שירותי נוטריון OLD

אישור נוטריוני – אישורי נוטריון

משרדנו עוסק במתן שירותים משפטיים הנוגעים לניוד מומחים ברחבי העולם.

בין היתר ניתנים במשרדנו גם שירותים נוטריוניים ובכללם:

 • יפויי כוח ואימותי חתימה
 • תצהירים נוטריוניים
 • תרגומים נוטריוניים
 • אישורי אפוסטיל למסמכים רשמיים

מתוך סעיף 7 לחוק הנוטריונים, התשל"ו - 1976:

 • נוטריון מוסמך:
 • לאמת חתימה על מסמך.לאשר שהחותם על מסמך, בשם זולתו היה מוסמך לכך.
 • לאשר נכונותו של העתק מסמך.
 • לאשר נכונותו של תרגום מסמך.
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת.
 • לאשר שאדם פלוני חי.
 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי.
 • לערוך העדה של מסמך סחיר.
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה א ו מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
 • להשתמש בסמכות של נוטריון
 • ציבורי על פי דין אחר.
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג , שנכרת לפני הנישואין.

צרו איתנו קשר