הליך מדורג לבני זוג של אזרחים ישראליים

הליך מדורג - בן/בת זוג של אזרח/ית ישראל

מדינת ישראל מאפשרת רכישת תושבות ואזרחות לבני זוג של אזרחים ישראלים, נשואים ושאינם נשואין וכן לבני זוג מאותו המין.

עורכי הדין של קן-תור עכו מנוסים היטב בתהליך, ויכולים לספק הכוונה ותמיכה מקצועית בכדי להקל על התהליך. השירות שלנו כולל:

 • ייעוץ משפטי
 • ייעוץ ביחס מסמכים הדרושים לתהליך,
 • הכנת הבקשה
 • קביעת פגישות במשרד הפנים
 • ליווי למשרד הפנים ונוכחות בראיונות 
 • ייעול התהליך 
 • פתרון מחסומי תרבות ושפה מול הרשויות בישראל בכלל ומשרד הפנים בפרט

ל- KTA ניסיון רב שנים במתן ייעוץ ושירות משפטי הנוגעים לקבלת מעמד בישראל וגם ויזת לבני זוג של ישראלים. 

בבקשות לקבלת מעמד מכח ההליך המדורג קיימות שתי אפשרויות כאמור- נשואים ולא נשואים. יחד עם זאת, בכל תהליך קיימות מספר אפשרויות של אשרה.

פרקי הזמן של כלל האפשרויות הוא ממוצע. חשוב לציין שכל בקשה נבדקת לגופה ופרקי הזמן יכולים להשתנות בהתאם לנסיבות.

להלן פירוט האפשרויות:

בני זוג נשואים

תהליך זה מורכב ממספר שלבים שנועדו לבחון את כנות הקשר הזוגי.

התהליך רלוונטי לאזרח ישראלי שהתחתן עם אזרח זר בחו"ל.

רשות האוכלוסין וההגירה קבעה מספר תנאים ראשוניים שיש לעמוד בהם לפני תחילת כל שלב בתהליך:

 • הנישואים בין בני הזוג יהיו כנים, כלומר לא נעשו באופן פיקטיבי על מנת שבן הזוג שאינו -ישראלי יקבל מעמד עובד/תושב/אזרח בישראל.
 • על בני הזוג להיות כנים, לא להסתיר עובדות רלוונטיות ולא לספק פרטים כוזבים ו/או לא מספקים.
 • על בני הזוג להוכיח שחייהם המשותפים מבוססים בישראל.
 • על רשות האוכלוסין וההגירה להיות משוכנעת כי בן הזוג הזר אינו מהווה שום סיכון לבריאות הציבור, לביטחון הציבור או לביטחון הלאומי.

שלבי התהליך:

אזרחים ישראלים ובעלי מעמד של תושב קבע רשאים להגיש בקשה להליך מדורג לבני זוג נשואים. שלבי התהליך זהים  אך פרקי הזמן שונים.

 1. שהייה בישראל באשרת ב-2 מבקר או באמצעות הזמנה כאשר בן הזוג הזר שוהה מחוץ לישראל
 • בן הזוג הזר, הזקוק לאשרת ביקור בישראל לפני הכניסה (בשל אזרחותו, לדוגמא סין, הודו, תאילנד) כתוצאה מאזרחותו, חייב לקבל אשרת ביקור B-2 מהקונסוליה הישראלית במקום מגוריו בחו"ל, על בסיס בקשת בן / בת זוג הישראלי למעמד עבור ויזת בן הזוג הנוסף אשר הוגשה למשרד הפנים. אשרת מבקר שניתנה במסגרת התהליך תוקפה הראשוני עד שלושה חודשים.
 1. שהייה בישראל במסגרת אשרת עבודה ב-1

לאחר תקופה של חודשיים, ועל פי שיקול דעתה של רשות האוכלוסין וההגירה, בן הזוג הזר יקבל ויזת עבודה ב-1 לתקופה של 6-10 חודשים, המאפשרת לבן/בת הזוג לעבוד כחוק עבור כל מעסיק בישראל, ללא צורך של המעסיק לקבל היתר העסקה מיוחד לעובד זר.

 1. שהייה בישראל במסגרת אשרת תושב ארעי (א-5)

לאחר תקופה של 8-12 חודשים, ניתנת לבן הזוג הזר אשרת א-5, המעניקה לבן הזוג הזר מעמד זמני בישראל, לרבות תעודת זהות ארעית.  

האשרה מספקת זכויות סוציאליות לבן הזוג הזר מהמוסד לביטוח לאומי (ביטוח לאומי), ביטוח בריאות על פי החוק פנסיה ועוד..

בעלי אשרת א-5 מכח ההליך המדורג אינם אזרחי ישראל ואינם רשאים להחזיק דרכון ישראלי.   

 1. סיום התהליך וקבלת מעמד
 • אזרחות- לאחר כ 5 שנים לפחות מתחילת התהליך, בן/בת הזוג הזר רשאים לבקש אזרחות ישראלית, עם אותו מעמד כמו בן/בת הזוג הישראלי.
 • תושבות קבע- לאחר 63 חודשים לפחות, שבמהלכן יינתן למוזמן רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב-1 לתקופה של 27 חודשים, ורישיון לישיבת ארעי א-5 למשך 36 חודשים לפחות, ניתן יהיה להגיש בקשה לתושבות קבע בסוף התקופה.
 • זוגות מאותו מין שנישאו יקבלו לאחר כ 5 שנים רישיון לישיבת קבע תחילה ורק לאחר קבלתו הם יכולים להגיש בקשה להתאזרחות, בדומה להליך מדורג בני זוג חיים משותפים (לא נשואים)
 • בני זוג שהתחתנו בנישואי אל-סלבדור יוכרו כבני זוג בחיים משותפים.
 • בני זוג שהתחתנו בנישואי יוטה יירשמו כנשואים אך נכון לכתיבת שורות אלו קיים ערפל ביחס לשיוך ההליך- אם כבני זוג נשואים או חיים משותפים.
בני זוג שאינם נשואים

תהליך זה מורכב ממספר צעדים שנועדו לבחון את כנות הקשר הזוגי.

התהליך רלוונטי לאזרח ישראלי המקיים חיים משותפים ללא נישואין, לרבות ובני זוג מאותו מין שנישאו או שמקיימים חיים משותפים ללא נישואין (ידועים בציבור) וכן בני זוג שנישאו בנישואי אל סלבדור, ללא תלות באם הזוג נפגש בישראל או בחו"ל.

 

רשות האוכלוסין וההגירה קבעה מספר תנאים ראשוניים שיש לעמוד בהם לפני תחילת כל שלב בתהליך:

 1. הקשר בין בני הזוג יהיה כנה, כלומר לא נעשה באופן פיקטיבי על מנת שבן הזוג שאינו -ישראלי יקבל מעמד עובד/תושב/אזרח בישראל.
 2. על בני הזוג להיות כנים, לא להסתיר עובדות רלוונטיות ולא לספק פרטים כוזבים ו/או לא מספקים.
 3. על בני הזוג להוכיח שחייהם המשותפים מבוססים בישראל.
 4. על רשות האוכלוסין וההגירה להיות משוכנעת כי בן הזוג הזר אינו מהווה שום סיכון לבריאות הציבור, לביטחון הציבור או לביטחון הלאומי.

שלבי התהליך:

אזרחים ישראלים ובעלי מעמד של תושב קבע רשאים להגיש בקשה להליך מדורג לבני זוג לא נשואים. שלבי התהליך זהים  אך פרקי הזמן שונים.

 1. שהייה בישראל באשרת מבקר או באמצעות הזמנה כאשר בן הזוג הזר שוהה מחוץ לישראל.
 • בן הזוג הזר, הזקוק לאשרת ביקור בישראל לפני הכניסה (בשל אזרחותו, לדוגמא סין, הודו, תאילנד) כתוצאה מאזרחותו, חייב לקבל אשרת ביקור B-2 מהקונסוליה הישראלית במקום מגוריו בחו"ל, על בסיס בקשת בן / בת זוג הישראלי למעמד עבור ויזת בן הזוג הנוסף אשר הוגשה למשרד הפנים. אשרת מבקר שניתנה במסגרת התהליך תוקפה הראשוני עד שלושה חודשים.
 1. שהייה בישראל במסגרת אשרת עבודה ב-1

לאחר תקופה של כחודשיים, ועל פי שיקול דעתה של רשות האוכלוסין וההגירה, בן הזוג הזר יקבל ויזת עבודה ב-1 לתקופה של 12 חודשים, המאפשרת לבן/בת הזוג לעבוד כחוק עבור כל מעסיק בישראל, ללא צורך של המעסיק לקבל היתר העסקה מיוחד לעובד זר. אורך תקופת האשרה הוא 36 חודשים לפחות, כאשר פגישה אצל רשות האוכלוסין וההגירה תתקיים אחת לשנה.

 1. השהייה בישראל במסגרת אשרת תושב ארעי (א-5)

לאחר תקופה של 36 חודשים לכל הפחות, ניתנת לבן הזוג הזר אשרת א-5, המעניקה לבן הזוג הזר מעמד זמני בישראל, לרבות תעודת זהות ארעית.  אורך תקופת האשרה הוא 48 חודשים לפחות.

האשרה מספקת זכויות סוציאליות לבן הזוג הזר מהמוסד לביטוח לאומי (ביטוח לאומי), ביטוח בריאות על פי החוק פנסיה ועוד.

בעלי אשרת א-5 מכח ההליך המדורג אינם אזרחי ישראל ואינם רשאים להחזיק דרכון ישראלי.   

 1. סיום התהליך וקבלת מעמד
 • תושבות קבע עבור קשר עם אזרח ישראלי- לאחר כ 7 שנים לפחות מתחילת התהליך, בן/בת הזוג הזר רשאים לבקש מעמד של תושב קבע, בהתאם למעמד של  בן/בת הזוג הישראלי.
 • תושבות קבע עבור קשר עם תושב קבע ישראלי- לאחר כ 9 שנים לפחות מתחילת התהליך, בן/בת הזוג הזר רשאים לבקש מעמד של תושב קבע, בהתאם למעמד של בן/בת הזוג הישראלי-  48 חודשים לפחות ברישיון ב-1 ו  60 חודשים לפחות ברישיון א-5.

לרשות האוכלוסין וההגירה שיקול דעת בלעדי ביחס להענקת אשרה ו/או מעמד.

קביעת הורות ואזרחות לילד

החוק הישראלי קובע כי כל ילד שנולד להורה אזרח ישראלי הינו אזרח ישראלי מכוח לידה.

כאשר האם ישראלית, הילד יוכר כישראלי בכפוף להוכחת פרי בטן.

במידה ובני הזוג אינם נשואים או גרים יחד כאשר האב הוא ישראלי, האב יידרש על ידי משרד הפנים להגיש תביעה לאבהות בבית המשפט לענייני משפחה לבירור ההורות.בית המשפט ידרוש בדרך כלל מהאב הוכחות להורות, כמו בדיקת DNA על מנת לרשום את הילד כאזרח ישראלי במשרד הפנים.

ל- KTA ניסיון רב שנים במתן ייעוץ ושירות משפטי הנוגעים לרישום הוורות בישראל.

צרו איתנו קשר