Read more about the article חתימה על תצהיר בשיחת וועידה אינטרנטית
English teacher having video conference call with students

חתימה על תצהיר בשיחת וועידה אינטרנטית

מאת עמית עכו, שותף כחלק מתהליך הגשת הבקשה להיתר העסקה למומחה זר, על המעסיק לחתום על תצהיר תמיכה בבקשה. עד לאחרונה ניתן היה לעשות זאת רק באמצעות פגישה אישית של…

להמשך קריאהחתימה על תצהיר בשיחת וועידה אינטרנטית