מאת: עו"ד בכיר איציק לניאדו |

ע"פ החוק בישראל, שכר מומחה זר בישראל חייב להיות כפול מהשכר הממוצע בישראל.

הסיבה להנחיה זו הינה לעודד חברות להעסיק עובדים ישראלים חלף המומחים הזרים במידת האפשר.  בהתאם, במידה וההחברה מעוניינת להעסיק מומחים זרים בישראל, עליה להתחייב לשלם להם שכר החודשי אשר הינו לפחות כפליים מהשכר הממוצע במשק.

החל מה -1 בינואר 2021, השכר החודשי המינימלי למומחים זרים בישראל נותר זהה לזה שנהג בשנת 2020, קרי: 20,856 ₪.

למידע נוסף ביחס לחובות מעסיק כלפי מומחה זר עם אשרת ב-1 אנא לחץ כאן.