משרד החוץ מרחיב את הזכאות לוויתור על ראיונות אישיים בבקשות לאשרות זמניות לארה”ב