מאת עמית עכו, שותף |

משרד הפנים שינה את המדיניות באופן שמאפשר לחברות תעשייה להזמין עובדים בלתי מקצועיים גם ממדינות מהן לא ניתן היה עד כה לנייד לישראל, לדוגמה: הודו, סרי לנקה ועוד. השינוי יסייע רבות לחברות אשר קיבלו היתרים להבאת עובדים זרים, ויאפשר להם לקלוט עובדים בלתי מקצועיים – להעסקה ישירה בחברתם בשכר מינימלי של 7,518 ₪.

בעבר לא ניתן היה לנייד לישראל עובדים מקצועיים ממדינות רבות עקב התנאי לפיו העובדים יכולים להיות מגויסים אך ורק מארצות שהתוצר הגולמי שלהם לנפש מעל מחצית התל"ג של ישראל, שהוא מהגבוהים בעולם. השינוי נעשה נוכח המצב הבטחוני ולאור הצורך החשוב למלא את המחסור המיידי בידיים עובדות בתעשייה.

עם זאת הודגש בהחלטה כי על העובדים הזרים להיכנס לישראל במהלך תקופה שלא תעלה על 60 יום מיום ההודעה, קרי עד 25 מרץ 2024 (תוך 60 יום). על מנכ"ל המפעל להצהיר כי בדק והוא מאשר שהעובדים לא נדרשים לשלם עמלה או כל תשלום אחר בקשר לגיוסם או הגעתם לישראל. העובדים יגיעו ממדינות המאושרות על ידי הרשות לאחר שיקולים ביטחוניים ושיקולים בעניין סחר בבני אדם.

יש להדגיש כי נושא איתור העובדים והשמתם לעבודה בישראל הינו מאתגר, בין היתר בשל המצב הבטחוני והצורך להשלים את התהליך עד ליום 25 מרץ 2024 (הליך הכולל איתור, מיון, גיוס, ניוד, הליך מול משרד הפנים, הליך מול הקונסוליה והגעה לישראל), וכן בשל דרישת הרשות לוודא כי העובד לא שילם עמלה או תשלום ביחס לגיוס. יודגש כי במידה ויתברר כי העובדים שילמו דמי תיווך, ההיתרים יבוטלו והמנהל הישראלי יישא באחריות להצהרותיו שהתבררו כל נכונות במקרה הקל ופליליות במקרה מורכב.

חברת רילו 360 מקבוצת קן-תור & עכו יכולים לסייע בקידום הטיפול בגיוס העובדים והבאתם לישראל, בשילוב חברה אמריקאית העוסקת בגיוס עובדים בעולם באופן הוגן ובשיטות טכנולוגיות מתקדמות המוודאות כי העובד לא שילם דבר בעבור הגיוס וההשמה – באופן בו דורש משרד הפנים להתחייב ובכך מאפשרים למנהל להצהיר על כך.