מאת: יואב נוי, שותף |

משרד הפנים פרסם לאחרונה נוהל זמני אשר יאפשר העסקת עובדים זרים בתחום התעשייה.  בשלב זה הוגבלו ההגשות עד ליום 8 ביוני 2021.

הנוהל הזמני מאפשר למעסיקים ישראלים בענף התעשייה להגיש בקשה להיתרי עבודה ואשרות עבודה עבור עובדים זרים במקצועות מועדפים וספציפיים. בתקנה הזמנית מוקצה מכסה של מקסימום 2,000 אישורי עבודה.

רשימת המקצועות המועדפים נחלקת לארבע קבוצות עיקריות:

  • קבוצה 1: מהנדסי תעשייה, ייצור ומכונות.
  • קבוצה 2: מספר רב של עיסוקים המפורטים הכוללים בין היתר: מהנדסים או טכנאים חשמל/ פרקטיים/ מכניים/טכניים, מלגזות, רתכים, מנעולנים, נפחים ועובדי מתכות.
  • קבוצה 3: מספר רב של עיסוקים לרבות: פקידות מלאי (מחסנים), מפעילי מכונות ונגרי רהיטים.
  • קבוצה 4: עיסוקים אחרים אשר אינם מפורטים ברשימת העיסוק המועדף עשויים להיות מותרים, לפי שיקול דעת הוועדה.

התקנה הזמנית החדשה מחייבת את המעסיקים לשלם שכר רווח נמוך מהשכר הרווח הנדרש למומחים זרים.

  • לקבוצה 1: שכר המינימום הנדרש יהיה 17,205 ₪ ברוטו לחודש
  • לקבוצות 1-4: שכר המינימום הנדרש יהיה 13,699 ₪ ברוטו לחודש.

קיימת מכסת היתרים ספציפית המותרת לכל תת-קבוצה של עיסוקים מורשים. בקשות להיתר עבודה בהתאם לנוהל החדש תיבדקנה ותידון על ידי משרד הפנים. עם אישור משרד הפנים, יש להגיש בקשה נוספת ליחידת היתרי עבודה שתנפיק היתר עבודה.

נוהל חדש זה מוגבל לעובדים מארצות הברית, מרבית מדינות האיחוד האירופי, אוסטרליה וסינגפור ומדינות אחרות.

על המעסיקים לעמוד בדרישות נוספות להעסקת עובדים זרים המפורטים בנוהל. אישורי העבודה יונפקו רק לעובדים זרים המועסקים ישירות על ידי המעסיק הישראלי (תלוש שכר מקומי).

יש חשיבות מכריעה לזמני תגובה: ניתן להגיש בקשות למשרד החוץ רק למשרד הכלכלה עד ה -8 ביוני 2021. מעסיקים ישראלים העשויים להזדקק לעובדים זרים זמניים צריכים לפנות מיידית למנהל הלקוח שלהם ב KTA

מוזמנים לקרוא בנוסף: ויזת E2 | אשרת עבודה