מחירון שירותי נוטריון לשנת 2014

שירותמחירמחיר כולל מע"מ
אגרת אפוסטיל35.00
אימות חתימה
אישור אימות חתימה166.00195.88
כל חתימה של חותם נוסף66.0077.88
העתק מסמך66.0077.88
אישור העתק צילומי של מסמך
לעמוד הראשון66.0077.88
לכל עמוד נוסף5.005.90
אישור נכונות של תרגום
עד 100 מילים ראשונות208.00245.44
לכל 100 מילים נוספות עד 1000166.00195.88
לכל 100 מילים נוספות מעל 100080.0094.40
העתק מסמך 66.0077.88
אישור תצהיר המתרגם168.00198.24
פעולת אישור נוטריוני אחר267.00315.06
פעולת אישור נוטריוני אחר
לעמוד הראשון22.0025.96
לכל עמוד נוסף5.005.90
חתימת לקוח מחוץ למשרד
לשעה הראשונה538.00634.84
לכל מחצית שעה נוספת / חלק ממנה166.00195.88
שכ"ט שירות נוטריוני
נסיעה למשרד החוץ500.00590.00
נסיעה לבית משפט200.00236.00

צרו איתנו קשר