אשרות עבודה בישראל למומחים

אשרת מומחים שאינם אקדמיים מעל 3 חודשים

משרד הפנים פרסם בשנת 2015 נוהל מומחים זרים אשר אינם עוסקים במקצוע הדורש מומחיות מחד אך אינו דורש השכלה אקדמית גבוהה מאידך (לדוגמה: רתך,מתקין מכונות, מתקין ציוד וכל מקצוע אחר אשר איננו מצריך כתנאי מקדים תעודת השכלה ממוסד אקדמאי להשכלה גבוהה).

תהליך קבלת אשרת העבודה מסוג ב 1- כולל ארבעה שלבי ביורוקרטיה נפרדים:

1. הגשת בקשה להיתר העסקה מפורטת למשרד הפנים המתארת את הפרויקט, הצורך במומחיות, תנאי העסקה ועוד. על הבקשה לעמוד בתקנות ובדרישות המחמירות של משרד הפנים ולכלול אישור עו"ד ישראלי המאשר את התאמת חוזה העבודה לדין הישראלי.

2. הגשת בקשה לאשרת כניסה בלשכת רשות האוכלוסין במשרד הפנים ובמקביל הגשת בקשה להנפקת אשרה בקונסוליית ישראל במדינת מוצאו של המומחה.

3. הנפקת אשרת ב 1- זמנית בקונסוליה הישראלית הרלוונטית, במדינה בה נמצאים, טרם הכניסה לישראל.

4. לאחר כניסת המומחה לישראל, תונפק עבור המומחה אשרת עבודה לכל תקופת היתר העבודה. צעד זה יתבצע בעת כניסת המומחה דרך ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון, או לאחר כניסתו במשרד הפנים הרלוונטית.

גובה השכר המינימלי למומחה הינו כפל השכר הממוצע במשק. משרד הפנים רשאי להתנות את מתן ההיתר בפתיחת חשבון בנק להעברת שכר בישראל ובהפקדת ערבות כספית גבוהה.

היתר אשרת מומחים מסוג זה תקף לתקופה של עד שנה מיום אישור הבקשה, והמעסיק רשאי להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר כל פעם לשנה נוספת בלבד, בצירוף מסמכים נדרשים. ככלל, השהות המקסימלית של השהייה והעבודה בישראל הינה עד 5 שנים ושלושה חודשים ממועד תחילת העבודה בישראל.

אשרת עבודה למומחים מסוג זה תקפה לכניסה חד פעמית בלבד, לכן על המעסיק לדאוג בנוסף גם להנפקת אשרה למומחים התקפה לכניסות רב פעמיות (להלן: "אשרה רב פעמית") אשר תאפשר למומחה לצאת ולהיכנס מהארץ לכל תקופת אשרת העבודה ללא כל צורך לחזור מחדש על ההליך הקונסולרי.

משך התהליך: 2-3 חודשים

חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.

צרו איתנו קשר