מאת מורגן רוסיניה, שותפה |

ארה"ב אישרה לקונסוליה לוותר על ראיונות אישיים עבור מבקשי ויזה שאיננה למטרת הגירה. הקטגוריות הזכאיות לוויתור על ראיונות כוללות מבקשי ויזה H-2 בפעם הראשונה ומבקשי ויזה אחרים שאינם מהגרים המתחדשים תוך 48 חודשים מתאריך פקיעת הויזה (לא כולל ויזת תיירות ועסקים מסוג B).

  • על המועמדים לעמוד בדרישות החוק לזכאות לפטור בראיון.
  • היישום מתחיל ב-1 בינואר 2024, ונתון לבדיקה שנתית, בתוקף עד להודעה חדשה.
  • מבקשי חידוש באותה קטגוריה של ויזה תוך 48 חודשים מתפוגת הויזה נשארים זכאים לפטור מראיון.
  • קריטריונים נוספים לזכאות כוללים הגשת מועמדות במדינת הלאום או התושבות, ללא סירובים מוקדמים של ויזה (אלא אם כן התגברו או ביקשו ויקיבלו Waiver, וללא פסילת ויזה לכאורה או פוטנציאלית.
  • לפקידים קונסולריים יש שיקול דעת לדרוש ראיונות אישיים על בסיס מקרה לגופו או עקב תנאים מקומיים.
  • למועמדים מומלץ לעיין באתרי השגרירות והקונסוליות לקבלת דרישות מפורטות להגשת ויזה, נהלים ועדכונים על מצב תפעול ושירותים.