מאת עמית עכו, שותף

כחלק מתהליך הגשת הבקשה להיתר העסקה למומחה זר, על המעסיק לחתום על תצהיר תמיכה בבקשה. עד לאחרונה ניתן היה לעשות זאת רק באמצעות פגישה אישית של החותם מטעם החברה ועורך הדין.

מה חדש?

על פי החלטת ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין את/39/20, אשר פורסמה על ידי לשכת עורכי הדין, ניתן כעת לחתום על תצהיר מול עורך דין באמצעות שיחת ועידת אינטרנטית, במקום לערוך פגישה אישית עם עורך הדין.

מהו תצהיר?

"כידוע, התצהיר משמש כמסמך להוכחת עובדות במסגרת הליכים משפטיים, לרבות תחליף לעדות ראשית בבית משפט, ואף להוכחת עובדות מחוץ לכותלי בית המשפט. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לאמיתות הכתוב בו. להשגת מטרה זו נועדה האזהרה בדבר המשמעות הפלילית של אי הצהרת אמת, המהווה דרישה מהותית לקיומו של תצהיר

תכליות מרכזיות נוספות לעריכת תצהיר הן זיהוי המצהיר – בירור ווידוא זהות האדם אשר מוסר את הדברים המופיעים בתצהיר, כפי שנחזית על פני התצהיר – רכיב שגם הוא חשוב לאמינות התצהיר. בנוסף, כאשר מי שערך את התצהיר הוא עורך דין, יש לוודא שהמצהיר מודע לתוכנו של התצהיר עליו הוא חותם תכלית נוספת היא תיעוד תהליך האזהרה בגוף התצהיר, או כלשון הסעיף – "נתינתה תאושר על פני התצהיר".

דרישה מוקדמת כדי לאפשר תהליך זה היא שעורך הדין וגם החותם הם:

א.     תושבי ישראל, וכן

ב.     שניהם נמצאים פיזית בישראל בעת עריכת התצהיר.

להלן תקציר מעשי של התקנות המתירות את התהליך כדלקמן:

תהליך שיחת הועידה והאישור המקוון של אימות זהות

  • בכל פעם במהלך שיחת הועידה, על החותם לאשר אימות זהותו באתר הממשלתי. הדרישה הינה לחזור על תהליך האימות בכל פעם שנחתם תצהיר הינה בשל דרישת האימות הנדרש שהחותם אכן נמצא פיזית בישראל בזמן החתימה.
  • החותם יצטרך ללחוץ כאן כדי לאמת את זהותו באתר ממשל זמין. במהלך תהליך האימות, יהיה צורך להזין את הפרטים הבאים (זהות עורך הדין המעיד על התצהיר): שם עורך הדין, מספר רישיון עורך הדין וכתובת דואר אלקטרוני.
  • במהלך מילוי הטופס המקוון, על החותם להצהיר כי " אני מצהיר/ מצהירה בזאת שקראתי והבנתי את האמור בעמוד שירות זה ואני מאשר/ מאשרת להעביר את האישור על אימות הזהות שלי לעורך הדין בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני שציינתי"
  • על עורך הדין להקליט את שיחת הועידה. בתחילת שיחת הועידה, החותם יצטרך להסכים להקלטת הפגישה.

עורך הדין יצטרך להזהיר את החותם כי: " עליו להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם

לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית

וחתם עליה".

לאחר שיחת הועידה

  • עותק של ועידת הווידאו + מייל אימות זהות החותם שהתקבל מאתר ממשל זמין יישמר על ידי עורך הדין כנדרש בחוק.
  • על החותם לשלוח סריקה של התצהיר לעורך הדין.

מוזמנים לקרוא בנוסף: אשרת עבודה בישראל למומחים | אזרחות אמריקאית