עמית עכו, שותף |

המועצה האירופית הוסיפה היום, 6 מאי 2021 את ישראל לרשימת המדינות עליהן אשר לדעתה יש לבטל בהדרגה את ההגבלות על נסיעות לתיירות.

לאחר סקירה של אפשרויות ביטול הדרגתי של המגבלות הזמניות על נסיעות לא חיונית (תיירות) לאיחוד האירופי, עדכנה המועצה את רשימת המדינות אשר היא ממליצה לבטל עבורן את הגבלות הנסיעה ובכלל זאת את ישראל. כפי שקבעה המועצה, רשימה זו תמשיך להיבדק כל שבועיים, ולפי העניין. המלצות אלו תקפות גם למדינות השנגן (איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה, שוויץ).

על פי המלצות אלה, ישראלי יוכל להיכנס לאיחוד האירופי בחופשה, לא משנה אם הם חוסנו אך כפופים לבדיקות או להסגר.

המלצת המועצה אינה מחייבת הלכה למעשה את המדינות החברות באיחוד האירופאי. כל מדינה ומדינה בנפרד אחראית ליישום תוכן ההמלצה על פי שיקול דעתה.

בשלב מוקדם זה לא ידוע מתי ייושמו ההמלצות ומה יהיו הדרישות הרפואיות (בידוד/חיסון וכו'). צפוי כי בקרוב ייושמו ההמלצות במדינות אירופה השונות.

החשיבות בהחלטה זו הינה מהותית ביותר כיוון שמדינה זו או אחרת אינן רשאיות להחליט להסיר את מגבלות הנסיעה ממדינות מחוץ לאיחוד אלא אם זו רשומה ברשימת המדינות עליהן החליטה המועצה (ישראל במקרה זה).

מוזמנים לקרוא בנוסף: ויזת E2 | אשרת עבודה