שינוי בנוהל כניסת מבקרים עסקיים ממדינות ירוקות וכניסה לעבודה בישראל ללא בידוד

מאת אופיר בויום, פאראליגל בכיר ומנהל תיקי לקוחות, קן-תור & עכו נהלי הכניסה לישראל למומחים זרים חודדו לאחרונה, ועתה כניסת מבקרים עסקיים לישראל ממדינות ירוקות הינה מותרת וללא צורך בבידוד,…

להמשך קריאה שינוי בנוהל כניסת מבקרים עסקיים ממדינות ירוקות וכניסה לעבודה בישראל ללא בידוד