עבודת מומחים עד 3 חודשים (STEP)

עבודת מומחים עד 3 חודשים - STEP

נוהל מומחים זרים מאפשר להגיש בקשה לקבלת היתר ואשרת עבודה להעסקת מומחים זרים לצורך משימה זמנית חולפת שאינה עולה על שלושה חודשים. נוהל זה מיועד לתת מענה למומחים מלאום אשר אינו פטור מאשרת ביקור (עבורו קיים הליך מזורז נפרד).

תהליך קבלת אשרת העבודה מסוג ב-1 כולל ארבעה שלבים נפרדים:

  1. הגשת בקשה להיתר העסקה למנהל עובדים זרים המתארת את הפרויקט, הצורך במומחיות, תנאי העסקה ועוד. על הבקשה לעמוד בתקנות ובדרישות המחמירות של רשות האוכלוסין וההגירה.
  2. הגשת בקשה לאשרת כניסה המתירה עבודה בישראל ולאחר מכן הגשת בקשה להנפקת אשרה בקונסוליה הישראלית במדינת מוצאו של המומחה.
  3. הנפקת אשרת כניסה ב-1 זמנית בקונסוליה הישראלית, במדינה בה נמצאים, טרם הכניסה לישראל.

לאחר כניסת המומחה לישראל, תונפק עבור המומחה אשרת עבודה בהתאם להיתר העסקה. צעד זה יתבצע לאחר כניסת המומחה לישראל באופן מקוון באתר הממשלתי. האשרה הינה דיגיטלית ואינה מונפקת בדרכון.

גובה השכר המינימלי למומחה בקטגוריה זו הינו שכר המינימום כפי שמתעדכן מעת לעת

ההיתר אינו ניתן להארכה מעבר ל 90 יום בשנה קלנדרית  והמעסיק אינו רשאי להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתרמעבר לתקופה זו.

משך התהליך: 1-2 חודשים בממוצע ומשתנה בהתאם לקונסוליה הרלבנטית בה מונפקת אשרת העבודה.

צרו איתנו קשר