מאת יואב נוי, שותף |

למי שלא שם לב, בכל תחילת שנה מעדכן הבטוח הלאומי את השכר הממוצע במשק. נתון זה משמש כאינדיקטור לשינויים בגובה השכר במשק וכבסיס לתשלומים שונים שצמודים אליו לרבות גבייה, בסיס למבחני הכנסות ולחישוב קצבאות ומענקים מסוימים ,ואף לקביעת שכרם של העובדים הזרים המועסקים בישראל.

בראש פירמידת השכר נמצאים המומחים הזרים, אשר בהתאם לתקנות, שכר הבסיס המינימלי עבור אלו המועסקים לתקופות של למעלה מ 90 יום, הינו מכפלת השכר הממוצע במשק. הרציונאל שקבעה הממשלה הינו להבטיח שאלו לא יבואו על חשבון העסקתם של ישראלים המשוועים לתעסוקה, ומניעת הצפת המדינה בכח אדם זול. בהתאם לנתוני רשות האוכלוסין וההגירה, מספר המומחים הזרים המועסקים בישראל עמד בשנת 2023 על פחות מ 7,000  מתוך כ 123,000 עובדים זרים חוקיים, המהווים פחות מ 6%  מכלל העבדים הזרים.

על שכר הבסיס האמור יש להוסיף עלויות שכר הייחודיות לעובדים הזרים ואינן קיימות במקרה של עובד ישראלי, ביניהן דיור הולם, בטוח רפואי וטיסות וכן את כל הזכויות הסוציאליות להן זכאי עובד ישראלי מן המניין, כגון שעות נוספות, פנסיה, חופשה, הבראה, מחלה, נסיעות וכד'. מדובר בתוספת של מינימום 50% לשכר הבסיס ולעיתים קרובות אף יותר מזה.

למי שאינו בקיא בפרטים, מומחים זרים הינם למעשה כל אותם עובדים זרים המועסקים בישראל, שאינם נכללים באחת מהקטגוריות הבאות: סיעוד, בניה, חקלאות, תעשיה, וטכנולוגיה ייחודית. לפיכך בקטגוריית המומחים קיים מגוון רחב מאוד של בעלי מקצוע ברמות שכר משתנות.

בגלל הקורנה ועל מנת למנוע עיוותים כתוצאה מיציאתם לחל"ת של מאות אלפי מועסקים בשכר נמוך, בשנים 2021-2022 הוקפא השכר הממוצע במשק באופן מלאכותי. בתחילת 2023 עודכן השכר ב 12.5% ובשנת 2024 ב 5.5% נוספים. המשמעות למעסיקים של מומחים זרים היתה שבעוד שבחודש דצבר 2022 נדרשו לשלם לממוחה זר שכר מינימום של  20,526 ש"ח, היום בינואר 2024,  נדרש אותו מעסיק לשלם שכר מינימום של 24,758 ש"ח.  מדובר בתוספת מינמלית של 4,232, עליה יש להוסיף את הזכויות הסוציאליות שנגזרות באחוזים מהשכר וכן את התוספות הייחודיות לעובדים הזרים, אשר התייקרו אף הן. כל זה מביא לכך שעלות שכרו של טכנאי מומחה אינה נופלת מזה של מהנדס עם 5 שנות ניסיון בחברת הייטק.

כתוצאה מכך שקיימת שונות בין בעלי מקצוע ברמות שכר משתנות בקטגוריות המומחים, ובהיעדר כמעט מוחלט של קטגוריות ביניים הכוללות את מקצועות ה"צווארון הכחול"*, מתעוררות בעיות שראוי להתייחס אליהן בכובד ראש.

כך למשל, חוקר בחברת ביוטכנולוגיה, מנהל, או מהנדס בכיר המגיעים לתמוך בחברת הבת בישראל, סביר ששכרם ממילא גבוה ולכן רף המינימום, גם לאחר העליות בשנתיים האחרונות, לא יהווה מכשול. יחד עם זאת חלק ניכר מהמומחים הזרים המגיעים לעבודה בישראל אינם מנהלים בכירים, אלא טכנאים, הנדסאים יועצים, מהנדסים בדרגות ביניים וכד', ששכרם במדינת האם נמוך משמעותית מהרף האמור. נוכחותם של מומחים אלו בישראל הינה הכרחית ואין לה תחליף בשוק המקומי. למומחים אלו הכשרה, הסמכה וניסיון אשר הינם הכרחיים לביצוע התפקיד. בלעדיהם אף טורבינה בתחנת כח לא תתחיל לספק חשמל באופן מסחרי, אף רכבת קלה לא תתחיל להסיע נוסעים, ואף מכונה המשתתפת בתהליך ייצור שבבים בתעשיית המולכים למחצה, לא תפעל.

במצב הדברים הנוכחי נאלצים המעסיקים להעלות את שכרם של אותם "מומחים" בעשרות אחוזים במקרה הטוב ובמאות אחוזים במקרה שמדובר על מומחים ממדינות בהן השכר נמוך מאוד. כך למשל מהנדס שעובד בהודו, מוכשר ובעל ידע ייחודי ככל שיהיה, משתכר בהודו פחות ממחצית משכר המינימום למומחה זר בישראל.

להעלאת השכר שאומנם משמשת כמסננת לכך שרק אלו שבאמת נדרשים לעבודה לישראל, יגיעו לכאן, גורמת בסופו של דבר לגלגול הנטל על צרכן הקצה, שחשבון החשמל שלו יגדל, ושהכנסתו החודשית לא עלתה בשיעור של כ20% בשנתיים האחרונות, אלא הרבה למטה מכך, אם בכלל. זאת בהנחה שאותו מעסיק מסוגל לשלם שכר כל כך גבוה לאותו טכנאי, מה שעשוי להביא לתוצאה של עיכוב או עצירה של פרויקטים ולפגוע בצמיחת המשק שכתוצאה מהעדר כוח אדם מקצועי מתאים.

על כל אלו לא ניתן להתעלם מדעת הקהל העולמית השלילית, וביחוד בתקופה מאתגרת זו של לחימה, שמגדילה את החשש וחוסר הרצון של עובדים זרים בכלל להגיע לעבודה בישראל.

מאחר ונראה כי מדינת ישראל לא תקים בקרוב רשת בתי ספר להכשרה מקצועית נרחבת, לרבות מערך של הסמכות מקצועיות ברמה בינלאומית, מהלך שידרוש משאבים רבים ויקח שנים רבות מהרגע שיוחלט, נראה כי הפיתרון הראוי הוא להרחיב את קטגוריות ה"צווארון הכחול" ולקבוע רף שכר מקביל לזה שמשולם לעובד ישראלי. מהלך שכזה לא יגדיל משמעותית את מספר העובדים הזרים ולא יגרום לגזילת מקומות עבודה מישראלים שכן, עדיין מדובר בעלויות שכר משמעותיות הנובעות מעצם העסקת עובד זר, שאינן קיימות במקרה של עובד ישראלי. מאידך הוא יאפשר לאלו שנדרשים להביא מומחים זרים בקטגוריות הביניים להביאם לישראל, לסיים פרויקטים במועד וזאת מבלי להכביד את הנטל על הגב' כהן מחדרה.

*קיימות קטגוריות להעסקת עובדים זרים מסוג צווארון כחול מכוח נוהל "תעשייה" ונוהל "טכנולוגיות ומיכון ייחודי", שתיהן בשכר נמוך משכר מומחים. יחד עם זאת לנהלים אלו מגבלות רבות והתהליך הכרוך בקבלת היתרים מכוחם ארוך סבוך ומוגבל, כך שאינו מספק מענה אמיתי לצרכים בפועל. עדות לכך ניתן לראות במספר הנמוך מאוד של מועסקים בפועל תחת קטגוריות אלו.

**הכותב הינו שותף במשרד עורכי הדין קן-תור & עכו,  המתמחה בניוד מומחים ועובדים זרים לישראל ובעולם.