עמית עכו, שותף | עדכון אחרון: 14 ביוני 2021

הנחיות מדינת ישראל ביחס לכניסתם של מבקרים עסקיים (שאינם עובדים זרים או מומחים) משתנה במהירות כתוצאה מהתפשטותם של הווריאנטים של הקורונה. אנא לחץ כאן לקבלת העדכון העדכני ביותר.

אישור מיוחד להיכנס לישראל עבור מבקרים עסקיים זרים:

על פי מדיניות הקורונה הנוכחית, הכניסה לישראל לעסקים מוגבלת למבקרים מחוסנים בלבד. בשל ריבוי מקרי הקורונה במדינות הבאות, נאסרה כניסתם לישראל כליל: ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו, ארגנטינה ורוסיה.

ניתן לקבל היתר מיוחד למבקרי עסקים על ידי הגשת בקשה אלקטרונית למשרד הכלכלה. יש להגיש שתי בקשות נפרדות: אחת על ידי המבקר העסקי ואחת ע"י בחברה המזמינה. יש לתמוך בקשות אלה במידע ומסמכים מפורטים כדי להצדיק את הביקור ולהסביר מדוע לא ניתן להשיג את מטרתו העסקית של הביקור ללא כניסה לישראל.

בנוסף, על כל המועמדים להיות בעלי הוכחה לחיסון קורונה במדינתם ומסמכי נסיעה עדכניים. עם אישור היתר הכניסה לעסקים, יש להגיש בקשה לאישור משרד הפנים.

סידורי טיסה:

כל אזרח זר המבקש כניסה לישראל צריך להציג בתמיכה לבקשה כניסה לישראל ובכניסה עצמה עותק של ביטוח בריאות רפואי הכולל כיסוי ספציפי לקורונה בישראל.

לפני הטיסה לישראל: כל מבקר המגיע לטיסה יידרש להציג בדיקת קורונה שלילית שנלקחה לפחות 72 שעות לפני הטיסה.

עם הכניסה לישראל: על כל הנוסעים הנכנסים יבדקו בדיקת קורונה נוספת , כולל אנשים שחוסנו או החלימו מהנגיף.

בידוד ובדיקה סרולוגית:

כל המבקרים העסקיים אשר יגיעו לישראל יצטרכו לעמוד בדרישות הנוכחיות לבידוד הבית לאחר כניסתם לישראל. עם קבלת תוצאה שלילית לבדיקה שנערכה עם הכניסה בנתב"ג (זמין כעת לכל הנוסעים בשדה התעופה הבינלאומי בן גוריון),המבקר יכול לעבור בדיקה סרולוגית. עם קבלת אישור בדבר החסינות, יכול המבקר להגיש בקשה לפטור מבידוד ממשרד הבריאות. את הבדיקה הסרולוגית ניתן לבצע במקום הבידוד או במרפאות מורשות פרטיות.


KTA  יכולים לתמוך בהליך הגשת בקשת הכניסה המיוחדת למבקרים עסקיים במשרד הכלכלה בשם המבקר והחברה.