ויזות עבודה ואשרת עבודה ב-1

תהליך קבלת ויזה מסוג ב-1

בהתאם לחוקי מדינת ישראל, כל עובד אשר אינו ישראלי בישראל, מחויב בקבלת אשרת עבודה בישראל למומחים טרם תחילת ההעסקה. הצורך בקבלת היתר העסקה ואשרת עבודה מסוג ב-1 כולל את כל סוגי העובדים, החל מהיום הראשון להעסקתם.

בהתאם למשך ההעסקה המוצע ומקצוע המומחה יקבע מסלול הבקשה, כשלכל מסלול מאפיינים ייחודיים, דרישת מסמכים שונה, ומשך הליך שונה.

משרדנו ינתח משפטית את דפוס העבודה ויתאים את סוג האשרה האופטימלית מבחינת משך ההליך ומאפייניו.

להלן פירוט המסלולים העיקריים בהם יש לפנות:

אשרת עבודה בישראל למומחים במקצועות אקדמאים מעל 3 חודשים
 1. משרד הפנים פרסם בשנת 2015 נוהל מומחים זרים אשר אינם עוסקים במקצועות הדורשים השכלה אקדמית גבוהה (לדוגמה: מהנדסים לצוותי מחקר ופיתוח, רואי חשבון לביקורות, מנהלים בכירים מפקחים בכירים ועוד). בקטגוריה זו המומחה נידרש כתנאי מקדים להגשת הבקשה, להציג תעודת השכלה ממוסד אקדמאי להשכלה גבוהה.
 

תהליך קבלת אשרת העבודה מסוג ב 1- כולל ארבעה שלבי ביורוקרטיה נפרדים:

 

הגשת בקשה להיתר העסקה מפורטת למשרד הפנים המתארת את הפרויקט, הצורך במומחיות, תנאי העסקה ועוד. על הבקשה לעמוד בתקנות ובדרישות המחמירות של משרד הפנים
2. הגשת בקשה לאשרת כניסה בלשכת רשות האוכלוסין במשרד הפנים ובמקביל הגשת בקשה להנפקת אשרה בקונסוליית ישראל במדינת מוצאו של המומחה.
3. הנפקת אשרת ב 1- זמנית בקונסוליה הישראלית הרלוונטית, במדינה בה נמצאים, טרם הכניסה לישראל.
4. לאחר כניסת המומחה לישראל, תונפק עבור המומחה אשרת עבודה לכל תקופת היתר העבודה. צעד זה יתבצע בעת כניסת המומחה דרך ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון, או לאחר כניסתו במשרד הפנים הרלוונטית.
גובה השכר המינימלי למומחה הינו כפל השכר הממוצע במשק. לעיתים, רשאי משרד הפנים לנקוב בשכר הגבוה אף מכך, במקצועות פרטניים בהם השכר הממוצע הינו גבוהה מהשכר הממוצע הכללי במשק. היתר עבודה מסוג זה תקף בד"כ לתקופה של עד שנה מיום אישור הבקשה, והמעסיק רשאי להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר כל פעם לתקופה נוספת, בצירוף מסמכים נדרשים . 
 
ככלל, השהות המקסימלית של השהייה והעבודה בישראל הינה עד 5 שנים ושלושה חודשים ממועד תחילת העבודה בישראל.אשרת עבודה מסוג זה תקפה לכניסה חד פעמית בלבד, לכן על המעסיק לדאוג בנוסף גם להנפקת אשרת עבודה התקפה לכניסות רב פעמיות (להלן: "אשרה רב פעמית") אשר תאפשר למומחה לצאת ולהיכנס מהארץ לכל תקופת אשרת העבודה ללא כל צורך לחזור מחדש על ההליך הקונסולרי.
 
משך התהליך: 2-3 חודשים.
 
חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.
אשרת מומחים במקצועות שאינם אקדמאים מעל 3 חודשים

משרד הפנים פרסם בשנת 2015 נוהל מומחים זרים אשר אינם עוסקים במקצוע הדורש מומחיות מחד אך אינו דורש השכלה אקדמית גבוהה מאידך (לדוגמה: רתך,מתקין מכונות, מתקין ציוד וכל מקצוע אחר אשר איננו מצריך כתנאי מקדים תעודת השכלה ממוסד אקדמאי להשכלה גבוהה).

תהליך קבלת אשרת העבודה מסוג ב 1- כולל ארבעה שלבי ביורוקרטיה נפרדים:

 

1. הגשת בקשה להיתר העסקה מפורטת למשרד הפנים המתארת את הפרויקט, הצורך במומחיות, תנאי העסקה ועוד. על הבקשה לעמוד בתקנות ובדרישות המחמירות של משרד הפנים ולכלול אישור עו"ד ישראלי המאשר את התאמת חוזה העבודה לדין הישראלי.

הגשת בקשה לאשרת כניסה בלשכת רשות האוכלוסין במשרד הפנים ובמקביל הגשת בקשה להנפקת אשרה בקונסוליית ישראל במדינת מוצאו של המומחה.

3. הנפקת אשרת ב 1- זמנית בקונסוליה הישראלית הרלוונטית, במדינה בה נמצאים, טרם הכניסה לישראל.

4. לאחר כניסת המומחה לישראל, תונפק עבור המומחה אשרת עבודה לכל תקופת היתר העבודה. צעד זה יתבצע בעת כניסת המומחה דרך ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון, או לאחר כניסתו במשרד הפנים הרלוונטית.

 

גובה השכר המינימלי למומחה הינו כפל השכר הממוצע במשק. משרד הפנים רשאי להתנות את מתן ההיתר בפתיחת חשבון בנק להעברת שכר בישראל ובהפקדת ערבות כספית גבוהה.

 

היתר עבודה מסוג זה תקף לתקופה של עד שנה מיום אישור הבקשה, והמעסיק רשאי להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר כל פעם לשנה נוספת בלבד, בצירוף מסמכים נדרשים. ככלל, השהות המקסימלית של השהייה והעבודה בישראל הינה עד 5 שנים ושלושה חודשים ממועד תחילת העבודה בישראל.

 

אשרת עבודה מסוג זה תקפה לכניסה חד פעמית בלבד, לכן על המעסיק לדאוג בנוסף גם להנפקת אשרת עבודה התקפה לכניסות רב פעמיות (להלן: "אשרה רב פעמית") אשר תאפשר למומחה לצאת ולהיכנס מהארץ לכל תקופת אשרת העבודה ללא כל צורך לחזור מחדש על ההליך הקונסולרי.

 

משך התהליך: 2-3 חודשים

 

חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.

 

אשרת עבודה בישראל למומחים עד 3 חודשים STEP

משרד הפנים פרסם בשנת 2015 נוהל מומחים זרים לתקופה של עד שלושה חודשים. בקטגוריה זו המומחה נידרש כתנאי מקדים להגשת הבקשה, להציג תעודת השכלה ממוסד אקדמאי להשכלה גבוהה או הכשרה מקצועית רלוונטית.

 

תהליך קבלת אשרת העבודה מסוג ב 1- כולל ארבעה שלבי ביורוקרטיה נפרדים:


1. הגשת בקשה להיתר העסקה מפורטת למשרד הפנים המתארת את הפרויקט, הצורך במומחיות, תנאי העסקה ועוד. על הבקשה לעמוד בתקנות ובדרישות המחמירות של משרד הפנים.

2. הגשת בקשה לאשרת כניסה בלשכת רשות האוכלוסין במשרד הפנים ובמקביל הגשת בקשה להנפקת אשרה בקונסוליית ישראל במדינת מוצאו של המומחה.

3. הנפקת אשרת ב 1- זמנית בקונסוליה הישראלית הרלוונטית, במדינה בה נמצאים, טרם הכניסה לישראל.

4. לאחר כניסת המומחה לישראל, תונפק עבור המומחה אשרת עבודה לכל תקופת היתר העבודה. צעד זה יתבצע בעת כניסת המומחה דרך ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון, או לאחר כניסתו במשרד הפנים הרלוונטית.

גובה השכר המינימלי למומחה בקטגוריה זו הינו שכר המינימום.

היתר עבודה מסוג זה תקף בד"כ לתקופה של עד שלושה חודשים מיום אישור הבקשה, והמעסיק אינו רשאי להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר.

אשרת עבודה מסוג זה תקפה לכניסה חד פעמית בלבד, לכן על המעסיק לדאוג בנוסף גם להנפקת אשרת חוזר (אינטר ויזה) במקרה בו על המומחה לצאת ולשוב לישראל.

 

משך התהליך: 2-3 חודשים

 

חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.

 

 

 

 

 

עבודה בישראל עד 90 ימים SEA B1

משרד הפנים פרסם בשנת 2019 מסלול מהיר חדש לקבלת היתר עבודה בישראל, המאפשר תוך ימים ספורים הגעה של מומחה זר לתקופה קצרה, מוגדרת ומוגבלת, שאינה עולה על 90 יום בשנה קלנדרית בסך הכל. נוהל זה החליף נוהל קודם אשר אפשר עבודה עד 45 יום בישראל.

מסלול זה פותר בעיה המוכרת במיוחד לחברות המספקות שירותים טכניים כגון התקנת מכונות, טיפול בתיקוני שבר כיוון שהוא מאפשר פתרון מידי להתקנת מערכות ולבעיות פתאומיות הנוצרות, בניגוד לתהליך קבלת אשרה לתקופות ארוכות יותר, אשר נמשך כ 3-4 חודשים לקבלת האשרה.

משרדנו המייצג את המעסיק, נדרש לספק למשרד הפנים מספר מצומצם של מסמכים ותצהירים, יחד
עם מסמכי המומחה המוכיחים את כשירותו התאמתו לביצוע התפקיד. כך ניתן להגיש את הבקשה
במהירות יחסית, ולקבל את היתר העבודה בתוך 6-8 ימי עסקים.

עם קבלת היתר העבודה, יכול המומחה להיכנס לישראל ולהתחיל באופן מידי בעבודתו. זאת ללא
צורך בהנפקת האשרה בקונסוליה הישראלית במדינת מוצאו כנדרש ברוב סוגי אשרות עבודה אחרות. מיד לאחר הגעתו, נדרש המומחה להעביר את דרכונו למשרדנו, בתוך שני ימי עסקים, לצורך השלמת הליך קבלת אשרת העבודה במשרד הפנים, אשר ללא השלמתו – עבודתו בישראל תהיה בניגוד לחוק.

ניתן לפצל את 90 הימים למספר תקופות, ובמסגרתן להשלים 90 ימים בשנה קלנדרית, אולם בכל
פעם יש להגיש בקשה חדשה.

הבקשה מיועדת אך ורק ללאומים הפטורים מאשרת כניסה כתיירים (לדוגמה: אירופה, ארה"ב, יפן
אוסטרליה ועוד), כך שעבור מומחים מלאומים הנדרשים להציג אשרת כניסה למטרת ביקור (לדוגמא: הודו, סין, ונצואלה ועוד) לא ניתן להגיש בקשה בקטגוריה זו ועליהם לפנות לקטגוריות אחרות.

האשרה אינה ניתנת להארכה. נדרשת תקופת צינון (אשר לא הוגדרה בנהלים) ממועד יציאתו האחרון עד להגשת בקשה חדשה להיתר עבודה לתקופה של שלושה חודשים או שנה. קיימות אגרות מדינה המשולמות בהתאם למספר ימי השהות הנדרשים.

משך התהליך: 6-8 ימי עסקים


חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.אשרת מומחים הייטק

HIT 365: המסלול המהיר לקבלת אשרת עבודה בתחום ההייטק – לתקופה של שנה

היתר העבודה יהיה בתוקף למשך שנה (עם אפשרות להאריך עד לתקופה כוללת של 5 שנים ו-3 חודשים מרגע הנפקת אשרת העבודה בדרכון בפעם הראשונה).

 • זמן הטיפול בבקשה הינו 3-6 שבועות מיום ההגשה.
 • על החברה להיות מוגדרת ומסווגת כחברת הייטק, כאשר האישור לכך יינתן מראש על ידי רשות החדשנות, בהתאם לשיקול דעתה.
 • המסלול כולל הליך קונסולרי בקונסוליה הישראלית בחו"ל.
 • אשרת עבודה מסוג ב-1 תונפק בדרכונו של המומחה לאחר הכניסה לישראל במשרד הפנים בארץ. השכר הנדרש במסגרת נוהל זה הוא לפחות פי שניים השכר הממוצע בישראל – אשר נכון לשנת 2020 הינו 20,856 ש"ח ברוטו בחודש.
 •  

מתן אישור עבודה לבן/בת הזוג של המומחה/ית תחת נוהל זה


חברות הייטק רשאיות להגיש בקשה מיוחדת לקבלת אשרת עבודה עבור בן/בת הזוג של המומחה/ית (EAS). אפשרות כזו קיימת אך ורק עבור בני/בנות זוג של מומחה/ית זרים אשר ניתן להגיש עבורם בקשה תחת מסלול HIT365. אישור עבודה זה לבן/בת הזוג הינו ייחודי במשפט ההגירה הישראלי, ומוצע כתמריץ לעידוד צמיחתה של תעשיית ההייטק בישראל.

אשרה זו תינתן למשך תקופה זהה לזו של המומחה/ית, ותאפשר לבן/בת הזוג של המומחה/ית לעבוד בישראל עבור כל מעסיק שירצו, ללא הצורך בקבלת "שכר מומחים". הליך קבלת האשרה יתבצע במשרד הפנים הישראלי, ובמסגרתו נדרשת נוכחות פיזית של המומחה/ית עצמו/ה ובן/בת הזוג.

 

הגדרת חברה כחברת הייטק תחת המסלול


על פי הנהלים של הרשות לחדשנות, חברה תהיה זכאית להגיש בקשה תחת מסלול זה ותוגדר ככזו, אם עמדה באחת מהתנאים הבאים:

 • החברה קיבלה מענקים ו/או הטבות מס מהרשות לחדשנות במהלך 3 השנים האחרונות
 • החברה מוגדרת בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "הלמ"ס") כאחת מהחברות הפועלות באחת מתתי התחומים של תעשיית ההייטק, על פי סיווג הלמ"ס.
 • פעילות חטיבת המחקר והפיתוח של החברה עומד בדרישות המינימום.

הכרה על ידי הרשות לחדשנות – מענקים קודמים והטבות מסים

חברה שהוכרה על ידי רשות החדשנות או על ידי לשכת המדען הראשי במהלך 3 השנים האחרונות כמי שעומדת באחת או יותר מהחלופות הבאות, תקבל הכרה אוטומטית כחברת HIT:

 

 • קיבלה מענק/מימון מרשות החדשנות או לשכת המדען הראשי באחד או יותר ממסלולי ההטבה המפורטים בנהלים.
 • קיבלה מרשות החדשנות או מלשכת המדען הראשי הטבת מס.
 • קיבלה מרשות החדשנות או מלשכת המדען הראשי אישור לצורך הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
  סיווג על פי הלשכה המרכזית לססטיסטיקה.
 • לאחר רישום החברה ברשם החברות הישראלי, החברה נרשמת גם בהלמ"ס, ומסווגת שם על פי תחומי עיסוק. סיווג זה של הלמ"ס אינו מפורסם לציבור ונחשב למידע חסוי.
  על מנת לקבוע אם החברה יכולה להגיש את הבקשה תחת אחד ממסלולי ההייטק, נדרשת החברה לחתום על מסמך הסכמה המאפשר לרשות החדשנות לקבל מידע זה מהלמ"ס. לאחר מכן, תיבדק אינפורמציה זו על ידי הרשות לחדשנות, על מנת לקבוע אם החברה אכן רשאית להגיש בקשה תחת מסלול זה. 
 • רשות החדשנות תבחן את תחומי העיסוק של החברות בתעשיות השונות, כפי שהן מוצגות ברישומים של הלמ"ס. חברה תוכר כחברת HIT אם היא פועלת באחד מן התחומים הבאים:
 •  ייצור תרופות ו/או
 • ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי ו/או
 • תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים בתחום טכנולוגיית המידע והמחשבים
 • מחקר מדעי ופיתוח (למעט מחקר ופיתוח במדעי החברה ובמדעי הרוח)
 • ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה.
 • עיבוד נתונים, אחסון ושירותים נלווים.

היקף פעילות חטיבת המחקר והפיתוח

כאשר החברה נוטלת החסות על הבקשה אינה מוכרת על ידי הרשות לחדשנות בהתאם לקטגוריות שהוזכרו למעלה (מענקים/הטבות מס), ולא מסווגת תחת ההגדרות של הלמ"ס, החברה תוכל להיות מוכרת כזכאית להגיש בקשה תחת מסלול HIT אם תעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:

 • החברה המבקשת רשומה כחברה ישראלית
 • החברה תציג מסמכים תומכים המוכיחים שמרכז המחקר והפיתוח שלה עומד בתנאי המינימום הבאים:
 • הוצאות המו"פ של החברה המבקשת עלו על 7% ממחזור המכירות בשנה הקלאנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
 • לפחות 15% מעובדי החברה מועסקים בחטיבת המרכז והפיתוח.

משרדנו יסייע ללקוחות וללקוחות פוטנציאליים אחרים לבדוק ולהעריך אם החברה הינה זכאית להגשת אשרת עבודה תחת מסלול HIT.

HIT 90: המסלול המהיר לקבלת אשרת עבודה בתחום ההייטק – לתקופה של עד 90 ימים

רק אזרחים זרים ממדינות הפטורות מאשרה לישראל רשאים לבקש אשרה תחת מסלול זה.

 • היתר העבודה יהיה בתוקף לעד 90 ימים רצופים.
 • זמן הטיפול הרשמי של ההליך הינו 6 ימים מיום ההגשה.
 • על החברה להיות מוגדרת ומסווגת כחברת הייטק, כאשר האישור לכך יינתן מראש על ידי רשות החדשנות, בהתאם לשיקול דעתה.
 • הכניסה לישראל מותרת באופן מיידי לאחר אישור הבקשה לקבלת היתר עבודה, מבלי שנדרש מהמבקש לגשת לקונסוליה לבצע הליך קונסולרי.
 • אשרת עבודה מסוג ב-1 תונפק בדרכונו של המבקש במשרד הפנים בישראל. יש להגיש את הדרכון למשרד הפנים לצורך ההחתמה בתוך יומיים מהכניסה לישראל.
 • במהלך הליך אישור הבקשה לאשרה, משרד הפנים יבחן את השהויות הקודמות של המבקש בישראל, על מנת לוודא שהוא ציית באופן מלא לחוקים והנהלים בתחום ההגירה במהלך ביקוריו הקודמים בישראל (כלומר, לוודא שלא שהה באופן לא חוקי, לא עבד באופן לא חוקי, וכד').
 • הנוהל דורש רשימת מסמכים מינימלית הנדרשת מהעובד ומהחברה לצורך ההליך.
 • השכר הנדרש במסגרת נוהל זה הוא לפחות פי שניים השכר הממוצע בישראל – אשר נכון לשנת 2020 הינו 20,856 ש"ח ברוטו בחודש.

הגדרת חברה כחברת הייטק תחת המסלול


על פי הנהלים של הרשות לחדשנות, חברה תהיה זכאית להגיש בקשה תחת מסלול זה ותוגדר ככזו, אם עמדה באחת מהתנאים הבאים:

 • החברה קיבלה מענקים ו/או הטבות מס מהרשות לחדשנות במהלך 3 השנים האחרונות
 • החברה מוגדרת בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "הלמ"ס") כאחת מהחברות הפועלות באחת מתתי התחומים של תעשיית ההייטק, על פי סיווג הלמ"ס.
 • פעילות חטיבת המחקר והפיתוח של החברה עומד בדרישות המינימום.

הכרה על ידי הרשות לחדשנות – מענקים קודמים והטבות מסים

חברה שהוכרה על ידי רשות החדשנות או על ידי לשכת המדען הראשי במהלך 3 השנים האחרונות כמי שעומדת באחת או יותר מהחלופות הבאות, תקבל הכרה אוטומטית כחברת HIT:

 

 • קיבלה מענק/מימון מרשות החדשנות או לשכת המדען הראשי באחד או יותר ממסלולי ההטבה המפורטים בנהלים.
 • קיבלה מרשות החדשנות או מלשכת המדען הראשי הטבת מס.
 • קיבלה מרשות החדשנות או מלשכת המדען הראשי אישור לצורך הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
  סיווג על פי הלשכה המרכזית לססטיסטיקה.
 • לאחר רישום החברה ברשם החברות הישראלי, החברה נרשמת גם בהלמ"ס, ומסווגת שם על פי תחומי עיסוק. סיווג זה של הלמ"ס אינו מפורסם לציבור ונחשב למידע חסוי.
  על מנת לקבוע אם החברה יכולה להגיש את הבקשה תחת אחד ממסלולי ההייטק, נדרשת החברה לחתום על מסמך הסכמה המאפשר לרשות החדשנות לקבל מידע זה מהלמ"ס. לאחר מכן, תיבדק אינפורמציה זו על ידי הרשות לחדשנות, על מנת לקבוע אם החברה אכן רשאית להגיש בקשה תחת מסלול זה. 
 • רשות החדשנות תבחן את תחומי העיסוק של החברות בתעשיות השונות, כפי שהן מוצגות ברישומים של הלמ"ס. חברה תוכר כחברת HIT אם היא פועלת באחד מן התחומים הבאים:
 •  ייצור תרופות ו/או
 • ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי ו/או
 • תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים בתחום טכנולוגיית המידע והמחשבים
 • מחקר מדעי ופיתוח (למעט מחקר ופיתוח במדעי החברה ובמדעי הרוח)
 • ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה.
 • עיבוד נתונים, אחסון ושירותים נלווים.

היקף פעילות חטיבת המחקר והפיתוח

כאשר החברה נוטלת החסות על הבקשה אינה מוכרת על ידי הרשות לחדשנות בהתאם לקטגוריות שהוזכרו למעלה (מענקים/הטבות מס), ולא מסווגת תחת ההגדרות של הלמ"ס, החברה תוכל להיות מוכרת כזכאית להגיש בקשה תחת מסלול HIT אם תעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:

 • החברה המבקשת רשומה כחברה ישראלית
 • החברה תציג מסמכים תומכים המוכיחים שמרכז המחקר והפיתוח שלה עומד בתנאי המינימום הבאים:
 • הוצאות המו"פ של החברה המבקשת עלו על 7% ממחזור המכירות בשנה הקלאנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
 • לפחות 15% מעובדי החברה מועסקים בחטיבת המרכז והפיתוח.

משרדנו יסייע ללקוחות וללקוחות פוטנציאליים אחרים לבדוק ולהעריך אם החברה הינה זכאית להגשת אשרת עבודה תחת מסלול HIT.


קטוגורית אשרת עבודה בישראל למומחים מיוחדות

מומחים העובדים בטכנולוגיה ייחודית

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

עיתונאים זרים בישראל

על מנת לאפשר לעיתונאים לעבוד בישראל באופן חוקי, יכולים עיתונאים אלו להיכנס לישראל כתיירים, להגיש בקשה לוויזה לעבודה B-1 ממשרד הפנים ובסיום ההליך לבקש כרטיס עיתונאי זמני ממשרד העיתונות הממשלתי (GPO).

תיאור תהליך:

1. על העיתונאי הזר להגיע תחילה לישראל ולקבל רישיון ביקור (אשרת ב-2) למשך 3 חודשים.

2. לאחר הכניסה לישראל, העיתונאי יצטרך להגיש בקשה למשרד הפנים לקבלת אשרת עבודה מסוג ב-1 כעיתונאי. זמן התהליך מוערך ב 10 ימי עבודה ממועד ההגשה.

3. לאחר קבלת האשרה, על סוכנות הידיעות המעסיקה את העיתונאי הזר, להגיש למשרד העיתונות הממשלתי (GPO)  בבקשה לקבל כרטיס עיתונאי זמני. הבקשה צריכה להיחתם הן על ידי העיתונאי והן על ידי סוכנות הידיעות.

4. משך התהליך: 2-3 שבועות מהכניסה.

הערות מיוחדות:

· בני משפה מותרים בקטגוריה זו.

· חלות אגרות מדינה מינימליות.

· אין דרישת שכר מומחה.

· אין חובת מתן דיור.

· אין מגבלה מבחינת מספר הארכות אשרה שיינתנו.

· אנו ממליצים להתחיל בהכנת המסמכים הנדרשים לפני הכניסה לישראל.

אשרת ב-1 מדענים
 • בשנת 2015 פרסמה רשות האוכלוסין נוהל עבור מרצים, חוקרים ומדענים זרים, אשר ברשותם תעודת מאסטר מהאוניברסיטה, והם מבקשים לעבוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, המוכרים ככאלו על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

בקטגוריה זו, כתנאי מקדים להגשת הבקשה, על המבקש להציג מכתב המלצה מהאוניברסיטה הישראלית המבקשת, חתום על ידי מורשה חתימה מוסמך מטעם אותה אוניברסיטה. 

ההליך לקבלת היתר עבודה ב-1 למדען/חוקר/מרצה במסלול זה כולל מספר שלבים ביורוקרטיים:
1. הגשת בקשה להיתר עבודה המפרטת את הצורך במרצה/חוקר/מדען הזר באוניברסיטה. זמן הטיפול הממוצע עד לאישור הינו כ-10 ימי עסקים.

2. הגשת הבקשה לאשרת עבודה בסניף המקומי של משרד הפנים, כך שמשרד הפנים יוכל לשלוח הברקה לקונסוליה הישראלית בחו"ל עבור המבקש.
3. הנפקת אשרת עבודה זמנית בדרכונו של המבקש בקונסוליה הישראלית בחו"ל, טרם הגעתו לישראל.

4. לאחר כניסת המבקש לישראל, יש לגשת למשרד הפנים לצורך קבלת אשרת עבודה מסוג ב-1 למשך כל תקופת היתר העבודה.
5. משך זמן ההליך: 7-10 ימי עבודה מיום הכניסה לישראל.

הערות מיוחדות:

 •  בני משפחה קרובים רשאים לקבל אשרות תייר כנלווים למדען/חוקר/מרצה.
 • דרישה לתשלום אגרות מדינה.
 • לא קיימת דרישת שכר מוגדרת.
 • נדרש אישור על ביטוח רפואי.
 • ניתן להאריך את האשרה לתקופה של עד 63 חודשים מיום תחילת העבודה בישראל.

בנובמבר 2016 פורסמו נהלים אשר על פיהם ניתן, באופן חריג, לאפשר למדענים, מרצים וחוקרים בעלי תואר PHD (ובני משפחתם הקרובים) לפנות למשרד הפנים לצורך קבלת מעמד תושבות בישראל. נהלים אלו עודכנו בשנת 2018. הליך זה הינו חריג ורלוונטי אך ורק למספר מצומצם מאוד של מבקשים, לאחר שאלו עברו הליך ארוך של התאמה אקדמאית.

בהתאם לנהלים אלו, לאחר השלמת תקופת היתר עבודה של 63 חודשים (אשר אותו ניתן להאריך בתנאים מיוחדים), המבקש יוכל לפנות לצורך קבלת אשרת א-5, ולאחר מכן תושבות קבע בישראל. ההליך החריג ומיוחד הזה כולל הסדרת מעמד משפטי לילדיו של המבקש אשר הינם מתחת לגיל 21, כאשר בת זוגו תוכל לקבל אשרת עבודה ב-1 – בהתאם להנחיות הספציפיות של הנהלים.

 

בהתאם לתכנית “Horizon 2020” של האיחוד האירופי, מעסיקים ישראלים אשר זוכים לתמיכה פיננסית של הרשות לחדשנות רשאים לפנות לקבלת אשרת עבודה כמומחים זרים בהתאם לתנאים הספציפים של התכנית הזו. תכנית זו אף מתייחסת להסדרת מעמד של בני משפחת המבקש.

היתר עבודה ואשרת עבודה לחוקרים במסגרת תוכניות המחקר והפיתוח של האיחוד האירופי

ישראל, כשחקנית מובילה בתעשיית ההייטק, משקיעה באופן עקבי בקידום, צמיחה והצלחת פעילות המחקר והפיתוח בענף, כמו גם במחקרים בינלאומיים בתחום ובחדשנות.

כחלק ממגמה זו, פרסום ממשלתי משנת 2017 התווה תוכנית להגדיל את כח העבודה המיומן בתעשיית ההייטק. בנוסף לתמריצים אחרים והטבות הניתנים במסגרת תוכנית לאומית זו, ההחלטה הממשלתית הזו למעשה מייסדת אפשרות להשגת אשרה ייחודית לחוקרים אשר משתתפים בתוכניות המחקר והפיתוח של האיחוד האירופי.

לראשונה, חברות פרטיות ומוסדות לא אקדמאים יוכלו להגיש בקשות להיתר עבודה ולאשרת עבודה לצורך העסקת חוקר זר, בכפוף לכך שהמחקר אושר כחלק מתוכנית המחקר והפיתוח של האיחוד האירופי. 

החברה המשמשת כנוטלת החסות של הבקשה נדרשת להגיש לרשות החדשנות אישור שעבודת החוקר בישראל הינה חלק מאותה תוכנית של האיחוד האירופי, אליה ישראל הצטרפה ואליה היא מחויבת, ושהחברה מקבלת מימון מה-EUFP.

המעסיק מחויב לשלם לחוקר הזר שכר חודשי בהתאם להנחיות ה-EUFP, ובהתאם לחוק הישראלי והנהלים הרלוונטיים. בכפוף לאישור המתקבל מהרשות לחדשנות, ההליכים לקבלת היתר עבודה ואשרת עבודה יהיו דומים להליכים האחרים לקבלת אשרת עבודה ארוכת טווח.

אשרת פוסט דוקטורט

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

אשרות לעובדים מיומנים בתעשייה

משרד הפנים פרסם בחודש מאי 2021 נוהל זמני אשר יאפשר העסקת עובדים זרים בתחום התעשייה.  בשלב זה הוגבלו ההגשות עד ליום 8 ביוני 2021.

הנוהל הזמני מאפשר למעסיקים ישראלים בענף התעשייה להגיש בקשה להיתרי עבודה ואשרות עבודה עבור עובדים זרים במקצועות מועדפים וספציפיים. בתקנה הזמנית מוקצה מכסה של מקסימום 2,000 אישורי עבודה.

רשימת המקצועות המועדפים נחלקת לארבע קבוצות עיקריות:

 • קבוצה 1: מהנדסי תעשייה, ייצור ומכונות.
 • קבוצה 2: מספר רב של עיסוקים המפורטים הכוללים בין היתר: מהנדסים או טכנאים חשמל/ פרקטיים/ מכניים/טכניים, מלגזות, רתכים, מנעולנים, נפחים ועובדי מתכות.
 • קבוצה 3: מספר רב של עיסוקים לרבות: פקידות מלאי (מחסנים), מפעילי מכונות ונגרי רהיטים.
 • קבוצה 4: עיסוקים אחרים אשר אינם מפורטים ברשימת העיסוק המועדף עשויים להיות מותרים, לפי שיקול דעת הוועדה.

התקנה הזמנית החדשה מחייבת את המעסיקים לשלם שכר רווח נמוך מהשכר הרווח הנדרש למומחים זרים. (20,860 ש"ח בשנת 2021)

 • לקבוצה 1: שכר המינימום הנדרש יהיה 17,205 ₪ ברוטו לחודש
 • לקבוצות 2-4: שכר המינימום הנדרש יהיה 13,699 ₪ ברוטו לחודש.

קיימת מכסת היתרים ספציפית המותרת לכל תת-קבוצה של עיסוקים מורשים. בקשות להיתר עבודה בהתאם לנוהל החדש תיבדקנה ותידון על ידי משרד הפנים. עם אישור משרד הפנים, יש להגיש בקשה נוספת ליחידת היתרי עבודה שתנפיק היתר עבודה.

נוהל חדש זה מוגבל לעובדים מארצות הברית, מרבית מדינות האיחוד האירופי, אוסטרליה וסינגפור ומדינות אחרות.

על המעסיקים לעמוד בדרישות נוספות להעסקת עובדים זרים המפורטים בנוהל. אישורי העבודה יונפקו רק לעובדים זרים המועסקים ישירות על ידי המעסיק הישראלי (תלוש שכר מקומי).

 


אפשרויות של בן/בת הזוג של המומחה לעבוד בישראל

בן/בת זוג של מומחה זר בישראל

תלויים של בעל אשרת מומחה זר B-1 רשאים להתגורר בישראל בוויזת מבקר B-2. בני זוג / שותפים אינם רשאים לעבוד על ויזה זו ועליהם לקבל אשרת B-1 מומחים זרים משלהם על סמך זכאותם שלהם ובחסות המעסיק הפוטנציאלי שלהם.

בן/בת זוג של מומחה הי-טק

בן זוג / שותף של מומחה הייטק בישראל (HIT)  יכול לפנות בבקשה להיתר עבודה באמצעות אשרת ההעסקה לבני הזוג (EAS). אשרת ה- EAS תאפשר לבן הזוג לעבוד אצל כל מעסיק ללא דרישה לכפל שכר ממוצע במשק זה מכסה עבודה כעצמאי (פרילאנס), בתנאים מסוימים.

ילדים (מתחת לגיל 18) של בעל הייטק (HIT) אינם רשאים לעבוד.

 

בני זוג/שותף של מומחה הייטק בישראל (HIT)  כוללים:

1. בן הזוג

2. בן זוג שאינו נשוי (בכפוף לשיקול דעת משרד הפנים)

3. בן / בת זוג מאותו המין (בכפוף לשיקול דעת משרד הפנים)

4. ילדים מתחת לגיל 18.

חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.

צרו איתנו קשר