מאת : עו"ד שירה קליין, מחלקה אמריקאית

הגעתם לראיון בשגרירות ארה"ב והקונסול החליט לאחר הריאיון לדחות את הבקשה שלכם לאשרה. מה המשמעות של הסירוב? האם ניתן לערער על החלטת הקונסול ? מה ניתן לעשות ? למי ניתן לפנות? האם ניתן להגיש בקשה חדשה ? שאלות רבות נוספות עולות כתוצאה מהאכזבה והבלבול הנובעים מקבלת הסירוב לבקשה להכנס לארה"ב.

על פי החוק קיימות טווח עילות רחב לסרב לבקשה אשרה. סירוב למתן אשרה יכול להסתמך על שיקולים בטחונים, פליליים, בריאותיים, כלכליים משפחתיים ועוד.

 

עילת הסירוב הנפוצה ביותר הינה על בסיס סעיף 214 (ב). סירוב על בסיס סעיף 214 (ב) מבוסס על החזקה כי כל מבקש אשרה זמנית ייחשב כמהגר, אלא אם הוכיח לשביעות רצונו של הקונסול בעת הגשת הבקשה לאשרה הזמנית את תנאי האשרה המבוקשת. על פי החוק כל מבקש אשרה זמנית לארה"ב, מוחזק כמי שבכוונתו להגר לארה"ב. על המבקש מוטל הנטל להוכיח כי אין בכוונתו להגר לארה"ב. בעצם מדובר בבסיס סירוב רחב, הכולל במקרים בהם לדעת הקונסול, מבקש האשרה הזמנית אינו עומד בתנאי האשרה הנדרשים על פי החוק.

מה ניתן לעשות לאחר קבלת סירוב ?

הצעד הראשון הנדרש על מנת להתמודד עם סירוב אשרה, הוא להבין את הגורמים והנסיבות אשר בגינם  התקבל הסירוב. במקרים רבים המבקש לא לגמרי מבין את סיבת הסירוב, או שאינו מודע לכלל הנסיבות אשר גרמו לו. הגשת בקשה זהה לקודמתה עלולה לגרום לסירוב נוסף.

לצבירת סירובי אשרה יש משמעות ולכן  כדאי להתאמץ כדי להימנע מכך. ככל שיצטברו הסירובים, כך יהיה יותר קשה למבקש להתגבר עליהם ולשנות את דעת הקונסול. לכאורה, אמור הקונסול לבחון כל בקשה באופן עצמאי, ואולם בפועל, משפיע כל סירוב על החלטת הקונסול הדן בתיק מחדש. כל סירוב מקשה יותר על  שינוי ההחלטה.

החלטה של הקונסול היא על פי חוק איננה ניתנת לערעור ועל כן במרבית המקרים היא סופית. יחד עם זאת קיימים מקרים מיוחדים בהם עו"ד התמחה בתחום ההגירה לארה"ב יכול ליזום הליכי ביקורת כנגד החלטת הסירוב של הקונסול.

במקרים אחרים ניתן יהיה להגיש בקשה חדשה לאשרה הכוללת בקשה מיוחדת לפטור (waiver). בקשה לפטור ( Waiver ) הינה בדרך כלל הדרך העיקרית להתגבר על הסירוב. המדובר בסוג של בקשה למחילה, ובה נשקלות מכלול נסיבות עובדתיות ומשפטיות. בבקשה מתבקשת הכניסה לארה"ב חרף הנסיבות אשר הביאו לסירוב בקשת האשרה. קיימים סוגים שונים של בקשות פטור, כאשר החלוקה העיקרית הינה בין בקשות פטור המוגשות בעקבות בקשה לאשרה זמנית, לבקשות פטור המוגשות בבקשות לאשרות לשהיית קבע. השיקולים בכל אחד מהמקרים הללו שונים.

במקרים בהם הסעד של הגשת בקשת פטור אינו עומד לרשות מבקש האשרה, ייתכן והדרך היחידה לקבל אשרה הינו על ידי הגשת בקשה חדשה. במקרים אלה, יש טעם בהגשת בקשה לאשרה חדשה, רק אם המבקש עומד בתנאי הכשירות לקבלת. בנוסף יש לבחון אם קיימות נסיבות שונות מאלה שכבר נדחו על ידי הקונסול. לכן מומלץ להתייעץ עם עו"ד, על מנת לבחון האם מתקיים שינוי נסיבות מהותי מעת קבלת הסירוב.

בכל מקרה של סירוב לאור מורכבות עילות סירוב וההשלכות הקשות והפתרונות המורכבים,  מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי.

 


 

משרד עו"ד קן-תור & עכו מתמחה בקבלת אשרות מבקר, אשרות עבודה, אשרות משקיע ומעמד בארה"ב. אנא פנה אלינו לקבלת מידע נוסף