מאת: עו"ד עמית עכו

בעוד שמי ישראל סגורים עד ליום בפברואר 2021, ממשלת ישראל מאפשרת למספר מוגבל של נוסעים להיכנס לישראל, לאחר שכניסתם הותרה בפטור המתבסס על בקשות על רקע הומניטרי בלבד.

החלטות אלה התקבלו על ידי ועדה שהוקמה למטרה זו "ועדת הפטור". מומחים זרים לא נכללו בין אלו הזכאים להגיש בקשה לפטור.

גורמים בכירים במשרד הכלכלה הודיעו היום כי החל משבוע הבא, ועדת הפטור תתחיל לדון בבקשות לכניסת מומחים זרים, הנחשבים על ידי המדינה כחיוניים לשוק הישראלי. תינתן עדיפות לאותם מומחים זרים בעלי אשרת עבודה בתוקף, החוזרים לישראל. לאור היקף הבקשות הצפוי, כמו גם זמינות הטיסות המוגבלת, ממליצים גורמים רשמיים להגיש בקשות כניסה בהקדם האפשרי לשימוש החל מיום 28 בפברואר 2021 (תאריך כניסה צפוי).

אנו צופים כי במקביל, יחידת היתרי העבודה של המשרד תחדש את פעילותה להוצאת אישורי עבודה חדשים כבר בתחילת השבוע הבא, על סמך המלצות משרד הממשלה הרלוונטי (לפי ענף) ולאור המדיניות שננקטה מאז תחילת התפרצותו המגפה. ההמלצה שלנו הינה להגיש בקשות להיתר עבודה חדשות בהקדם האפשרי ליחידת היתרי העבודה כדי לאפשר קבלת ההיתר בזמן סביר.

נכון לעכשיו, כל הנוסעים הנכנסים נדרשים להיכנס לבידוד חובה במלוניות קורונה למשך 10 ימים לפחות, בכפוף ל -2 מבחני COVID-19 שליליים. טרם הוחלט מה תהיה שיטת הבידוד אשר תידרש לאותם נוסעים הנכנסים לאחר 20 בפברואר 2021. החלטה צפויה להתקבל בקרוב על ידי משרד הבריאות.

מוזמנים לקרוא בנוסף: ויזת E2 | אשרת עבודה