מאת צבי קן-תור, שותף |

תופעת הגלובל מוביליטי היא התופעה שמגדירה את התקופה הנוכחית מבחינה פוליטית כלכלית חברתית וטכנולוגית. ההיקף הכספי של גלובל מובילטי היא מספר מילארדים של דולרים ליום, והיא משפיעה על הכלכלות של מדינות שלמות. 

דוחות האימפקט ריפורט על גלובל מוביליטי מודדים את ההשפעות בתחומים השונים. מדובר בשישה דוחות שונים, אשר כל אחד מהם פונה לקהל יעד שונה. למעסיקים של מומחים, ועובדים בעלי ידע, למעסיקים של עובדי צווארון כחול, לתעשיות מתחום מסוים, למדינות מוצר ולמדינות יעד, ולגורמי ממל מחקר ואקדמיה.

אלו הם דוחות האימפקט הראשונים המיועדים לבחון את השפעת התופעה של גלובל מוביליטי על הקהילות השונות המרכיבות אותה בתחום הגלובל. הקהילות הם, העובדים, המעסיקם, המשחות, כלכלות מדינות המוצא והיעד, והתעשיות השונות.

באמצעות הדוחות הללו ניתן יהיה למדוד ולבחון את ההשפעות, ולשפר את החקיקה המדיניות ויישום שלהם. דבר שיביא להעסקה אתית ואפקטיבית יותר.