השופטים קבעו כי הנוהל שלפיו ההחלטה על גירוש מתקבלת בתוך שעות ספורות פוגע ביכולתם של המהגרים להתגונן. לצד זאת, הם הכשירו את הנוהל שלפיו עורכי הדין של המהגרים אינם מורשים להעיר הערות בשימועים

קרא עוד