ממשלת הודו פרסמה הנחיות באשר להגעה להודו של טיסות בינלאומיות. רצ״ב מטה תרגום חופשי של ההנחיות המצורפות. מומלץ להסתמך על המסמך המקורי בלבד.

מאת עו"ד עמית עכו, שותף תודות ללשכת המסחר ישראל אסיה ממשלת הודו פרסמה הנחיות באשר להגעה להודו של טיסות בינלאומיות. רצ״ב מטה תרגום חופשי של ההנחיות המצורפות. מומלץ להסתמך על…

להמשך קריאה ממשלת הודו פרסמה הנחיות באשר להגעה להודו של טיסות בינלאומיות. רצ״ב מטה תרגום חופשי של ההנחיות המצורפות. מומלץ להסתמך על המסמך המקורי בלבד.