / בת זוג וילדים לא נשואים מתחת לגיל 21) רשאים כולם להגיש בקשה לקבלת גרין קארד מבוסס עבודה

 

מבוסס תעסוקה עדיפות רביעית EB-4: אנשי דת
שאלות נפוצות

 

ש: מהם תנאי הזכאות לוויזת EB-4?

ת. על מנת להוכיח זכאות עליך:

 1. להיות חבר במועצה דתית שיש לה ארגון דתי ללא מטרות רווח בארצות הברית לפחות שנתיים טרם ההגשה ל USCIS.
 2. מבקש להיכנס לארצות הברית לעבוד במשרה מלאה באחד העיסוקים הבאים:
 • אך ורק על מנת להיות איש דת באותה אמונה דתית
 • ייעוד דתי בתפקיד מקצועי או לא מקצועי, או
 • עיסוק דתי בתפקיד מקצועי או לא מקצועי
 1. מיועד לעסוק בארה"ב באחד מהבאים:
 • ארגון דתי Bona Fide ללא מטרות רווח בארצות הברית
 • ארגון Bona Fide אשר מזוהה עם הזרם הדתי בארצות הברית.
 1. עבד באחד התפקידים שתוארו לעיל לאחר גיל 14, בחו"ל או בארצות הברית, ברציפות במשך לפחות שנתיים רצופות טרם הגשת העתירה עם USCIS. העבודות הדתיות הקודמות אינן צריכות להתאים במדויק לסוג העבודות המיועד לביצוע בארה"ב. הפסקה ברציפות העבודה במהלך השנתיים הקודמות לא תשפיע על הזכאות כל עוד:
 • המבקש הועסק במהלך ההפסקה כעובד דתי
 • ההפסקה לא עברה משך שנתיים
 • אופי ההפסקה היה להכשרה דתית נוספת או לשבתון. עם זאת, העובד היה חבר בקבוצתו הדתית של המעסיק במשך שנתיים של ההעסקה בפועל.