עבודת מומחים עד 3 חודשים (STEP)

עבודת מומחים עד 3 חודשים - STEP

משרד הפנים פרסם בשנת 2015 נוהל מומחים זרים לתקופה של עד שלושה חודשים. בקטגוריה זו המומחה נידרש כתנאי מקדים להגשת הבקשה, להציג תעודת השכלה ממוסד אקדמאי להשכלה גבוהה או הכשרה מקצועית רלוונטית.

תהליך קבלת אשרת העבודה מסוג ב 1- כולל ארבעה שלבי ביורוקרטיה נפרדים:

1. הגשת בקשה להיתר העסקה מפורטת למשרד הפנים המתארת את הפרויקט, הצורך במומחיות, תנאי העסקה ועוד. על הבקשה לעמוד בתקנות ובדרישות המחמירות של משרד הפנים.

2. הגשת בקשה לאשרת כניסה בלשכת רשות האוכלוסין במשרד הפנים ובמקביל הגשת בקשה להנפקת אשרה בקונסוליית ישראל במדינת מוצאו של המומחה.

3. הנפקת אשרת ב 1- זמנית בקונסוליה הישראלית הרלוונטית, במדינה בה נמצאים, טרם הכניסה לישראל.

4. לאחר כניסת המומחה לישראל, תונפק עבור המומחה אשרת עבודה לכל תקופת היתר העבודה. צעד זה יתבצע בעת כניסת המומחה דרך ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון, או לאחר כניסתו במשרד הפנים הרלוונטית.

גובה השכר המינימלי למומחה בקטגוריה זו הינו שכר המינימום.

היתר עבודה מסוג זה תקף בד"כ לתקופה של עד שלושה חודשים מיום אישור הבקשה, והמעסיק אינו רשאי להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר.

אשרת עבודה מסוג זה תקפה לכניסה חד פעמית בלבד, לכן על המעסיק לדאוג בנוסף גם להנפקת אשרת חוזר (אינטר ויזה) במקרה בו על המומחה לצאת ולשוב לישראל.

משך התהליך: 2-3 חודשים

חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.

צרו איתנו קשר