אשרת מומחים אקדמיים מעל 3 חודשים

אשרת מומחים אקדמיים מעל 3 חודשים

משרד הפנים פרסם בשנת 2015 נוהל מומחים זרים אשר אינם עוסקים במקצועות הדורשים השכלה אקדמית גבוהה (לדוגמה: מהנדסים לצוותי מחקר ופיתוח, רואי חשבון לביקורות, מנהלים בכירים מפקחים בכירים ועוד). בקטגוריה זו המומחה נידרש כתנאי מקדים להגשת הבקשה, להציג תעודת השכלה ממוסד אקדמאי להשכלה גבוהה.

תהליך קבלת אשרת העבודה מסוג ב 1- כולל ארבעה שלבי ביורוקרטיה נפרדים:

1. הגשת בקשה להיתר העסקה מפורטת למשרד הפנים המתארת את הפרויקט, הצורך במומחיות, תנאי העסקה ועוד. על הבקשה לעמוד בתקנות ובדרישות המחמירות של משרד הפנים.

2. הגשת בקשה לאשרת כניסה בלשכת רשות האוכלוסין במשרד הפנים ובמקביל הגשת בקשה להנפקת אשרה בקונסוליית ישראל במדינת מוצאו של המומחה.

3. הנפקת אשרת ב 1- זמנית בקונסוליה הישראלית הרלוונטית, במדינה בה נמצאים, טרם הכניסה לישראל.

4. לאחר כניסת המומחה לישראל, תונפק עבור המומחה אשרת עבודה לכל תקופת היתר העבודה. צעד זה יתבצע בעת כניסת המומחה דרך ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון, או לאחר כניסתו במשרד הפנים הרלוונטית.

גובה השכר המינימלי למומחה הינו כפל השכר הממוצע במשק. לעיתים, רשאי משרד הפנים לנקוב בשכר הגבוה אף מכך, במקצועות פרטניים בהם השכר הממוצע הינו גבוהה מהשכר הממוצע הכללי במשק.

היתר עבודה מסוג זה תקף בד"כ לתקופה של עד שנה מיום אישור הבקשה, והמעסיק רשאי להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר כל פעם לתקופה נוספת, בצירוף מסמכים נדרשים . ככלל, השהות המקסימלית של השהייה והעבודה בישראל הינה עד 5 שנים ושלושה חודשים ממועד תחילת העבודה בישראל.

אשרת עבודה מסוג זה תקפה לכניסה חד פעמית בלבד, לכן על המעסיק לדאוג בנוסף גם להנפקת אשרת עבודה התקפה לכניסות רב פעמיות (להלן: "אשרה רב פעמית") אשר תאפשר למומחה לצאת ולהיכנס מהארץ לכל תקופת אשרת העבודה ללא כל צורך לחזור מחדש על ההליך הקונסולרי.

משך התהליך: 2-3 חודשים

חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.

צרו איתנו קשר