מאת עו"ד עמית עכו |

רבים מבקשים להבין ולראות את ההבדל שבין היתר העסקה, היתר כניסה לישראל ואשרת עבודה מסוג ב-1. להלן הסבר ודוגמאות:


היתר העסקה

עם אישור בקשה לקבלת היתר העסקה למומחה זר, מנפיקה יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד הפנים היתר העסקה. היתר זה עדיין לא מאפשר לעובד הזר לעבוד בישראל. לצורך כך הוא נדרש לאשרת עבודה בדרכון (ראה בהמשך)

 

 

 


אשרת עבודה 

אשרת העבוה הזמנית מתקבלת לראשונה בקונסוליה הישראלית בחו"ל. עם כניסת המוחה לישראל, תינתן ךמומחה אשרה לתקופה של שנה בשדה התעופה. יש להשלים את הטיפול בקבלת אשרת כניסה רב פעמית לישראל אשר תאפשר למומחה כניסות ויציאות ככל שיידרש.

 

 

 


אישור כניסה לישראל בזמן קורונה

כל אזרח זר נידרש באישור כניסה לישראל בזמן קורונה. ללא אישור תקף, לא יוכל האזרח הזר להיכנס לישראל.

עדכון 20 באוגוסט 22:

  • מומחים זרים המבקשים אישור עבודה של 45 יום יכולים לנסוע לישראל עם העתק של אישור העבודה שלהם במקום היתר כניסה בזמן קורונה (ראו למעלה).
  • עובדים זרים מחזיקי אשרת עבודה מסוג ב-1 ואשרת כניסה רב פעמית, פטורים מהצורך בהיתרי כניסה לישראל במן קורונה חריג זה אינו על ילדיהם ובני משפחתם הנדרשים בקבלת היתר כניסה לישראל טרם היציאה מישראל.

 

 

 

מוזמנים לקרוא בנוסף: ויזת E2 | אשרת עבודה