מאת עו"ד בכירה רוית בכרך, קן-תור & עכו |

לאחרונה קיבלה חברה ממשלתית מסין באמצעותנו מאות היתרי עבודה עבור עובדים מיומנים לצורך העסקתם בהקמת פרויקט בתחום האנרגיה אשר צפוי להימשך חמש שנים. מדובר בפרויקט מורכב, בעלותו מוערכת של 2 מיליארד שקלים, אשר במסגרתו נעשה שימוש בציוד ייחודי ובטכנולוגיה שאינם קיימים בישראל. בפרויקטים מסוג זה יש צורך בעובדים זרים מיומנים אשר רק להם הידע בהפעלת המיכון והציוד הייחודי המגיע מחו"ל, כאשר ללא הצבתם בישראל, לא ניתן להשלים את הפרויקט.

על מנת לספק פתרון לצורך העסקת כח אדם זר, קיים נוהל ביחס להעסקת עובדים זרים מיומנים, אשר אינם נדרשים לעמוד בדרישות כפל השכר של מומחים זרים. מדובר בעובדים בעלי מיומנויות אשר אינה קיימות בישראל, אך נדרשות לצורך ביצוע עבודה בטכנולוגיה ובמיכון ייחודיים בפרויקטי תשתיות בישראל, אשר הידע להפעלתם ולתחזוקתם נמצא רק בידי העובד הזר.

הנוהל מיושם, בעיקר, ביחס לפרויקטים עבור גופים ציבוריים, כאשר הפרויקט מוגדר מבחינת לוחות הזמנים, המיקום והיקף ההתקשרות. במקרה כזה מוענק רישיון עבודה עבור מספר רב של עובדים מיומנים זרים. יתרון מהותי יש בכך שההיתר יכול להינתן למשך כל תקופת הפרויקט. מבחינת המעסיק היתרון המשמעותי טמון בכך שניתן לשלם לעובד הזר שכר בהתאם להסכם הקיבוצי במשק, אשר הינו שכר נמוך משמעותית משכר מומחים זרים. זאת להבדיל משכר מומחים, אשר הינו עומד על כפל שכר הממוצע במשק.

מתן ההיתר כפוף להסכמת הוועדה המייעצת שמורכבת מנציגים של רשות האוכלוסין וההגירה, משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, ומשרד הבינוי והשיכון. עד כה מדינת ישראל הנפיקה היתרים לעובדים מיומנים, בין היתר, בפרויקטים של הקמת רכבות, נמלים ופרויקט אגירה שאובה בכוכב הירדן.

לכן, על מנת להגדיל את הסיכויים לאישור הבקשה למתן ההיתרים המבוקשים – מומלץ להתייעץ בעו"ד בעל ניסיון בהנפקת אשרות עבודה לעובדים זרים אשר מתמחה גם בהנפקת היתרים לפרויקטים מורכבים בתחום הבניין והתשתיות, המכיר את הקריטריונים והשיקולים המנחים את מקבלי ההחלטות בוועדה המייעצת, ואשר ידע לבקש ולהמציא את המסמכים הרלוונטיים ולנסח בקשה מבוססת. הגשת בקשה שאינה מפורטת וללא כל המסמכים התומכים תוביל לקבלת מספר מצמצום של היתרי עבודה, ואף לדחיית הבקשה כולה.

מוזמנים לקרוא בנוסף: ויזת E2 | אשרת עבודה


משרד עו"ד קן-תור & עכו המתמחה בקבלת אשרות עבודה למומחים בישראל יוכל לסייע ולייעץ בתהליך ולהיות שותף גאה להצלחה בפרויקט