העסקת עובדים זרים בתחום הבניין

העסקת עובדים זרים בתחום הבניין

העסקת עובדים זרים בתחום הבניין הוסדרה ע"י מדינת ישראל באופן לפיו העסקת העובדים הזרים נעשית באמצעות תאגידי כח אדם לעובדים זרים המפנים את הזרים לעבודה אצל קבלני הבניין הזכאים וכן לאחרונה, ובאופן זמני, לקבלני שיפוצים בתנאים מסוימים.

להלן פירוט והצגת התהליך:

את הנוהל ניתן לחלק לשני חלקים-

  1. בקשה למתן היתר.
  2. הזמנת וקליטת עובדים זרים לאחר מתן ההיתר.

שלב א: בקשה למתן היתר

הבקשה תוגש ע"י התאגיד אשר נדרש לעמוד במספר תנאי סף מצטברים לרבות: מנכ"ל התאגיד בעל ניסיון בתפקיד ניהולי, חוסן פיננסי מהימן של התאגיד, תנאים פיסיים הולמים במשרדי החברה, היעדר חובות כספיים בשל קנסות ותנאים נוספים כמפורט בנוהל.

לאחר עמידה בתנאי הסף הנ"ל, התאגיד רשאי להגיש בקשה למתן היתר כאמור להעסקת עובדים זרים בענף הבניין, וזאת על סמך הסכמים בילטרליים שנחתמו בין מדינת ישראל למדינות שונות, או מכח החלטות ממשלה ספציפיות המאפשרות העסקה גם ללא קיומו של הסכם בילטרלי.

שלב ב: הזמנה וקליטת עובדים זרים לאחר מתן ההיתר

לאחר אישור הבקשה ותשלום הערבויות הנדרשות יוכל התאגיד להזמין עובדים זרים בכפוף לתנאי ההיתר ותנאי הרישיון של העובד הזר.

לצורך הגשת בקשות לרישום העובדים הזרים, על התאגיד הרשום להמציא עבור כל עובד זר את המסמכים הרלוונטיים, לרבות ביטוח רפואי, חוזה וכו.

דרישות הסף למתן ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין הן מורכבות וסבוכות.

בשל לוחות הזמנים הקצרים הנדרשים להקמת תאגיד כאמור אנו ממליצים להיעזר בייעוץ, הקמה ורישום. משרדינו ייתן סיוע החל משלב הקמת התאגיד, דרך הגשת הבקשות לרישום עובדים זרים, וכלה בפיקוח על תנאי העסקת העובדים הזרים (קיומו של רישיון קבלן רשום, העסקה באתרי בנייה בלבד במקצועות ספציפיים, וכו').

משרד עו"ד קן-תור עכו בעל ניסיון רב בכל הנוגע להסדרת אשרות כניסה שהייה עבור עובדים זרים בישראל וכן מתן שירותים נלווים לרשותם בכל תקופת העסקתם בישראל.

צרו איתנו קשר