מאת: יואב נוי, שותף |

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה בחודש נובמבר 2023 עדכון לנוהל והגדילה את מכסת העובדים הזרים בתעשייה ל-3,000 עובדים אשר תוקצה בשתי פעימות של 1,500 עובדים בכל פעימה. הפעימה השנייה תחל לאחר איוש של 80% מהמכסה הראשונה

הנוהל הזמני מאפשר למעסיקים ישראלים בענף התעשייה להגיש בקשה להיתרי עבודה ואשרות עבודה עבור עובדים זרים במקצועות מועדפים וספציפיים.

רשימת המקצועות המועדפים נחלקת לארבע קבוצות עיקריות:

  • קבוצה 1: מהנדסים וטכנאים. דרישת שכר: לא יפחת מ 130% מהשכר הממוצע
  • קבוצה 2: עובדים מקצועיים, לרבות מנהלי עבודה, רתכים, מסגרים, מפעלי מכונות לעיבוד שבבי, מכונאי חשמל, מתקינים ואנשי שירות טכני בתחום האלקטרוניקה ועוד. דרישת שכר: לא יפחת מ 110% מהשכר הממוצע
  • קבוצה 3: מפעילי מכונות: מפעילי מתקנים ומכונות, נהגי משאיות ומקצועות נוספים כמפורט בנוהל. דרישת שכר: לא יפחת מ מ 85% מהשכר הממוצע
  • קבוצה 4: עובדים בלתי מקצועיים עובדי אריזה ידנית ועובדים בלתי מקצועיים . דרישת שכר: לא יפחת מ מ 60% מהשכר הממוצע

התקנה הזמנית החדשה מחייבת את המעסיקים לשלם שכר מינימום כאמור לעיל בהתאם לקטגוריה.

קיימת מכסת היתרים ספציפית המותרת לכל תת-קבוצה של עיסוקים מורשים. בקשות להיתר עבודה בהתאם לנוהל החדש תיבדקנה ותידון על ידי המנהל. עם אישור משרד הפנים, יש להגיש בקשה נוספת ליחידת היתרי עבודה שתנפיק היתר עבודה.

נוהל חדש זה מוגבל לעובדים ממדינות בעלי תמ"ג השווה לפחות לזה של ישראל או מדינות איתן קיימים הסכמים בילטראלים ספציפים כמפורט בהרחבה בנוהל

על המעסיקים לעמוד בדרישות נוספות להעסקת עובדים זרים המפורטים בנוהל. אישורי העבודה יונפקו רק לעובדים זרים המועסקים ישירות על ידי המעסיק הישראלי (תלוש שכר מקומי).

ההיתרים שינתנו בקטגוריה זו  יהיו בתוקף עד 31.12.26

יש חשיבות מכריעה לזמני תגובה: ניתן להגיש בקשות למשרד החוץ רק למשרד הכלכלה עד ה -8 ביוני 2021. מעסיקים ישראלים העשויים להזדקק לעובדים זרים זמניים צריכים לפנות מיידית למנהל הלקוח שלהם ב KTA

מוזמנים לקרוא בנוסף: ויזת E2 | אשרת עבודה