מאת יואב נוי, שותף

לאור חשיבותו של ענף ההיטק למשק הישראלי והיותו גורם יצוא מכריע ואבן שואבת למיטב המוחות המדעיים מישראל והעולם,  נקבעו בעקבות החלטת ממשלה שלושה הסדרים מטיבים אשר מטרתם להקל על חברות שיוכרו כתאגידים עתירי ידע על ידי רשות החדשנות, ביחס להעסקת מומחים זרים.

  1. בקשה לטיפול מזורז לצורך ביצוע משימה בישראל במשך תקופה של עד  90  יום בשנה קלנדרית. זאת במקום לתקופה של עד  45 ימים בשנה בלבד הניתנת למומחים לצורך עבודה בחברות שאינן מוכרות על ידי רשות החדשנות. כמו כן נקבע הסדר מטיב ביחס לבקשות לתקופה של עד לשנה, בטיפול מזורז יותר ביחס לבקשות רגילות
  2. במטרה לעודד סטודנטים זרים לתארים מדעיים ספציפים להישאר לעבוד בישראל, נקבע הסדר מיוחד לפיו לאחר סיום לימודיהם, הם יוכלו להיות מועסקים לתקופה של שנה בחברה שתוכר על ידי רשות החדשנות. ההסדר מאפשר, בניגוד למומחים רגילים, לעבוד ללא צורך בניסיון קודם ואף לא דורש תשלום של שכר מומחים העומד
  3. בקרוב של 21,000 ₪ בשנת 2020. עם תום השנה יוכלו המומחים להשתלב במומחים זרים באחד המסלולים הרלבנטיים לתקופות נוספות ובסך הכל של עד 63 חודשים.
  4. חלק מן המומחים הזרים הנדרשים לעבוד בישראל נמענים מלעשות כן לאור העובדה שבן/ת זוגם שלרוב אינו מוגדר כמומחה זר מנוע מלעבוד בישראל במהלך תקופת עבודתו של המומחה ונאלץ לעכב את התפתחותו המקצועית עד לעזיבת ישראל בתום המשימה. מאחר ומדובר לעיתים בתקופה משמעותית שעשויה להגיע לעד 5 שנים, הרי שחוסר האפשרות להעסקה לתקופה כה ארוכה עשוי להוות שיקול מכריע האם כלל לבוא לעבוד בישראל. לפיכך נקבע הסדר מיטב לפיו מומחה זר בתחום ההיי טק שהותרה העסקתו לתקופה של מעל  90 ימים, רשאי לפנות בבקשה לקבלת אשרת עבודה כללית עבור בן זוגו. אשרה זו מאפשרת לבן/ת הזוג לעבוד אצל כל מעסיק ישראלי ללא מגבלות שכר או היקף משרה.

ההבדל שבין אשרות עבודה בהיי-טק ואשרות עבודה רגילות למומחיםכפי שניתן לראות קיימים הבדלים משמעותיים עבור מומחים זרים שיועסקו בחברות המוכרות על ידי רשות החדשנות. הסדרים אלו מקלים על החברות ועל המומחים עצמם. זאת במטרה להקל בתהליך קבלת האשרה, לעודד מומחים זרים לבוא ולעבוד באופן זמני בישראל וכן למשוך בוגרי אוניברסיטאות להתחיל את שלב התעסוקה במסגרת חברות טכנולוגיה ישראליות.

מומלץ לכל חברה השוקלת פניה במסלול זה להתייעץ מראש עם עו"ד מומחה בתחום אשרות עבודה בהייטק,  המכיר את הקריטריונים והשיקולים המנחים אשר ידע לבקש ולהמציא את המסמכים הרלוונטיים ולנסח בקשה מבוססת. הגשת בקשה שאינה מפורטת וללא כל המסמכים התומכים תוביל להארכת משך הטיפול באופן ניכר, ואף לעיתים לדחיית הבקשה כולה.


למשרדנו, קן-תור & עכו נסיון רב בקבלת אשרות עבודה למומחים בכלל התעשיות לרבות הי-טק