מאת עו"ד צבי קן-תור |

חברות כ"א לעובדים זרים בבניין ותפקידם 

חברות כוח אדם לעובדים זרים בתחום הבניין בישראל ממלאות תפקיד מרכזי בשוק העבודה, המורכב והדינמי של המדינה. תחום הבניין בישראל חווה מחסור בכוח אדם מקצועי בשנים האחרונות ובמיוחד לאחר ה 7 באוקטובר 2023, זאת בשל יציאת רבים מן העובדים הזרים מישראל מחד ואיסור כניסת הפלסטינאים מאידךמה שהוביל להגברת הביקוש לעובדים זרים בתחום הבנייהת. חברות כוח האדם משמשות כגשר בין המעסיקים הישראלים לעובדים הזרים, דואגות לכל שלבי התהליך: החל מהשגת האישורים והוויזות הדרושות ועד להתאקלמותם של העובדים במקומות העבודה. 

  אחת מהמשימות החשובות של חברות כוח האדם היא לוודא שהעובדים הזרים המגיעים לישראל עומדים בדרישות החוק והתקנות המקומיות. הן דואגות לרישום העובדים מול הרשויות המתאימות, לעמידה בדרישות תנאי העבודה ולשירותי רווחה בסיסיים, כמו מגורים הולמים וביטוח רפואי. בנוסף, החברות מלוות את העובדים בתהליכי ההכשרה המקצועית המתאימה לצרכים של ענף הבניין הישראלי, תוך הבטחת סביבת עבודה בטוחה ותקנית. 

  הקשר בין חברות כוח האדם למעסיקים בתחום הבניין הוא קריטי לשמירה על רציפות הפרויקטים וביצועם בלוחות הזמנים שנקבעו. המעסיקים מסתמכים על החברות על מנת לקבל כוח עבודה מיומן ובעל ניסיון, שמסוגל לעמוד בדרישות המקצועיות והביצועיות של ענף הבניין. חברות כוח האדם משקיעות במערכות מיון והתאמה מתקדמות, אשר מבטיחות התאמה מרבית בין העובדים למקומות העבודה, וכך מסייעות להבטחת שביעות רצון גבוהה של שני הצדדים. 

  בין היתר, חברות כוח האדם משחקות תפקיד חברתי משמעותי על ידי שמירה על זכויות העובדים הזרים והבטחת תנאים הוגנים בעבודתם. הן מספקות שירותי תמיכה וליווי, ומעניקות סיוע משפטי במקרה של מחלוקות מול המעסיקים. כך, החברות תורמות לא רק לשוק העבודה המקומי אלא גם לשיפור חייהם של העובדים הזרים ומשפחותיהם, באמצעות יצירת תנאי עבודה הוגנים ושוויוניים. 

מתן אישור לתאגיד עובדים זרים 

אישור חברות כוח אדם לעובדים זרים בתחום הבניין בישראל מתבצע על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, הפועלת תחת משרד הפנים. הליך האישור כולל מספר שלבים מרכזיים. תחילה, החברה המבקשת רישיון נדרשת להגיש בקשה מפורטת הכוללת מידע על החברה, ניסיונה ופעילותה בתחום הבניין, וכן תוכניותיה לגיוס והעסקת עובדים זרים. בנוסף, החברה נדרשת להמציא מסמכים המעידים על עמידתה בדרישות החוקיות והרגולטוריות, לרבות עמידה בתקנות העבודה והבטחת תנאי עבודה הוגנים לעובדים הזרים. 

לאחר הגשת הבקשה, רשות האוכלוסין וההגירה מבצעת בדיקה מקיפה של המסמכים והתוכניות המוגשות. אם החברה עומדת בכל הדרישות, נערכת בדיקה בשטח על מנת לוודא את כשירותה ויכולתה של החברה להעסיק עובדים זרים בצורה תקינה והוגנת. לאחר השלמת כל הבדיקות והאישורים, ניתנת לחברה רישיון להעסקת עובדים זרים בתחום הבניין. הרישיון כולל תנאים מפורטים שהחברה מחויבת לעמוד בהם, כגון דיווחים תקופתיים לרשויות ופיקוח מתמשך על תנאי העבודה של העובדים הזרים. 

בשלב הנוכחי (יוני 2024) לא ניתן  להגיש בקשה להקים תאגיד עובדים זרים חדש עד לפרסום ק"קול קורא" חדש, דבר אשר אינו צפוי לקרות בשנים הקרובות.   

האם ניתן לרכוש חברת כ"א פעילה?  

ניתן עם לרכוש תאגיד קיים על ידי צד המעוניין בבעלות בתאגיד כאמור. היעדר האפשרות לרשום תאגיד חדש מגדיל, הלכה למעשה,  את ערך החברות הקיימות ומעודד את רכישתם בידי משקיעים פוטנציאליים 

רכישת חברת כ"א פעילה דורשת את אישור משרד הפנים. יש להגיש בקשה לצורך כך למשרד לצורך בחינת מהות העסקה, זהות הבעלים והמנכ"ל החדשים תשלום קנסות ועוד. בעלי החברה ומנהליה המוצעים יצטרכו לעמוד בדרישות הסף הקיימות בעת בחינת בקשה לחברה חדשה (יכולת מוכחת, היעד הרשעות ועוד).   

להבדיל מכל חברה אחרת בעת רכישת חברה קיימת, במיוחד בתחום כח האדם הזר בבנייה והחקלאות, ישנה חשיבות עליונה לביצוע בדיקות נאותות מקפיות (Due Diligence).הבדיקות הללו הן תהליך יסודי ומעמיק שנועד להבטיח כי הרוכשים מודעים לכל ההיבטים החשובים של החברה הנרכשת, כולל מצב כלכלי, משפטי ותפעולי. חברת קןתור & עכו, עם ניסיון של מעל 25 שנה בתחום, מציעה שירותי בדיקות נאותות מקיפים ומקצועיים שיכולים למנוע הפתעות בלתי נעימות לאחר הרכישה. 

 בדיקות הנעשות במסגרת בדיקת הנאותות 

 1.  בדיקה פיננסית: הבדיקה כוללת סקירה מקיפה של הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת, כולל דוחות רווח והפסד, מאזן ודוחות תזרים מזומנים. יש לבדוק את מצבה הפיננסי של החברה, את רמת החובות שלה, את הנזילות ואת כושר הרווחיות. בנוסף, חשוב לבדוק האם החברה עומדת בכל הדרישות החוקיות בתחום המיסוי.
 2. בדיקה משפטית: זהו חלק קריטי בתהליך בדיקת הנאותות. הבדיקה המשפטית כוללת סקירה של כל היתרי הסכמים וחוזים שהחברה חתומה עליהם, כולל חוזי העסקה לזרים, חוזים עם ספקיםחוזים עם קבלני ביצוע עבודות, ערבויות, חוזי שירותים והסכמי שכירות. יש לוודא כי החברה פועלת בהתאם לחוקים והתקנות הרלוונטיים, וכי אין נגדה תביעות משפטיות שטרם הוסדרו.
 3.  בדיקת רגולציה ורישיונות: במיוחד בתחום כח האדם הזר הזר, יש לוודא כי החברה פועלת ברישיון תקף וכל האישורים הנדרשים. בדיקה זו כוללת סקירה של תוקף הרישיונות והיתרים, עמידה בדרישות הרגולציה והקפדה על נהלים חוקיים הנוגעים להעסקת עובדים זרים.
 4.   בדיקת משאבי אנוש: יש לבחון את חוזי העבודה של העובדים, את התנאים והזכויות המוקנות להם ואת מערכת היחסים הקיימת בין ההנהלה לעובדים. חשוב לוודא כי החברה עומדת בכל דרישות החוק ביחס להעסקת עובדים, כולל שכר מינימום, בקרה ותשלום בגין שעות נוספות, תשלום לביטוח לאומי ותשלום או הפקדת זכויות סוציאליות.
 5.  בדיקת ספקים ולקוחות: בדיקה זו כוללת סקירה של היחסים העסקיים עם הספקים והלקוחות, כולל חוזי התקשרות, תנאי תשלום ורמת שביעות הרצון של הלקוחות. כמו כן, יש לבדוק האם קיימות תביעות קיימות או תלונות מצד ספקים או לקוחות.
 6.   בדיקת תחום הפעילות והסיכונים: יש לבדוק את מצבה העסקי של החברה, את מצבה בשוק ואת התחרות הקיימת. בנוסף, יש לנתח את הסיכונים הקיימים בתחום הפעילות של החברה, כולל סיכונים כלכליים, משפטיים ורגולטוריים.

 שאלות ומסמכים נדרשים לביצוע הבדיקה 

 להלן רשימת חלקית בלבד של השאלות והמסמכים אותם אנו מציגים בפני המוכרים טרם הרכישה לצורך קיום הבדיקה וכל זאת כדי להבטיח את איכות ומקצועיות השירות ובטחון הרכישה: 

 •  עותק מהדוחות הכספיים המבוקרים והחתומים ע"י רו"ח כפי שהוגש למס הכנסה. הצורך נובע לקיום תמונה ברורה של מצב החברה, כולל רווחיות, חובות, ונזילות. המסמכים החתומים מעידים על אמינות הנתונים.
 •     תעודת התאגדות המאשרת כי החברה רשומה כחוק ומציגה את מבנה החברה המשפטי.
 •     רישום מקורי תקף כתאגיד כ"א זר לבניין המאשר כי החברה מורשית לפעול בתחום העסקת עובדים זרים בבנייה וכן אסמכתה לכך שרשיונה עדיין בתוקף והתאגיד אינו מתמודד עם בעיות רגולטוריות.
 •      עותק מהדיווח לביטוח לאומי ביחס למועד האחרון בו הועסקו עובדים זרים בחברה, המצביע על עמידת החברה בדרישות החוק בתחום ההעסקה ומאפשר הבנה של פעילות החברה.
 •      האם נתבקשו היתרים בשנתיים האחרונות, ואם כן מה הייתה התוצאה: בדיקה זו מצביעה על ההיסטוריה הרגולטורית של החברה ומספקת מידע על ההכרה בתקינות ניהול החברה מצד הרשויות.
 •   האם היו לחברה או למי מעובדיה הרשעות בהליכים מנהליים או פליליים בנוגע להעסקת עובדים זרים. מידע על הרשעות קודמות מסייע להבין את הרקורד המשפטי של החברה והסיכונים המשפטיים הפוטנציאליים בניהול החברה.
 • האם היו נגד החברה או מי מעובדיה תביעות אזרחיות ביחס להעסקת עובדים זרים, שאם כן, תסייע להבין את ההיסטוריה המשפטית של החברה ואת הסיכונים הפוטנציאליים ברכישתה.
 •  האם הוטלו על החברה או עובדיה קנסות מנהליים ללא הרשעה ביחס לעובדים זרים. תוך ניתוח השלוכותיהם על החברה.
 • האם יש לחברה חיובים או התחייבויות, כגון קנסות, שטרם נפרעו

יתרונות הבדיקות המקצועיות של קןתור & עכו 

 קןתור & עכו מציעה שירותי בדיקות נאותות מקיפים ומקצועיים, שמבוססים על ניסיון של מעל 25 שנה בתחום. הבדיקות המבוצעות על ידי צוות המומחים של החברה מבטיחות כי כל היבטי העסקה נבחנים בקפידה, וכי הרוכשים מקבלים תמונה מלאה ומדויקת של מצב החברה הנרכשת, מעבר למסמכים המסופקים ע"י הבעלים הנוכחיים – המוכרים את התאגיד. בין היתר, הבדיקות המקצועיות ימנעו הפתעות בלתי נעימות לאחר הרכישה, כגון: 

 •  קנסות שטרם שולמו: בדיקה יסודית של כל החובות הקיימים של החברה, כולל קנסות ושאר תשלומים שלא הוסדרו, תבטיח כי הרוכשים לא יתמודדו עם חובות בלתי צפויים לאחר הרכישה. 
 •    מניעה להעסקת זרים: בדיקה של תוקף הרישיונות והאישורים הנדרשים להעסקת עובדים זרים תמנע מצב שבו החברה אינה יכולה להמשיך לפעול בתחום כח האדם הזר. 
 •    תביעות לקוחות וספקים: סקירה של כל התביעות המשפטיות הפתוחות נגד החברה, כולל תביעות מצד לקוחות וספקים, תבטיח כי הרוכשים מודעים לכל הסיכונים המשפטיים הקיימים. 
 •   אישומים פליליים או חקירות שטרם הסתיימו: בדיקה משפטית מקיפה תחשוף כל אישום פלילי או חקירה שטרם הסתיימה, ותמנע הפתעות בלתי נעימות שעלולות לפגוע במוניטין של החברה הנרכשת. 

 סיכום 

 רכישת חברה בתחום כח האדם הזר היא עסקה מורכבת שדורשת בדיקות נאותות מקיפות ומקצועיות. קןתור & עכו, עם ניסיון עשיר ומעמיק בתחום, מציעה שירותי בדיקות נאותות שמבטיחים כי הרוכשים יוכלו לבצע את העסקה בביטחון וללא הפתעות בלתי נעימות. הבחירה בשירותי קןתור & עכו היא הבחירה הנכונה להבטחת הצלחת העסקה ושמירה על האינטרסים של הרוכשים.