מי עומד מאחורי הצעת ההחלטה לממשלה להתיר יבוא של 32 אלף עובדים זרים לענף הבניין? משרדי האוצר השיכון והעבודה והרווחה מתכוונים להניח על שולחן הממשלה הצעת החלטה שתאפשר להכפיל את מכסת העובדים הזרים בענף הבניין, מ-16.5 אלף ל-32.5 אלף ולהוסיף עוד 16 אלף עובדים פלסטינאים (תוך הגדלת המכסה ל-80 אלף בסה"כ). במסגרת ההחלטה יבוטלו דמי ההיתר שהקבלנים נדרשים שללם עבור העובדים הזרים – החלטה שמשמעותה הטבה של 370 מיליון שקל לקבלנים.