מאת: עו"ד שי נימרודי |

מגיפת הקורונה כפתה על האנושות כולה כללי משחק חדשים, שינויים רבים באורח החיים היומיומי, ואילצה את כלל אזרחי מדינות העולם להתרגל למציאות שונה מכל מה שהכירו עד היום. השפעות המגיפה ניכרות בכל היבטי החיים, ובעיקר הכלכלי, החברתי, הבריאותי.

אחד הענפים שהושפע באופן משמעותי מן המגיפה הוא ענף התעופה, ובכלל, צורת ההתניידות של אנשים ממקום למקום. העולם הגלובלי, שרגיל היה לעשרות מיליוני נוסעים במטוסים מדי יום, הצטמצם מעט, כמות הטיסות פחתה, וכמות המבקרים ממדינה למדינה קטנה באופן משמעותי. לעניין זה השפעה ישירה גם על מומחים זרים אשר מבקשים לקבל אשרות עבודה במדינות שונות ברחבי העולם, והמסלול לקבלת היתר העבודה ואשרת העבודה הפך מאתגר יותר. כל מדינה נאלצה לעשות את ההתאמות הרלוונטיות לצורך קליטת המומחים בימי המגיפה.

כחלק מההסתגלות למצב החדש, וכחלק מהניסיון בכל זאת לקיים חיי שגרה כלשהם בענף התעופה בימים האלו, פרסמה רשות שדות התעופה בישראל במהלך החודשים האחרונים מספר הנחיות בנוגע להתנהלות בנמל התעופה בן גוריון. בין ההנחיות העיקריות: הנוסעים היוצאים מישראל והנכנסים אליה מחויבים במילוי והצגת הצהרת בריאות בהתאם להנחיות באתר משרד הבריאות (בטיסות פנים ארציות אין צורך במילוי הצהרת בריאות), וכן, החל מה-15.11.2020 הוקם מערך בדיקות בנתב"ג, ובו ניתן לבצע בדיקת קורונה לנוסעים בטיסות היוצאות ובטיסות הנכנסות.

כמו כן, פרסמה רשות שדות התעופה קובץ תקנות מיוחד, אשר נקרא "תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020, ובו הנחיות נוספות בעניין.