מאת עו"ד צבי קן-תור, שותף |

יש מספר שאלות ביחס לאפשרות הכניסה לארה"ב אשר חוזרות על עצמן בגרסאות שונות.  כמו למשל:

  • מה קורה למי שנשארים בארה"ב לאחר שפג תוקף האשרה שלהם (Overstay)
  • האם ניתן להיכנס אחרי לארה"ב אחרי שהיית יתר בעבר?
  • האם יש דרך להישאר בארה"ב באופן חוקי לאחר שפג תוקפה של הוויזה?

היית יתר מעבר לתוקף האשרה מעלה את הסיכוי שהקונסול יחליט לדחות בקשה חדשה לאשרה, או שתחול עליכם מניעות לתקופה מסוימת מהגשת בקשה לאשרה. על בעיות מסוג זה ובעיות נוספות ניתן להתגבר על ידי הגשת בקשה לפטור(Waiver)  . קבלת בקשת הפטור מבטלת את איסור הכניסה. בקשת פטור הינה הליך דו שלבי מורכב . השלב הראשון הינו קבלת המלצת הקונסול לבקשת הפטור והשלב השני הינו אישור המחלקה הרלבנטית בוושינגטון DC להמלצה זו.

ישנם מקרים חריגים בהם שהיית יתר לא תהווה מחסום בפני הגשת בקשה לאשרה כמו ביחס לקטינים מתחת לגיל 18, קורבנות של סחר בבני אדם, בני זוג מוכים, מבקשי מקלט, קורונה, ועוד.

לאחר  שיוצאים מגבולות ארה"ב לאחר שהיית יתר, צפוי להיות קשה לקבל אשרה חדשה. אנשים רבים עוזבים את ארה"ב באופן זמני לאירוע משפחתי, או עקב נסיבות מיוחדות ולאחר מכן נאלצים להישאר מחוץ לארה"ב לתקופות ארוכות. לכן  רצוי לקבל ייעוץ מקצועי כבר לפני היציאה מארה"ב,

בקשה לפטור מאיסור כניסה (Waiver)

  • אם שהיית היתר הייתה פחות מ-180 יום בביקור אחד, אינכם צריכים פטור על מנת להגיש בקשה לוויזה. יחד עם זאת, חשוב מאוד להצהיר על שהיית היתר אשר ככל שהייתה ארוכה יותר, כך גדל הסיכוי לדחיית הבקשה.
  • הסנקציה של שהיית יתר של מעל 180 יום אך פחות משנה, היא מניעות מלהיכנס לארה"ב למשך 3 שנים. ניסיון לכניסה לארה"ב בתוך תקופה זו מחייב הגשת בקשה לפטור.
  • במקרה של שהות היתר של מעל שנה חלה מניעות מכניסה לארה"ב למשך 10 שנים. כניסה לארה"ב במהלך תקופה זו תחייב הגשת בקשה לפטור.
  • בקשת פטור על איסור כניסה מחייב הוכחת צורך או הצדקה לפטור.

סיבות מוצדקות לקבלת בקשת פטור מאיסור כניסה לארה"ב

באופן כללי תמיד חשוב לתת הסבר לגבי הנסיבות שגרמו לשהיית היתר, מסמכים ותצהירים.

מומלץ לנסות להסתמך על "קושי יוצאת דופן" (extreme hardship) של אזרח אמריקאי. כמו למשל חיים בנפרד מבני המשפחה מחוץ לארה"ב  או על בקשות לאשרות עבודה מסוימות .

קבלת הבקשה תלויה בזמן שעבר מאז שהיית יתר, וההוכחות שמצורפות לבקשת הפטור.