מאת אופיר בויום, פאראליגל בכיר ומנהל תיקי לקוחות, קן-תור & עכו

נהלי הכניסה לישראל למומחים זרים חודדו לאחרונה, ועתה כניסת מבקרים עסקיים לישראל ממדינות ירוקות הינה מותרת וללא צורך בבידוד, ובלבד שתקופת השהות בישראל לא תעלה על שבעה ימים. נוהל זה מאפשר גמישות רבה לצורך ביקורים עסקיים שלא יכולים להיעשות במסגרת היוועדות חזותית ומחייבים מפגשים ישירים.

קיימים סייגים ותנאים לנוהל חדש זה, וכמו כן מסלול הגשה יעודי למימוש הגשת הבשה לביקור עסקי מסוג זה. בנוסף, נוהל דומה הוכרז עבור מומחים זרים הנדרשים לתיקון מכשירים במפעלים חיוניים, גם כן לתקופה שהות בישראל שלא תעלה על 7 ימים.

הדגש החשוב ביחס לנהלים אלו הוא הצורך בהגשת הבקשה 15 ימי עבודה או יותר לפני מועד הביקור המתוכנן על. בהינתן האישור, יוכל המבקר הזר יוכל לפנות במדינת המקור לקבלת אשרה לישראל, במידה ונדרשת במדינה זו אשרה לישראל. התניות ודגשים נוספים קיימים גם כן, ולכן חשוב להתייעץ עם צוותנו לגבי נוהל זה על מנת להבין לעומק את המשמעויות של נוהל זה.

כולנו תקווה ששינוי בנהלים דוגמת זה הינו סימן המבשר תקווה ושינוי לטובה בכל הנושאים הקשורים להגעת מומחים זרים ארצה וחידוש הקשר החיוני שבין תנועה חופשית של מומחים זרים אל ומישראל לבין שגשוגה של כלכלת ישראל.

 


 

קן-תור & עכו מוביים את תחום ניוד המומחים לישראל. נשמח לסייע בכניסת עובדים ומבקרים עסקיים לישראל וארה"ב