עבודה בישראל עד 45 ימים (SEA)

עבודה בישראל עד 45 ימים B-1 SEA

משרד הפנים פרסם בשנת 2015 מסלול מהיר חדש לקבלת היתר עבודה בישראל, המאפשר תוך ימים ספורים הגעה של מומחה זר לתקופה קצרה, מוגדרת ומוגבלת, שאינה עולה על 45 יום בשנה קלנדרית בסך הכל. נוהל זה החליף נוהל קודם אשר אפשר עבודה עד 30 יום בישראל.

מסלול זה פותר בעיה המוכרת במיוחד לחברות המספקות שירותים טכניים כגון התקנת מכונות, טיפול בתיקוני שבר כיוון שהוא מאפשר פתרון מידי להתקנת מערכות ולבעיות פתאומיות הנוצרות, בניגוד לתהליך קבלת אשרה לתקופות ארוכות יותר, אשר נמשך כ 3-4 חודשים לקבלת האשרה.

משרדנו המייצג את המעסיק, נדרש לספק למשרד הפנים מספר מצומצם של מסמכים ותצהירים, יחד
עם מסמכי המומחה המוכיחים את כשירותו התאמתו לביצוע התפקיד. כך ניתן להגיש את הבקשה
במהירות יחסית, ולקבל את היתר העבודה בתוך 6-8 ימי עסקים.

עם קבלת היתר העבודה, יכול המומחה להיכנס לישראל ולהתחיל באופן מידי בעבודתו. זאת ללא
צורך בהנפקת האשרה בקונסוליה הישראלית במדינת מוצאו כנדרש ברוב סוגי אשרות עבודה אחרות. מיד לאחר הגעתו, נדרש המומחה להעביר את דרכונו למשרדנו, בתוך שני ימי עסקים, לצורך השלמת הליך קבלת אשרת העבודה במשרד הפנים, אשר ללא השלמתו – עבודתו בישראל תהיה בניגוד לחוק.

ניתן לפצל את 45 הימים למספר תקופות, ובמסגרתן להשלים 45 ימים בשנה קלנדרית, אולם בכל
פעם יש להגיש בקשה חדשה.

הבקשה מיועדת אך ורק ללאומים הפטורים מאשרת כניסה כתיירים (לדוגמה: אירופה, ארה"ב, יפן
אוסטרליה ועוד), כך שעבור מומחים מלאומים הנדרשים להציג אשרת כניסה למטרת ביקור (לדוגמא: הודו, סין, ונצואלה ועוד) לא ניתן להגיש בקשה בקטגוריה זו ועליהם לפנות לקטגוריות אחרות.

האשרה אינה ניתנת להארכה. נדרשת תקופת צינון (אשר לא הוגדרה בנהלים) ממועד יציאתו האחרון עד להגשת בקשה חדשה להיתר עבודה לתקופה של שלושה חודשים או שנה. קיימות אגרות מדינה המשולמות בהתאם למספר ימי השהות הנדרשים.

משך התהליך: 6-8 ימי עסקים

חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.

צרו איתנו קשר