מאת עו"ד עמית עכו, שותף |

עובד ומומחה זר המועסק בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו.

לעיתים חברות הביטוח לא מאפשרות הסדר פנסיוני למומחה זר כי הצפי הוא שהוא יפרוש לגמלאות בחו"ל. במקרים כאלו, כלומר, אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים (12.5% משכר העובד).

כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק להפריש את חלקו לביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים מדי חודש, לחשבון המצוי בבעלותו של המעסיק (כגון חשבון בנק ייעודי) ולשחרר לעובד כספים אלה לטובת העובד בסיום יחסי העבודה. במקרה כזה המעסיק אינו צריך להפריש את חלקו של העובד ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו, ועליו להפריש את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד.

אם משולמת לעובד פנסיה במדינת המקור, יהיה צורך להשלים עד לגובה הפרשות המינימליות של המעסיק בישראל על מלוא גובה השכר בישראל, ולהצטייד בהוכחות להפקדות המשלימות בחו"ל.