מאתר משרד הבריאות

מי שחלו והחלימו או חוסנו בחו"ל ייכנסו לבידוד עם הגעתם לארץ ויוכלו לבקש פטור מבידוד באופן הבא:

·        עליהם לבצע בדיקה סרולוגית בישראל באחת המעבדות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

·        עם קבלת תוצאת בדיקה סרולוגית חיובית יפנו באמצעות הטופס המקוון לבקשה ליציאה חריגה במהלך בידוד. לטופס יש לצרף את התיעוד על תוצאת הבדיקה הסרולוגית החיובית שעשו בישראל ובנוסף גם תיעוד על בדיקת PCR , אנטיגן חיובית או סרולוגית שנעשו בחו"ל ומעידות על הדבקה או תעודת התחסנות רשמית.

לתשומת לבכם, יש להמתין לפחות 10 ימים בין קבלת תוצאה חיובית לקורונה לבין ביצוע הבדיקה הסרולוגית.

יש להמתין לקבלת הודעת סמס ו/ או בדואר האלקטרוני אשר מאשרת את ביטול הבידוד

מוזמנים לקרוא בנוסף: ויזת E2 | אשרת עבודה