מאת עו"ד עמית עכו, שותף

תודות ללשכת המסחר ישראל אסיה

ממשלת הודו פרסמה הנחיות באשר להגעה להודו של טיסות בינלאומיות. רצ״ב מטה תרגום חופשי של ההנחיות המצורפות. מומלץ להסתמך על המסמך המקורי בלבד.

הנחיות לכניסות בינלאומיות מיום 2.8.2020

לפני הנסיעה

1.    על כל המטיילים להגיש טופס הצהרה עצמית בפורטל המקוון(www.newdelhiairport.in) לפחות 72 שעות לפני הנסיעה המתוכננת.

2.    יש לתת התחייבות בפורטל כי הנוסעים יעברו הסגר חובה למשך 14 יום, כלומר 7 ימי הסגר מוסדי ששילמו על חשבונם, ואחריהם 7 ימי בידוד בבית עם פיקוח עצמי על הבריאות.

3.    רק מסיבות משכנעות / מקרים מיוחדים כמו הריון, מוות במשפחה, מחלה קשה והורים עם ילדים מגיל 10 שנים ומטה, ניתן להסדיר הסגר ביתי למשך 14 יום.

4.    המעוניינים בפטור כאמור בסעיף3לעיל, יש לפנות לפורטל המקוון(www.newdelhiairport.in)לפחות 72 שעות לפני העלייה למטוס. ההחלטה תעודכן  בפורטל המקוון ותהיה סופית.

5.    מטיילים עשויים לבקש פטור מהסגר מוסדי על ידי הגשת דוח בדיקתRT-PCR שלילי עם הגעתם. מבחן זה צריך להיעשות תוך 96 שעות לפני הטיסה. יש להעלות את דוח הבדיקה בפורטל לצורך בדיקה. כל נוסע יגיש גם הצהרה ביחס לאותנטיות של הדו"ח ויהיה אחראי פלילית, אם נמצא אחרת. ניתן  להגיש את דוח הבדיקה גם עם ההגעה לשדה התעופה של הודו.

 

לפני העלייה למטוס

1.    הנחיות מיוחדות ימסרו לנוסעים ע״י סוכני הנסיעות  יחד עם כרטיס הטיסה.

2.    לכל הנוסעים מומלץ להוריד את אפליקצייתArogya Setu במכשירים הניידים שלהם.

3.    בזמן העלייה למטוס, רק נוסעים אסימפטומטיים יורשו לעלות לאחר ההקרנה התרמית.

4.    הנוסעים שיגיעו דרך גבולות היבשה יצטרכו גם הם לעבור את אותו פרוטוקול כנ"ל. רק מי שאינו סימפטומטי יוכל לעבור את הגבול להודו.

5.    בשדות התעופה יותקנו אמצעי זהירות מתאימים כגון תברואה וסביבת חיטוי.

6.    במהלך העלייה למטוס ובשדות התעופה, יש להבטיח את כל האמצעים לשם ריחוק חברתי.

 

במהלך הטיסה/טיסות

1.    מטיילים שלא מילאו טופס הצהרה עצמית בפורטל ימלאו שני עותקים,  ועותק יימסר לפקידי הבריאות וההגירה שנמצאים בשדה התעופה. לחלופין, מטיילים שלא מילאו טופס מראש, רשאים להגיש טופס הצהרה עצמית בפורטל המקוון בשדה התעופה בהודו לפי הוראות הרשויות הנוגעות בדבר, במידה ומתקן כזה יהיה זמין.

2.    הכרזות באשר לCOVID-19 כולל אמצעי זהירות שיש לנקוט בהם, תתקיים בשדות תעופה בטיסות ובמהלך מעבר (טרנזיט) .

3.    על המטוס, יש להקפיד על אמצעי זהירות כגון לבישת מסכות, היגיינה סביבתית, היגיינת נשימה, היגיינת ידיים וכו׳ על ידי אנשי חברת התעופה וכל הנוסעים.

 

בהגעה

1.    בירידה מהמטוס יש להבטיח ריחוק חברתי.

2.    סינון תרמי יבוצע על ידי גורמי הבריאות על כל הנוסעים. טופס ההצהרה העצמית הממלאת באופן מקוון יהיה מוצג (או עותק של טופס ההצהרה העצמית הגופנית שיש להגיש) לצוות הבריאות בשדה התעופה.

3.    הנוסעים שנמצאו סימפטומטיים במהלך ההקרנה יבודדו מייד וילקחו למתקן רפואי לפי פרוטוקול בריאות.

4.    לאחר הקרנת תרמית, הנוסעים שזכו לפטור מהסגר מוסדי (החלטה שתמסר מראש בפורטל המקוון) יציגו את הפטור בדלפקים היעודיים (על מסך הטלפון או במסמך מודפס) לפני שיורשו לפנות להסגר ביתי למשך 14 יום.

5.    שאר הנוסעים יועברו למתקני הסגר מוסדיים מתאימים, שיסודרו על ידי הממשלות המקומיות.

6.    נוסעים אלה ישמרו תחת הסגר מוסדי לתקופה מינימלית של 7 ימים. הם ייבדקו לפי פרוטוקול ICMR  כפי המפורט באתר

https://www.mohfw.gov.in/pdf/Revisedtesting Guidelines.pdf

 

אם תוצאות יהיו חיוביות, הם יוערכו קלינית.

א. אם הם מוערכים כמקרים אסימפטומטיים / טרום סימפטומטיים / קלים מאוד, הם יורשו להתבודד בבית או להיות בבידוד במרכז הטיפול בקורונה (מתקנים ציבוריים ופרטיים כאחד) בהתאם לצורך.

ב. הסובלים מתסמינים קלים / בינוניים / חמורים יתאשפזו במתקני Covid ייעודיים וינוהלו בהתאם.

 

אם יימצאו שליליים, ייעצו להם לבודד את עצמם בבית ולפקח על בריאותם במשך 7 ימים.

אם יתפתחו תסמינים כלשהם, הם יודיעו לפקיד המעקב המחוזי או למערכת מוקד טלפוני ממלכתי / לאומי -1075

 

 

הערה- למדינות השונות סמכות לקבוע כללים אחרים באשר לחובת בידוד או כניסת זרים.