מאת עו"ד שירה קליין – מחלקה אמריקאית |

עם תחילת מגפת הקורונה הוציא הבית הלבן בראשותו של הנשיא טרמפ שורת צווים נשיאותיים המגבילים את הכניסה לארה"ב למבקשי אשרות עבודה לארה"ב. יחד עם זאת ובמקביל לכך, רשויות ההגירה בארה"ב (DHS) פרסומו סדרת החלטות המקלות באופן חריג וזמני על הליכי קבלת מעמד הגירה חוקי בתוך גבולות ארה"ב בתחומים חיוניים לכלכלת ארה"ב.

גמישות זאת מצאה ביטוי בהחלטות הבאות:

היתרי עבודה Employment Authorization Document (EAD)

רשות האזרחות וההגירה בארה"ב (USCIS) הודיע על תקנה חריגה לפיה עובדים חדשים רשאים להתחיל לעבוד בהסתמך על הודעות אישור הבקשה לקבלת היתר עבודה טופס I-797 . החלטה זאת נקבעה לאור העיכובים הרבים שנגרמו בעקבות המגיפה בטיפול בבקשות על ידי פקידי ה USCIS. ההחלטה מתירה לעובדים להתחיל בעבודה גם ללא  כרטיסי EAD. בהתאם לכך המעסיקים רשאים להתחיל בהעסקת העובדים עם קבלת אישור הבקשה להיתר עבודה.

קבלת בדיקה ווירטואלית על אישורי עבודה על ידי מעסיקים

מחודש מרץ 2020 , רשות אכיפת ההגירה והמכס בארה"ב (ICE) הודיעה מדיניות חריגה בתקופת המגיפה המאפשרת שיטות פיקוח וירטואליות כלומר באמצעות וידאו, אימייל, או פקס על ידי מעסיקים המחזיקים כוח עבודה מרוחק (remote working). ההחלטה מאשרת למעסיקים לבחון את הדרישות לאשורי עבודה תקינים של העובדים עבור אישורי עבודה I-9 בצורה ווירטואלית.

עקב מגבלות המגיפה והגבלות על שירותי חידוש מסמכים מסוימים,  הודיעה USCIS כי ניתן להתייחס למסמכי זהות מסוימים (רשימה B) שתוקפם פג בתאריך 1 במרץ 2020, כאילו העובד הציג מסמך תקף למטרות I-9. לאחר תקופת הגמישות הזו תהיה תקופת חסד של 90 יום

גמישות בנוגע לחתימה מקורית על בקשות לקבלת מעמד חוקי בארה"ב

USCIS קבע באופן חריג כי בתקופה של המגיפה יתקבלו בקשות לקבלת מעמד חוקי בארה"ב, ללא חתימה מקורית של מבקש הבקשה.  נקבע באופן חריג קבלת חתימות דיגיטליות במקום חתימות מקוריות על הבקשות המוגשות ל USCIS.

גמישות בנוגע להעסקת עובדים במעמד  H-2A בתחום החקלאות  ו B2H בתחום המזון

בעקבות השפעת המגיפה על תחום המזון והחקלאות  בארה"ב, משרד האוכלוסין וההגירה USCIS יצא בהודעה חריגה על הארכת מעמד של עובדי חקלאות ומזון זמניים. בהתאם לחלטה זאת מעסיקים של אשרות  B2H ו-  H-2A אשר קיבלו אישור להיתר/תעודת עבודה בתוקף labor certification וחוששים כי עובדים חדשים לא יוכלו להיכנס למדינה בעקבות המגיפה, קיבלו היתר להעסיק עובדים זרים הנמצאים כבר בארה"ב במעמד H-2A  ו B2H מיד עם קבלת הבקשה להארכת תוקף מעמדם על ידי  USCIS.

בנוסף פורסמה תקנה חריגה המאפשרת לעובדים במעמד H-2B בתחום המזון להאריך את תקופת השהות שלהם בארה"ב מעבר למגבלה של 3 שנים, מבלי שיידרשו לצאת מגבולות ארה"ב לשלושה חודשים. גמישות זו חלה הן על הארכות שהייה אצל אותו מעסיק והן על הארכות שהייה אצל מעסיק חדש.

גמישות במועדי תשובה לרשויות ההגירה

USCIS פרסם החלטה לפיה תהיה גמישות במענה לבקשות של רשויות ההגירה בארה"ב. USCIS העניק אורכה של 60 ממועד האחרון למענה על הבקשות. הגמישות במועדי התשובה חלים בין הייתר על  :

Requests for Evidence – RFE

Continuations to Request Evidence (N-14)
Notices of Intent to Deny
Notices of Intent to Revoke
Notices of Intent to Rescind and Notices of Intent to Terminate regional investment centers
Filing date requirements for Form N-336, Request for a Hearing on a Decision in Naturalization Proceedings (Under Section 336 of the INA); or
Filing date requirements for Form I-290B, Notice of Appeal or Motion.