מאת עו"ד שירה קליין, מחלקה אמריקאית

  תנאי כשירות – אזרחות ישראלית

התנאי הראשוני להגשת בקשת לקבלת אשרת E-2, הוא שהחברה והעובד יהיו, שניהם, אזרחי ישראל.

 כיצד נקבעת אזרחות החברה ?

תנאי ראשוני לקבלת אשרת 2-E הינו שהחברה תחשב כבעלת "אזרחות ישראלית". הכלל הינו שאזרחות החברה אינה נקבעת על פי המדינה בה החברה התאגדה, אלא על פי אזרחותם של בעלי המניות.

הסוגיה של אזרחות החברה יכולה להיות מורכבת ביותר מבחינה משפטית. הקושי נובע מכך שלחברה יכולים להיות מספר רב של משקיעים, כאשר חלקם בעלי אזרחויות שונות. בנוסף, קיימים סוגי תאגידים שונים הכוללים, חברות פרטיות, חברות ציבוריות, שותפויות מסוגים שונים  וכיו"ב. לעיתים הבעלות של החברה אינה של בני אדם, אלא, של חברת אחרות (כ"חברת אם"), בבעלות של מספר חברות, שותפויות או, בבעלות קרן נאמנות.

בכל אחד מהמקרים האלה יש לבצע ניתוח משפטי בעזרת עו"ד מנוסה לקביעת אזרחות החברה ולכשירותה להגיש את הבקשה לקבלת מעמד 2-E. לפעמים עלול להתעורר צורך לשנות את המבנה הארגוני, או את הבעלות, של אחת החברות, על מנת שניתן יהיה להגיש את הבקשה לאשרה. לכן, מומלץ לקבל יעוץ מקצועי כבר בשלבים הראשונים של רישום החברה והחלטה לגבי חלוקת המניות.

עקרון השליטה

כאשר הבעלות החברה הינה בשיעור של 50% לפחות בידי אזרחים ישראלים, תחשב החברה כחברה ישראלית, הרשאית להגיש בקשה לאשרת 2-E. כאשר 50% מהבעלות החברה מתחלקת באופן שווה בין אזרחי שתי מדינות, מבחינת הבעלות והשליטה בחברה, החברה תהיה בעלת אזרחות דואלית, של שתי מדינות.  כלל זה אינו חל על אזרחי ארה"ב, או, תושבי קבע של ארה"ב (מחזיקי גרין קארד). במקרה בו בעלי החברה הינם אזרחי ארה"ב, או, תושבי קבע בארה"ב, הם יחשבו לצרכי האשרה כאזרחי ארה"ב, ולא כבעלי אזרחות זרה.

בחברות ציבוריות הנסחרת בבורסה, הבעלות בחברה תקבע, על פי רוב, במקום בו מתבצע המסחר במניות החברה. במקרים בהם מניות החברה נסחרות בממספר מדינות, יש צורך לבצע ניתוח משפטי בנוגע לאזרחות החברה.

האזרחות הישראלית צריכה להישמר למשך כל תקופת מעמד ה- 2-E. במקרה של שינויים ארגוניים בחברה כגון: מיזוגים, סבבי השקעות, או שינויים ארגוניים האחרים המשנים של יחסי הבעלות בחברה, יש לפנות באופן מידי אל עו"ד המתמחה בתחום, על מנת לבחון האם וכיצד לשמר את תוקף האשרה.

¯  דוגמא: אייר אלום, חברה למוצרי אלומיניום תעופתי מעוניינת לשלוח שניים ממנהליה לארה"ב באשרת E-2, על מנת שיפקחו אחר הנעשה במפעל לייצור חלקי מטוסים מאלומיניום אשר נרכש על ידה בארה"ב.

80% מבעלי חברת אייר אלום הם ישראלים. ניתן לומר כי אייר אלום מחזיקה את השליטה במפעל לייצור חלקי המטוסים מאלומיניום, וכי המפעל בבעלות ישראלית ועל כן ניתן להגיש בקשה לאשרת 2-E.