צאצאי מגורשי ספרד

בנובמבר 2013 פירסם שר המשפטים הספרדי אלברטו רואיז גלרדון, כי בכוונת ספרד להעניק אזרחות "אוטומטית" למי שיוכל להוכיח כי הוא "ספרדי" ולצאצאיו. הצעת החוק העוסקת בתיקון סעיף 23 לקוד הספרדי הונחה לאישור הפרלמנט ב-07 לפברואר 2014.

הצעת החוק לתיקון סעיף 23 בקוד הספרדי, נערכה על רקע שתי הוראות חוק קיימות:

סעיף 21 לחוק, המתיר הגשת בקשה לקבלת אזרחות ספרדית מכוח NATURALIZATION. סעיף זה מאפשר את הענקת אזרחות ספרדית כאשר קיימות נסיבות מעוררות עניין ויוצאות דופן.

הוראת סעיף 22 לחוק, המתיר הגשת בקשה לקבלת אזרחות ספרדית עבור צאצאי מגורשי ספרד לאחר שהוכיחו את העבר המשפחתי שלהם, וזאת לאחר שגרו בספרד באופן חוקי במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה נוסף על וויתור אזרחותם השניה.

טיוטת החוק עוסקת בשינוי סעיף שיאפשר ליהודים "ספרדיים" ולצאצאיהם להגיש בקשה להענקת אזרחות ספרדית, מבלי שיידרשו לוותר על אזרחות שנייה נוספת, ומבלי שיצטרכו לגור במשך שנתיים באופן חוקי בספרד. בהתאם להצעת החוק, על מגיש הבקשה להוכיח באמצעות ראיות את הקשר ההיסטורי המשפחתי לספרד, בין השאר על בסיס שמות משפחה שהוכרו כ"ספרדיים" כמו גם אסמכתא כלשהי של הפדרציה של קהילות יהודי ספרד ומסמכים נוספים .

בשלב זה טרם נמסרה כל הודעה מעשית מטעם הפדרציה של קהילות יהודי ספרד, בדבר התנאים הנדרשים למתן האסמכתא .

משרדנו עוסק כעת בפתיחת תיקים לאזרחים המעוניינים להגיש בקשה לאזרחות ספרדית על רקע הקשר המשפחתי ליהדות ספרד, בכדי לאסוף את הפרטים הידועים להן אודות המוצא משפחתי ולבצע בדיקה של המסמכים הקיימים, ובכדי להעריך את זכאותן להגשת בקשת בהמשך כאשר יפורסמו התקנות בספרד.

צרו איתנו קשר