מאת עו"ד עמית עכו, שותף |

הבסיס החוקי לאשרות עבודה לזרים בהודו היא חקיקה פדרלית, המסדירה את זכויות המומחים זרים בנושאי שכר, עבודה, תנאים, זכויות סוציאליות וכו'. בנוסף זכאית כל אחת מ 28 המדינות המרכיבות את הודו להוסיף תנאים, זכויות ותנאי סף. כל מדינה מחולקת למספר מחוזות משנה, ובמקרים מסוימים רשאי השלטון המקומי של המחוזות להוסיף תנאים. מכאן כי בניגוד לדעה הרווחת, התחום מורכב ומחייב ייעוץ וליווי משפטי, מיסוי ותרבות כבר מישראל.

תרבות יחסי העבודה בהודו

מעניין לדעת כי בהודו, מקומות עבודה הם לרוב היררכיים, עם גבולות ברורים בין דרגי ניהול שונים. הנימוסים העסקיים בהודו מורכבים מתערובת של תרבויות ושיטות ניהול מערביות ומזרחיות. המנהגים המקומיים משפיעים מאד על מערכות יחסים ויש צורך להכיר בהם וביחסי הגומלין ביניהם. לדוגמא, כאשר פותחים דיון או מנהלים עסקים, חשוב מאד לפנות לכבודו של חבר לעבודה או מקורב הודי ולכבד את תפקידם ומומחיותם.

לפיכך אנו ממליצים מאד על ליווי תרבותי של המומחה טרם המשימה, כבר בישראל הדרכה כאמור תתרום רבות להצלחת המשימה.

תהליך קבלת אשרת העבודה

הסוג העיקרי של אשרות העבודה בהודו נקרא אשרת E. אשרה זו ניתנת לשנה אחת, או לתקופה ארוכה יותר, בהתאם לתקופת ההתקשרות בהודו (עד 5 שנים).

יש להגיש בקשה לוויזה E בשגרירות הודו בישראל. הבקשה הינה מורכבת ומסורבלת מבחינה בירוקרטית. מניסיון עבר מצאנו כי היעדר ידע וניסיון בעבודה מול הקונסוליה ההודית, מוביל במקרים רבים להגשת בקשות חלקיות ולא מפורטות – דובר אשר גרם לדחיית הבקשה – לעיתים על הסף. אף על פי שניתן לערער על ההחלטה, עדיף להימנע מכך מראש, בשל חוסר הנוחות והתארכות התהליך.

אנו ממליצים להגיש בקשה מספר שבועות לפני מועד תחילת העבודה, כדי להימנע מהפתעות. על מנת לקבל את האשרה על המועמד והחברה לעמוד באחת ממספר דרישות:

·                 המומחה מועסק על ידי חברה הודית או חברה עם פעילות רב לאומית כולל סניף בהודו, או

·                 מועסק על ידי חברה זרה בהודו כמומחה בפרויקט מסוים, או

·                 מעורב בארגון שאינו ממשלתי  (NGO), או

·                 נושא בתפקיד ניהולי בכיר בחברה בינלאומית, או

·                 מקרה פרטני ומיוחד אשר יקבל את אישור הקונסוליה ההודית.

לבקשה יש לצרף מסמכים רבים המעידים את הצורך באשרה, פרטי החברה המבקשת והמומחה. בין יתר המסמכים הנדרשים:

·                 שתי תמונות זהות בגודל דרכון,

·                 עותק מהעמודים הראשונים של הדרכון,

·                 חוזה עבודה, כתוב באנגלית ומכיל את משך החוזה ותנאיו,

·                 העתק של תעודת הרישום של החברה,

·                 טופס בקשה לאשרה,

·                 אישורי מיסים בישראל,

·                 קורות חיים באנגלית,

העתקי תעודות וכל מסמכים תומכים הקשורים למיומנויות מקצועיות, כגון קורות חיים או מכתבי המלצה.
אנו ממליצים להכין טרם הפנייה לקבלת האשרה דרכון ישראלי תקף למשך שנה לפחות ומכיל שלושה עמודים ריקים או יותר לצורך האשרות הנדרשות. שימו לב: משך האשרה תקף מיום הוצאתו, ולא מיום כניסת המומחה להודו.

את האשרה ניתן להאריך בהודו באמצעות משרד הרישום האזורי לזרים (FRRO), באזור בו מתגורר המומחה.

בני משפחה

בני זוג וילדים המלווים את המומחה ומתעתדים להתגורר עימו בהודו, יצטרכו להגיש בקשה אף הם לקונסוליה. משך אשרת הכניסה שלהם יינתן בהתאם למשך אשרת המומחה.

מיסוי

שנת הכספים ההודית נעה מ -1 אפריל עד 31 במרץ. המומחה מחויב בתשלום מיסים בהודו על בסיס תושבות המס שלו במהלך שנת הכספים. תושבות מס תלויה במשך שהותו של המומחה בהודו, ללא קשר לסיבת שהותו בהודו. אנו ממליצים מאד לבדוק את חבויות המס השונות עם מומחים בתחום, טרם קבלת ההחלטה בדבר המשימה.

עניינים נוספים

אשרת עבודה הינה כמובן אישית והעובד אינו יכול לעבור לעבוד בחברה אחרת. כלומר שבמועד סיום הסכם העבודה בין המומחה הזר לבין נותן החסות או המעסיק המקומי בהודו, מכל סיבה שהיא, מתבטל תוקף  אשרת עבודה, והמומחה הזר יידרש לעזוב את הודו.

עבודה מכל סוג שהיא ללא אשרת עבודה מהווה עבירה פלילית חמורה ומנעד העונשים במקרים שכאלו רחב ומגוון: החל מקנסות אישיים כנגד המומחה עצמו, קנסות כנגד החברה המעסיקה, סנקציות כלפי המומחה והחברה, גירוש מהודו ומניעת כניסה עתידית וכן מניעת אפשרות להעסקת מומחים על ידי החברה לפרקי זמן ארוכים.

חברות זרות אשר מבקשות לבסס פעילות בהודו, עשויות למצוא תועלת בתוכנית Make in India. מדובר בתוכנית לאומית מרכזית של ממשלת הודו שנועדה להקל על השקעות, לטפח חדשנות, לשפר את פיתוח המיומנויות, להגן על הקניין הרוחני ולבנות את התשתית היצרנית הטובה ביותר במדינה.

התוכנית היא יוזמה ממשלתית לעידוד חברות מקומיות וזרות לייצר בהודו ולתמרץ השקעות ייעודיות לייצור, מתוך גישה של יצירת סביבה תורמת להשקעות, לפתח תשתית מודרנית ויעילה ולפתוח מגזרים חדשים להון זר. היוזמה פונה ל כ -25 מגזרים כלכליים שונים ליצירת מקומות עבודה ושיפור מיומנויות, ומטרתה להפוך את הודו למרכז תכנון וייצור עולמי.

מוזמנים לקרוא בנוסף: ויזת E2 | אשרת עבודה